Vähittäismyynnin valvonta ja sanktiot

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo alueillaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä sekä mainonnan ja muun alkoholijuomiin liittyvän myynninedistämistoiminnan lainmukaisuutta. Valviran tehtäviin kuuluu alkoholijuomien vähittäismyynnin sekä mainonnan ja myynninedistämisen valvonta koko maassa. Vähittäismyynnin valvonnan olennainen osa on luvanhaltijoiden omavalvonta.

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä tarkastamaan vähittäismyyntipaikan tiloja ja toimintaa sekä valvonnassa tarvittavia asiakirjoja. Viranomaisella on oikeus saada valvonnan kannalta tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja asiakirjat, kuten esim. vähittäismyynnin vuosi-ilmoitukset. Lisäksi valvontaviranomainen voi valvontaa varten ottaa korvauksetta näytteitä myynnissä olevista alkoholijuomista.

AVI voi antaa vähittäismyyntiluvanhaltijalle huomautuksen, kirjallisen varoituksen, tai korvauksetta rajoittaa lupaa supistamalla myyntiaikoja tai korvauksetta peruuttaa myyntiluvan joko määräajaksi tai pysyvästi. Näin voidaan menetellä, jos elinkeinotoiminnassa on rikottu alkoholilakia tai sen nojalla annettuja säädöksiä, määräyksiä tai rajoituksia tai luvanhaltija on menettänyt luotettavuutensa tai luvan saamisen edellytykset tai että myyntipaikassa on ilmennyt järjestyshäiriöitä tai muita väärinkäytöksiä.

Mikäli alkoholijuomia mainostetaan alkoholilain 33 §:n vastaisesti tai harjoitetaan muuta lain vastaista alkoholijuomien markkinointi- tai myynninedistämistoimintaa, AVI voi ohjata asiassa luvanhaltijaa. Tehosteeksi voidaan asettaa muun muassa uhkasakko. Myyntipaikassa tapahtuneet mainontarikkomukset voivat lisäksi johtaa vähittäismyyntilupaan kohdistuviin sanktiotoimenpiteisiin.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

Oikopolut tietoon