Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Ylijohtaja toivottaa hyvää vanhusten viikkoa

Vanhustenviikkoa vietetään 4.-11.10.2020 teemalla Onni on vanheta. Ylijohtaja Terttu Savolainen toivottaa hyvää vanhusten viikkoa!

Ikääntymisessä Suomi on Euroopan kärkisijoilla. Suomen väestö ikääntyy jopa odotettua nopeammin. Eliniän pidentyminen on ollut upea saavutus – olkaamme siitä ylpeitä. Ikääntyneille tarjottavien palvelujen valvonta ja ennakollinen ohjaus ovat tärkeä osa aluehallintoviraston toimintaa. Valvontamme perusajatus on, että palvelut toteutetaan laadukkaasti, asiakkaat saavat heidän tarpeitaan vastaavat palvelut ja heidän kohtelunsa palveluissa on asiallista. Julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Hallitusohjelman päätavoitteena on oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi. Tämä koskee myös ikääntyneitä. Hallituksen tavoitteena on ikäystävällinen yhteiskunta, jossa ikääntyneet eivät ole vain palveluiden kohde, vaan yhteiskunnan voimavara.

Tavoitteena on iäkkäiden kansalaisten terveiden elinvuosien lisääminen ja toimintakyvyn parantaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi palvelut on tarjottava oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Suuret sosiaali- ja terveyssektorin hankkeet, kuten sote-maakuntien perustaminen, sosiaaliturvan sekä vanhuspalvelulain uudistus ovat kaikki merkittäviä ikääntyvien hyvinvoinnin ja palveluiden turvaamisessa.

Nämä periaatteet ja tavoitteet ohjaavat aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta- ja ohjaustyötä, jonka kohteena ovat niin yksityiset kuin kunnalliset palveluntuottajat.

 

Ylijohtaja Savolainen osallistui 24.9. Eloisa ikääntyminen seminaariin, jossa hän piti puheenvuoron aiheesta Kuinka turvataan hyvä ja turvallinen vanhuus. Puheenvuoro ja seminaari  on katsottavissa kokonaisuudessaan verkossa.   Seminaarin järjestivät Oulun hiippakunta, Oulun ev.lut. seurakunnat, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun yliopisto, Caritas-säätiö sekä Oulun kaupunki yhdessä.


Päivitetty