Vähittäismyyntipaikka

Myyntipaikan tulee sijaita siten, että alkoholijuoman myynti ei aiheuta järjestyshäiriöitä tai muita haittoja ympäristön asukkaille tai yhdyskunnan palveluille tai muille toiminnoille. Alkoholijuomien myynti ei saa olla liiketoiminnassa määräävässä asemassa, vaan myymälässä tulee pitää kaupan myös riittävästi elintarvikkeita.

Vähittäismyyntipaikan tulee soveltua elintarvikkeiden myyntiin.  Vähittäismyyntipaikan tilojen käyttämiseen liittyviä säännöksiä on erityisesti elintarvikelaissa ja rakentamista sekä palo- ja pelastuspuolta koskevassa lainsäädännössä.

Myyntitilan tulee olla alkoholijuomien myyntiä varten tarkoituksenmukaisesti varustettu ja myynnin tulee tapahtua sisätiloissa. Tilajärjestelyt tulee toteuttaa niin, että alkoholijuomien nauttimis- ja myyntikieltoja voidaan valvoa luotettavasti.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa