Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Syreenien tuoksuista alkukesää

Itä-Suomi

Uutiskirjeen alkusanoja kirjoittaessani uusi hallitusohjelma on tuoreena käsissäni. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Seuraavan neljän vuoden linjaukset on tehty ja käynnissä ovat tulkinnat.

Paljon aloitteita, selvityksiä, käynnistämisiä ja parlamentaarisia työryhmiä. Työ edellä mennään. Julkista hallintoa kehitetään asiakaslähtöisemmäksi, poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistetaan ja siiloja murretaan – kansalaisille annetaan palvelulupaus.  Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista sekä valvonnan uudelleenjärjestelyjä jatketaan parlamentaarisen selvitystyön yhteydessä 2020 loppuun mennessä. Itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin.

Kevätkausi on ollut aluehallintovirastossa työntäyteistä aikaa, iloisia asioita, hyviä uutisia, valtionapuja kunnille ja paljon valvontaa. Perustyön ohella jatkuvaa kehittämistä.

Toukokuussa luovutettiin aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikassa Tasavallan presidentin myöntämä hengenpelastusmitali savonlinnalaiselle Raimo Korhoselle. Mitalin perusteena on avannosta pelastaminen. Lämmin onnittelu ja kiitos urheasta pelastamisesta.

Sonkajärven kunta ja SPR:n Sonkajärven osasto palkittiin Itä-Suomen aluehallintoviraston "Hyviä uutisia Itä-Suomesta" kunniakirjalla. Sonkajärven kunta palkittiin erittäin hyvin toteutetusta, järjestötoimijat mukaan ottavasta, terveyden edistämisen yhteistyömallista. SPR:n Sonkajärven osastolle kunniakirja myönnettiin erittäin hyvin toteutetusta terveyden edistämisen yhteistyömallista. Esimerkillistä toimintaa. Tuore hallitusohjelmakin painottaa terveyden edistämistä ja ennaltaehkäiseviä palveluja.

Valtionavustuksia on myönnetty lapsille, nuorille ja liikuntaan. Liikkuva opiskelu -avustuksia on myönnetty 212 600 euroa toisen asteen oppilaitoksille. Hankkeiden tavoitteena on edistää fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria. Lisäksi on avustettu merkittävästi nuorten työpajatoimintaa, etsivää nuorisotyötä, lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä liikuntapaikkarakentamista. Hallitusohjelmaan on kirjattu Liikkuva Suomi -ohjelma.

Ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen valvonta on yksi vuoden 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteistä. Osana valvontaohjelmaa Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät alueellisia tilaisuuksia esimiehille, jotka vastaavat vanhustenhuollon kotiin annettavista palveluista. Itä-Suomen alueella tilaisuudet järjestetään Mikkelissä ja Joensuussa.

Virasto on tehnyt valvontapäätöksiä koskien potilasturvallisuutta. Erityisesti vanhusten palvelut ovat olleet laajasti valvonnan kohteena.

Alkoholilain uudistukseen liittyen aluehallintovirastossa on valmistunut opastusvideoita anniskelualueiden hyväksyttämiseen ja alkoholin anniskelun omavalvontaan.

Työsuojeluhallinnossa tehtiin vuonna 2018 yhteensä 26 000 työsuojelutarkastusta, pääasiassa riskikohteisiin. Eniten tarkastuksia tehtiin rakentamisen, kaupan ja teollisuuden toimialoille. Lisäksi työsuojeluviranomainen vastasi yli 35 000 asiakasyhteydenottoon. Suuri osa yhteydenotoista tuli valtakunnallisen puhelinneuvonnan kautta. Vuonna 2018 työsuojeluviranomainen otti käyttöön sähköisiä asiointipalveluita. Hallitusohjelma lupaa työsuojelun valvontaan lisäresursseja.

Neuvotteleva virkamies Tuula Kääriäinen sai Venäjän Federaation kaupallisen edustuston myöntämän diplomin ja merkin tunnustukseksi pitkästä Venäjän ja Suomen välisestä yhteistyöstä. Venäjän kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov luovutti diplomin ja merkin toukokuussa Helsingissä. Lämpimät onnittelut Tuulalle!

Aluehallintovirastolla on kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä niin Venäjälle, Karjalan tasavaltaan ja Saksaan, joista kaikista on esimerkit tässä uutiskirjeessä.

Syksyllä on tulossa kaksi tärkeää tilaisuutta, jotka kannattaa kalanteroida jo nyt.

Hyvän hinta? Raha-arvot ja priorisointi sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa foorumi Joensuussa 10.9.2019 Kuntapäättäjille, kuntajohdolle, Siun soten johdolle ja kaikille asiasta kiinnostuneille tarkoitettu asiantuntija- ja keskustelufoorumi. Foorumi auttaa kirkastamaan talouden, etiikan ja päätöksenteon kokonaiskuvaa. Myöhemmin vastaavat foorumit järjestetään Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa.

Terveet tilat 2028 työpaja Varkaudessa 1.10.2019 Tilaisuus on tarkoitettu kunnan luottamus- ja virkamiesjohdolle, työsuojeluorganisaatioille sekä ympäristöterveystoimen, opetus- ja sivistystoimen, teknisen toimen sekä tilakeskuksen viranhaltijoille ja työntekijöille. Tilaisuudessa moniammatillisin sekä poikkihallinnollisin keinoin kehitetään Terveet tilat -toimintamallia.

Toivotan kaikille uutiskirjeen lukijoille leppoisaa ja virkistävää kesää.

Sirkka Jakonen
ylijohtaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
 

Joutsenperhe järvellä


Päivitetty