Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelma yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta

 

Aluehallintovirasto ja Valvira ovat laatineet yhteistyössä varhaiskasvatuksen valvontaohjelman. Ohjelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen valvonnan periaatteet ja vuosittaiset painopisteet. Ohjelman toteuttaminen on aloitettu vuoden 2020 alusta.

 

Valtakunnallisen valvontaohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa sekä selkeyttää valvontaviranomaisten rooleja. Valvontaohjelman lähtökohtana on ensisijaisesti ennakoiva varhaiskasvatuksen valvonta. Monipuolisella ohjauksella ja neuvonnalla varmistetaan lainmukainen ja laadukas varhaiskasvatus sekä vähennetään epäkohtailmoituksia.

Aluehallintovirasto ja Valvira valvovat varhaiskasvatusta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kunnat valvovat myös yksityisen sektorin varhaiskasvatuspalveluita. Aluehallintovirasto seuraa varhaiskasvatuksen ongelmakohtia ja puuttuu niihin epäkohtailmoitusten perusteella.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaisesti vuonna 2020 valvonnan kohteena on erityisesti henkilöstömitoitus. Siinä tarkastellaan henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään. Vuosina 2021 ja 2022 varhaiskasvatuksen valvonnassa painotetaan päiväkotien ryhmäkokojen toteutumista ja henkilöstön kelpoisuusvaatimusten noudattamista.

Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta kohdistuu erityisesti kuntien järjestämään varhaiskasvatukseen. Valviran valvonnan ja ohjauksen kohteena on erityisesti yksityisten päiväkotien omavalvonta.

Henkilöstömitoitusta tarkistetaan kuntiin tehtävillä kyselyillä, jolla selvitetään päiväkotien henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään. Tämän lisäksi aluehallintovirasto tekee ennalta ilmoittamattomia ja ilmoitettavia tarkastuskäyntejä alueellisen tilanteen mukaan.

Aluehallintovirasto ja Valvira järjestävät vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavia ja valvontaohjelmaan liittyviä tilaisuuksia. Tilaisuuksissa käydään läpi varhaiskasvatuksen valvonnan eri muotoja ja tavoitteita sekä perehdytään varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja sen käyttämiseen laadun varmistamisessa. Tilaisuudet on tarkoitettu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun webinaari on tarkoitus järjestää 9.11.2020. Tilaisuudesta ilmoitetaan myöhemmin AVI:n sivuilla.

Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen valvontaohjelma löytyy osoitteesta:

https://www.avi.fi/documents/10191/13272028/Julkaisu-74-ESAVI/650e7f92-ee93-43d8-8d51-4810aefdd79f

 

Kuvalähde:
Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma 2019-2020

https://www.avi.fi/documents/10191/13272028/Julkaisu-74-ESAVI/650e7f92-ee93-43d8-8d51-4810aefdd79f

 


Päivitetty