Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan hakija

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa voidaan myöntää yritykselle tai yhteisölle, jolla on rekisteriviranomaisen (patentti- ja rekisterihallitus, maistraatti, verovirasto tai ELY-keskus) myöntämä Y-tunnus. Yritys tai yhteisö tulee myös rekisteröidä verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin.

Hakijalta vaaditaan riittäviä taloudellisia ja ammatillisia edellytyksiä sekä luotettavuutta. Hakijan ohella säädöksiä sovelletaan myös siihen, joka omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella käyttää määräämisvaltaa hakijan puolesta.

Lupaviranomaisella on oikeus vaatia hakijalta vähittäismyyntiluvan myöntämisen kannalta olennaisia tietoja.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa