Vähittäismyyntiaika

Vähittäismyyntipaikassa on sallittua myydä yli 2,8 % alkoholijuomia vain kello 9.00–21.00 välisenä aikana. Vähittäismyyntipaikan aukioloaika voi olla laajempi kuin alkoholijuomien myyntiaika. Myyntipaikan aukioloajasta riippumatta alkoholijuomien myynti saadaan aloittaa aikaisintaan kello 9 ja niiden myynti on lopetettava viimeistään kello 21.

Jos liike jatkaa aukioloa vielä kello 21:n jälkeen, voidaan mahdollisuus alkoholijuomien haltuunottoon estää kello 21 alkaen. Alkoholijuomien myynnistä on kieltäydyttävä, mikäli alkoholijuomien haltuunoton ei voida todeta varmasti tapahtuneen ennen klo 21:tä. Alkoholijuomat, jotka asiakas on saanut haltuunsa ennen kello 21:tä, voi maksaa kassaan kello 21 jälkeen.

Jos liike avataan aikaisemmin kuin kello 9 tai jos liikettä pidetään avoinna kello 21 jälkeen, alkoholin myyntiaikasäännösten noudattamista voidaan helpottaa ja varmistaa rakenteellisin ja teknisin keinoin. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa alkoholijuomaosastojen ja kylmäkaappien sulkeminen sekä alkoholijuomien peittäminen tai säilyttäminen varastotiloissa. Näillä toimenpiteillä sekä liikkeessä olevilla selkeillä myyntiaikatiedotteilla viestitään asiakkaille tehokkaasti alkoholijuomien myyntiajasta.

Jos myymälä suljetaan ja sinne ei oteta uusia asiakkaita klo 21 jälkeen, voidaan myymälässä olevat asiakkaat palvella alkoholijuomien myynnin osalta loppuun saakka rikkomatta myyntiaikasäännöstä.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa