Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet

Tavoitteena eläinten hyvinvointi - eri eläinsuojelutoimijoiden roolit ja oikeudet

Itä-Suomi

Oikeus eläinsuojelutarkastusten tekemiseen on eläinsuojelulain mukaan viranomaisista vain aluehallintovirastolla, kunnaneläinlääkärillä (ml. valvontaeläinlääkäri), kunnan (ympäristö)terveystarkastajalla, poliisilla sekä muista tahoista vain aluehallintoviraston valtuuttamalla eläinsuojeluvalvojalla. Kotirauhan piirissä tarkastuksen voi tehdä vain viranomainen, mutta eläinsuojeluvalvoja voi avustaa viranomaisia näilläkin tarkastuksilla. Kaikilta tarkastusta tekeviltä voi tarvittaessa pyytää virkakortin nähtäville, taikka heidän tulee pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja asemansa muulla tavoin. Aluehallintoviraston valtuuttamilla eläinsuojeluvalvojilla tulee olla tarkastuksilla mukanaan aluehallintoviraston päätös oikeudesta toimia eläinsuojeluvalvojana.

Edellä mainitut tahot, pois lukien eläinsuojeluvalvoja, ovat myös ainoita, joilla on oikeus antaa eläimen omistajalle tai haltijalle määräyksiä ja kieltoja määräaikoineen puutteiden korjaamiseksi, sekä tarpeen vaatiessa ryhtyä välittömiin toimiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi eläimen vieminen tilapäiseen hoitoon, tai viimeisinä keinoina eläimen myyminen uuteen kotiin tai lopettaminen. Näissä tilanteissa muutkin tahot kuin edellä kerrotut voivat suorittaa viranomaisen antamia toimeksiantotehtäviä.

Määräykset, kiellot ja välittömät toimet ovat hallintopäätöksiä, joita ennen omistajaa kuullaan, paitsi jos tilanne on hyvin kiireinen, eikä omistajaa tavoiteta. Kuuleminen tapahtuu useimmiten suullisesti tarkastuksen yhteydessä, taikka tilanteen mukaan kirjallisesti tarkastuksen jälkeen. Jos asia on kiireinen, myös päätös voidaan antaa jo paikan päällä suullisesti. Joka tapauksessa omistaja saa aina tarkastuksen jälkeen kirjallisen tarkastuskertomuksen ja tarpeen mukaan päätöksen, joka on valituskelpoinen hallinto-oikeudessa.  

Yksityisten yhdistysten, järjestöjen tai vastaavien edustajat, esimerkiksi eläinsuojeluyhdistysten neuvojat, ovat tarkastus- ja toimenpideoikeuksien suhteen vastaavassa asemassa kuin kuka tahansa kansalainen. Heillä ei ole varsinaista eläinsuojelutarkastusoikeutta, heitä ei tarvitse päästää katsomaan eläimiä, eivätkä he voi antaa korjausmääräyksiä tai esimerkiksi ns. huostaanottaa eläimiä. He tekevät kuitenkin arvokasta neuvonta- ja valistustyötä, ja niin halutessaan eläimen omistaja voi päästää heidät neuvontakäynnille arvioimaan eläinten tilannetta, sekä opastamaan ja auttamaan eläinten hoidon ja olosuhteiden parantamisessa. Tarvittaessa he siirtävät tapauksen eläinsuojeluviranomaisen hoidettavaksi.

Lisätietoja
läänineläinlääkäri Hanna Rintala p. 0295 016 810
läänineläinlääkäri Aino Sivonen p. 0295 016 815   
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty