Vähittäismyynti

Alkoholijuomien vähittäismyynti on pääsääntöisesti luvanvaraista. Ennen vähittäismyynnin aloittamista on haettava ja saatava vähittäismyyntilupa. Lupa on myyntipaikka- ja elinkeinonharjoittajakohtainen. Vähittäismyyntiluvan myöntää kirjallisesta hakemuksesta vähittäismyyntipaikan sijaintipaikan aluehallintovirasto.

Alkolla on yksinoikeus harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä Suomessa. Poikkeuksina tästä alkoholijuomien vähittäismyyntiin voidaan eräissä tapauksissa myöntää lupa ja enintään 2,8 % alkoholia sisältäviä juomia voidaan myydä vapaasti.

Elintarvikeliikkeeseen, Alkon myymälään tai anniskelu tai valmistuspaikan yhteyteen myönnetty lupa oikeuttaa myymään alkoholijuomia, jotka sisältävät enintään 5,5 % alkoholia. Vähittäismyyntilupa voidaan myöntää myös tilaviinin (enintään 13 %) ja käsityöläisoluen (enintään 12 %) valmistuspaikkaan.

Jos Suomen ja ulkomaiden välillä liikennöivässä suomalaisessa aluksessa myydään matkustajille alkoholia, liikenteenharjoittajan on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus Valviralle ennen myynnin aloittamista (ks. Kansainvälinen liikenne).

Valviran tehtäviin kuuluu aluehallintovirastojen alkoholilupahallinnon ja valvonnan ohjaus. Valviran ohjauksen tarkoituksena on turvata lain yhdenmukainen soveltaminen koko maassa. Kattavan kokonaiskuvan alkoholijuomien vähittäismyynnistä saat Valviran yleisohjeesta Alkoholijuomien vähittäismyynti.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen vaikutuksista on laadittu koosteuutinen, jossa esitellään keskeisimmät muutokset mm. alkoholijuomien vähittäismyynnissä.

Päivitetty