Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Työsuojelu valvoo koronavirukselta suojaavia suojaimia

Suojaimia on monenlaisia. Se kävi ilmi viime keväänä, kun suojaimia tarvittiin yhtäkkiä valtavasti. Myös suojainten ja maskien markkinoiden valvontavastuuta on monella eri viranomaisella. Työsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu yksi keskeinen osa-alue, ammattitason vaatimukset täyttävien hengityssuojainten valvonta.

Koronaviruspandemia aiheutti alkuvuodesta 2020 tilanteen, jossa virukselta suojaavat ammattitason suojaimet hävisivät nopeasti markkinoilta. Maahan virtasi monen maahantuojan hyvinkin eritasoisia suojaimia. Läheskään kaikille maahantuojille ei ollut selvää, mitä vaatimuksia eri tason suojaimien tulisi täyttää.

Työsuojeluviranomaiset ovat valvoneet keväästä lähtien yhteistyössä Tullin kanssa markkinoille pyrkiviä suojaimia. Myös suojaimia myyvissä liikkeissä tehdään tarkastuksia. Tavoitteena on huolehtia siitä, että saatavilla olevat eri tason suojaimet ovat vaatimusten mukaisia.

Tarkastuksissa on havaittu, että markkinoilla on edelleen paljon vaatimusten vastaisia maskeja. Tavallisin puute on tuotteen testausraportin puuttuminen – tällöin kuluttaja ei voi tietää, onko tuotetta lainkaan testattu. Pahimmassa tapauksissa maskeihin on väärennetty CE- merkintä ja paikkansa pitämätön merkintä sen käyttötarkoituksesta ja suojaavuudesta.

Asiakirjoissa on ollut runsaasti puutteita, ja liikkeellä on ollut myös väärennettyjä asiakirjoja. Tällaiset havainnot johtavat aina jatkotoimenpiteisiin. Useassa tapauksessa maahantuojalle on annettu väliaikainen markkinointikielto ja tehty ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriöön sekä ohjeistettu jälleenmyyjiä toimimaan oikein. Tuotteiden vetämisestä kokonaan pois markkinoilta päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

Suojaimia on monenlaisia

Valvonnan kannalta on ongelma, että henkilöä suojaavien hengityssuojaimien ja kuluttajakäyttöön tarkoitettujen suu-nenäsuojien tai kansanmaskien väliset erot ovat jääneet epäselviksi. Varsinaisen hengityssuojaimen tarkoitus on suojata käyttäjää sekä saamasta koronavirustartuntaa että tartuttamasta muita. Nenä-suusuojien ja kansanmaskien tarkoituksena taas on estää käyttäjää tartuttamasta muita.

Hengitysteiden eteen tulevat suojaimet voidaan jakaa neljään eri ryhmään:

  • ammattikäyttöön tarkoitetut, käyttäjäänsä virukselta suojaavat hengityssuojaimet, joita valvoo työsuojelu
  • lääkinnälliset laitteet (ns. kirurgiset maskit), joita valvoo Fimea
  • CE- merkityt kuluttajakäyttöön tarkoitetut suu-nenäsuojat, joita valvoo Tukes
  • ns. kansanmaskit, joista puuttuu CE- merkintä, ja joiden maahantuontia valvoo Tulli

Monille on kuitenkin edelleen epäselvää myös se, keiden kaikkien ja missä kaikissa tilanteissa näitä suojaimia pitää käyttää. Sen asian ratkaisee aina viime kädessä työnantajan riskinarviointi. Mikäli työnantaja toteaa, että suojaimia työssä tarvitaan, työnantaja myös hankkii suojaimet.

 

 

 


Päivitetty