Vähittäismyynti

Vähittäismyyntilupa oikeuttaa alkoholijuomien myyntiin vähittäisasiakkaille. Alkoholijuomien myynti anniskeluun tai toiselle vähittäismyyjälle edellyttää tukkumyyntilupaa. Myymälässä saa myydä vain niitä alkoholijuomia, jotka on hankittu alkoholijuomien valmistajalta tai tukkumyyjältä tai jotka vähittäismyyjä on alkoholilain mukaisesti tuonut maahan omaa vähittäismyyntiä varten.

Jos luvanhaltijalla on sekä vähittäismyynti- että anniskelulupa, tulee kummankin toiminnon ostot, myynnit ja varastot pitää erillään. Anniskeluun hankittuja alkoholijuomia ei saa käyttää vähittäismyyntiin eikä päinvastoin. Jos luvanhaltijalla on useita vähittäismyyntipaikkoja, kunkin paikan ostot on tehtävä omilla lupanumeroillaan.

Alkoholijuomien myynti on sallittua koko maassa kello 9:n ja 21:n välisenä aikana silloin, kun myyntipaikka saa olla avoinna. Alkoholijuomien myyntiaikaa ei voi jatkaa kello 21:n jälkeen, ja niiden haltuunottomahdollisuus tulee estää, vaikka liikkeen aukioloajat poikkeaisivatkin mainituista ajoista.

Alkoholiyhtiö saa myydä tuotteita arkipäivisin kello 9:n ja 20:n välisenä aikana, paitsi lauantaina sekä itsenäisyyspäivän, uudenvuoden päivän ja vapunpäivän aattona kello yhdeksän ja kahdeksantoista välisenä aikana.

Elintarvikeliikkeessä alkoholijuomia myyvän henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Alle 18 -vuotiaskin saa myydä alkoholijuomia, mutta ainoastaan läsnä olevan, 18 vuotta täyttäneen henkilön valvonnassa.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa