Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet

Tavoitteena julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen - Itä-Suomen AVI aktiivisesti mukana

Itä-Suomi

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönhoitoon ennaltaehkäisevä toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Ohjelman ajankohtainen painopiste onkin tämän toimintamallin kehittäminen yhdessä kuntien ja aluehallintovirastojen kanssa. Muodostuvan toimintamallin avulla pyritään edistämään rakennusten terveyttä ja turvallisuutta sekä käyttäjien tyytyväisyyttä.

Toimintamallin luomiseksi Terveet tilat 2028 -ohjelma ja aluehallintovirastot järjestävät alueellisia työpajatilaisuuksia. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin Itä-Suomen alueella Varkaudessa 1.10.2019 ja viimeiset järjestetään keväällä 2020. Kuuden aluehallintoviraston alueella tapahtumia järjestetään yhdeksän. Työpajatyöskentelyn lisäksi päivien aikana kuultiin asiantuntija-alustuksia ja kuntien puheenvuoroja.

Varkaudessa 1.10.2019 neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä johdatteli puhetta ja avauspuheenvuoron piti Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakonen.

Vesa Pekkola

Sirkka Jakosen (kuvassa alla) avauspuheenvuoro: Ihmisten huoli sisäilma-asioista on otettava tosissaan  (pdf)

Sirkka Jakonen

Hankejohtaja Katja Outinen (kuvassa alla) toi Terveet tilat 2028 -ohjelman tervehdyksen työpajatilaisuuteen.

Aluekierroksen käynnisti Itä-Suomi ja Varkaus, seuraavana on vuorossa 19.11.2019 Lounais-Suomi ja Turku.

Katja Outisen esitys (pdf)

Katja Otinen

Rakennuskannan kokonaishallinta oli aiheena Esko Korhosella, FCG Konsultointi Oy. Esko Korhosen esitys (pdf). Ympäristöterveyden ylitarkastaja Lari Hölttä Itä-Suomen aluehallintovirastosta vastasi työpajatilaisuuden järjestelyistä. Kuvassa alla Esko Korhonen vasemmalla ja Lari Hölttä oikealla.

Esko Korhonen ja Lari Hölttä

Aluetilaisuus jatkui kiinteistöpäällikkö Mikko Riekin (Lapinlahti) ja kiinteistöjohtaja Jukka Oikarin (Savonlinna) puheenvuoroilla "Kokemuksia kunnista".

Mikko RiekkiJukka Oikari

Iltapäivä aluetilaisuudessa kului ryhmätyöpajoissa työskennellen. Teemana oli yhteistyön askelmerkit vastuulliseen ja ennakolliseen kiinteistöjen ylläpitoon sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. Teemaa käsiteltiin neljästä näkökulmasta: 1) ympäristöterveys, 2) kiinteistönhoito ja -ylläpito, 3) työsuojelu sekä 4) oppimistilojen toimivuus ja käyttötarkoitus. Työpajoista saatiin talteen arvokkaita näkemyksiä Terveet tilat -toimintamallin kehittämistä varten.

Lämpimät kiitokset kaikille työpajoihin aktiivisesti osallistuineille!

Lue lisää Terveet Tilat 2028 -ohjelmasta (vnk.fi)

Lisätietoja
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä, p. 0295 016 826, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty