› Graafinen versio

Vähittäismyynnin viranomaisvalvonta

Valviran tehtäviin kuuluu aluehallintovirastojen alkoholilupahallinnon ja valvonnan ohjaus. Valviran ohjauksen tarkoituksena on turvata lain yhdenmukainen soveltaminen koko maassa.

Valvontatoimintaa kehitetään entistäkin systemaattisemmaksi valtakunnallisen valvontaohjelman avulla.

Lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä aluehallintovirasto selvittää, täyttyvätkö luvan saamisen edellytykset. Vähittäismyyntiluvan myöntämisen jälkeen viranomaiset valvovat toimintaa muun muassa myyntipaikkoihin tehtävillä valvontakäynneillä.

Aluehallintovirastoilla ja Valviralla on valvontaa varten oikeus päästä tarkastamaan myyntipaikan tiloja ja toimintaa sekä valvonnassa tarvittavia asiakirjoja sekä saada valvonnan kannalta tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja asiakirjat. Aluehallintovirastolla ja Valviralla on myös oikeus ottaa ja saada korvauksetta valvontaa varten tarvittavat näytteet.

Luvanhaltijan on järjestettävä kirjanpito ja kassatoiminnot siten, että tiedot ovat tarvittaessa viranomaisten saatavissa.

Alkoholisäädösten rikkomusten perusteella vähittäismyyntiluvan haltijalle voidaan antaa seuraamusmaksu (300-1000 euroa) tai huomautus. Vähittäismyyntilupa voidaan korvauksetta peruuttaa joko määräajaksi tai pysyvästi vakavien tai toistuvien rikkomustenjohdosta tai jos luvanhaltijan katsotaan menettäneen luvan saamisen edellytykset, eikä tilannetta ole korjattu asetetussa määräajassa.

Myös henkilökunta on vastuussa alkoholin myynnistä. Myyjälle, joka on myynyt alkoholijuomia alaikäiselle tai selvästi päihtyneelle, voidaan tuomita sakkoja. Vakavimmissa tapauksissa myös vankeusrangaistus on mahdollinen.

Jos vähittäismyyntipaikan henkilökunta ei kykene säilyttämään järjestystä vähittäismyyntipaikassa tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistaminen alueella sitä edellyttää, poliisi voi kieltää vähittäismyynnin enintään meneillään olevan myyntiajan ajaksi. Kiellosta on ilmoitettava lupaviranomaiselle.

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa