Vähittäismyyntipaikan henkilökunta

Vähittäismyyntipaikassa on oltava läsnä 18 vuotta täyttänyt vastaava hoitaja tai luvanhaltijan määräämä henkilö vastaamassa alkoholijuomien vähittäismyynnin laillisuudesta. Luvanhaltijan on järjestettävä myynnin valvonta siten, että alkoholijuomien myynnistä vastaava 18 vuotta täyttänyt henkilö voi tehokkaasti valvoa myyntiä ja tarvittaessa puuttua siihen.

Alaikäinen henkilö, joka on täyttänyt 16 vuotta, saa myydä alkoholijuomia vain vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn täysi-ikäisen henkilön välittömän valvonnan alaisena.

Vähittäismyyntipaikassa tulee olla toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen riittävästi henkilökuntaa tehokkaan valvonnan ja järjestyksenpidon toteuttamiseksi. Luvanhaltija vastaa riittävän henkilökuntamäärän mitoittamisesta osana laatimaansa omavalvontasuunnitelmaa.

Alkoholijuomien vähittäismyynnin valvontaan osallistuva henkilö ei tehtävässään saa olla alkoholin eikä muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena.

Päivitetty