Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet

Saksalaisessa tyttö*- ja poika*työssä on vahva emansipatorinen työote

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirastolla on pitkät yhteistyöperinteet Pohjois-Saksan Schleswig-Holstein osavaltion nuorisoalan kattojärjestön Landesjugendringin kanssa. Käytännössä se tarkoittaa vastavuoroisia opintomatkoja ja tiedonvaihtoa nuorisotyön käytännöistä.

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla viiden hengen joukko itäsuomalaisia nuorisotyön ammattilaisia vieraili tutustumassa alueen sukupuolisensitiiviseen nuorisotyöhön. Saksalaiset kollegat olivat olleet vastaavalla vierailulla Pohjois-Savossa maaliskuussa, jossa vierailua isännöi nuorisotoimen ylitarkastaja Henri Alho. Erona Suomen käytäntöön Saksassa järjestöt vastaavat pitkälti mm. nuoriso- ja sosiaalipalvelujen toteuttamisesta. Toiminnan raameista sovitaan neuvottelemalla kunnan tai osavaltion kanssa, jotka myös osaltaan rahoittavat toimintaa. 

Saksan lainsäädännössä todetaan, että nuorten hyvinvointia edistettäessä tulee vahvistaa erilaisia identiteettejä ja kaikkien sukupuolten tyytyväisyyttä omiin mahdollisuuksiinsa. Sukupuolisensitiivisen työn tavoitteita ovat sukupuolistereotypioiden purkaminen, tasa-arvon edistäminen, syrjinnän vähentäminen sekä intersektionaalinen näkökulma sukupuoleen (esim. vamman tai vähemmistöön kuulumisen vaikutusten huomioiminen suhteessa sukupuoli-identiteettiin) ja emansipaatiotyö.  Tähdet tyttö*- ja poika*työn nimessä viittaavat juuri sukupuolten sisältämään moninaisuuteen. Reflektio ja "itsestäänselvyyksien" näkyväksi tekeminen tai problematisointi on tärkeä osa työtä.


Kuvassa Itä-Suomen vierailijat Landesjugendringin ja osavaltion ministeriön edustajien kanssa illallisella Kielissä. Kuvan oikeassa reunassa isäntämme Markus Krajc. Jutun kirjoittanut ylitarkastaja Kirsi Autio kolmas oikealta.

Erityisen suuren vaikutuksen joukkoomme teki lyypekkiläisen katunuorisotyöntekijän Nina Wächterin oman työnsä esittely. Hänen mukaansa katutyön tehtävänä on nähdä nuorissa oleva potentiaali ja heilauttaa sitä oikeaan suuntaan. Samoin inklusiivista vammaistyötä naisten ja tyttöjen parissa tekevä Mixed Pickles osoitti, miten merkityksellistä ja hauskaa toimintaa sekä turvallisia vapaa-ajan tiloja voidaan rakentaa yhdessä vammaisten nuorten naisten kanssa.

Saksassa nuorisotyö rakentuu vahvasti sosiaalipedagogiselle työotteelle. Kansalaisyhteiskunnan ja nuorten oman toimijuuden vahvistaminen on keskeinen osa eri ryhmien kanssa tehtävää työtä. Kaikkien toimijoiden työhön kuului merkittävänä osana vaikuttaminen olemassa oleviin käytäntöihin ja kunkin kohderyhmän asioiden ajaminen yhdessä nuorten kanssa.

Lisätietoja
ylitarkastaja Kirsi Autio, p. 0295 016 514, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty