Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uusi normaali Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa

Hyvä uutiskirjeen lukija,

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toiminta on asettunut koronaviruksen muuttamiin rutiineihin. Voi sanoa, että koronavirus on muodostanut uuden normaalin virastollemme. Henkilöstömme työskentelee sujuvasti sekä etänä että toimitiloissa koronavirusrajoittein. Valvontaamme, tarkastuksiimme ja koulutuksiimme on otettu käyttöön uusia etäkäytäntöjä, joilla pystymme tuloksekkaaseen työhön. Tarkastelemme huolella koronaviruksen vaikutuksia toimintaamme ja reagoimme herkästi.  

Keväällä koolle kutsumamme verkostokokoukset ovat jatkaneet toimintaansa ja saaneet vakiintuneen roolin. Kuntajohdon, sivistystoimen johdon, sosiaalijohtajien, kriisiviestijöiden ja päivittäistavarahuollon verkostot kokoontuvat säännöllisesti. Myös keväällä aloitetut laajennetun valmiustoimikunnan kokoukset ovat jatkuneet. Koronakriisin hoidossa tiivis yhteistyö ja ajantasainen viestintä alueemme toimijoiden kanssa on ensiarvoista.

Toimintasuunnitelma koronan toisessa vaiheessa

Keväällä emme vielä tienneet, mitä on edessä. Nyt viime kevään opit ja kehittämisajatukset on saatu hyödynnettyä ja alueellista organisointia on uudistettu. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti sekä Kainuussa että Pohjois-Pohjanmaalla on perustettu sairaanhoitopiirien koordinoimat kokoonpanot. Kokoonpanoissa on aluehallintoviraston, Ely-keskuksien sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen edustajat. Kerran viikossa kokoontuvissa alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä ylläpidetään alueen tilannekuvaa, arvioidaan epidemiatilannetta ja alueellisia suosituksia ja rajoituksia useiden kriteerien pohjalta. Erityisen tärkeää on tiivis keskusteluyhteys ja yhteistyö eri viranomaisten välillä. Koordinaatioryhmän tekemät arviot ovat pohjana aluehallintoviraston, sairaanhoitopiirien ja kuntien tekemille koronaviruksen torjuntatoimille.

Alueelliset ja paikalliset koronaviruksen leviämisen torjuntatoimet ovat nyt oleellinen osa koronaviruksen hallintaa. Aluehallintovirasto, sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat varautuneet tekemään tarvittavia päätöksiä nopeallakin aikataululla. Tehokkailla paikallisilla ja alueellisilla toimilla pyritään ehkäisemään kevään kaltainen tilanne ja koko maan kattavan valmiuslain käyttöönotto.

Kriisin pitkittyminen

Kriisin pitkittyminen vaatii meiltä kaikilta paljon. Läsnäolotapaamisten puuttuminen vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden tunteeseen. Virastomme on järjestänyt koko henkilöstölle sekä keväällä että syksyllä etävirkistäytymistä. Järjestämme myös kehittämispäivämme verkossa.

Valtioneuvosto on lanseerannut kaikkien käyttöön Suomi toimii -viestintäkokonaisuuden, jonka tarkoitus on tukea yhteiskunnan ja ihmisten toimintaa ja jaksamista sekä henkistä kriisinkestävyyttä poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen. Tavoitteena on antaa tukea tunteille ja luvan kokea niitä yhdessä. Yhteisillä viesteillä voimme vahvistaa luottamusta oman elämän hallintaan ja alueemme yhteisöihin sekä luoda auttamisen ja tukemisen toimintakulttuuria. 

Pidetään kaikki huolta omasta, läheistemme ja työyhteisöjemme hyvinvoinnista. Tarvitsemme sitkeyttä, mukautumiskykyä ja yhteisöllisyyttä tässä vaihtelevassa tautitilanteessa.

 

Terttu Savolainen

ylijohtaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty