Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Opetus- ja kulttuuritoimi ja korona

Korona on monin tavoin vaikuttanut opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen toimintaan.

Keväällä etätyömääräyksen tultua voimaan koko vastuualueen henkilöstö siirtyi työskentelemään etänä. Osalle etätyön tekeminen oli entuudestaan tuttua, mutta osa työskenteli ensimmäistä kertaa viraston ulkopuolella. Etätyöhön siirtyminen tapahtui lyhyellä varoitusajalla, joten siihen ei ollut juurikaan mahdollisuutta etukäteen valmistautua.

Lähtökohtaisesti kaikki perustivat uuden toimiston kotiinsa. Ensimmäinen vaihe etätöiden aloittamisessa oli puitteiden luominen. Toinen vaihe oli uudenlaisen työskentelytavan muodostaminen niin, että kaikenlainen yhteydenpito, myös oman vastuualueen henkilöstöön, tapahtui sähköisten yhteyksien välityksellä.

Uudet toimintatavat omaksuttiin yllättävän nopeasti ja joustavasti. Vastuualueen tehtävien hoitamista korona on kuitenkin muuttanut merkittävästi.

Kirjastotoimi

Kirjastotoimessa kevät meni kirjastoja ohjeistaessa täysin uudenlaiseen tilanteeseen, kun kirjastot ensin suljettiin ja parin kuukauden jälkeen hallitusti ja vaiheittain avattiin. Tätä tehtiin valtakunnallisesti ja monialaisesti hyvässä yhteistyössä.

OKM ja avien kirjastotoimet kokoustivat kevään ajan joka tiistaiaamu. Hyvässä yhteistyössä olivat mukana myös alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot, joiden "etäkahveilla" kirjastotoimen ylitarkastajat vierailivat kertomassa ajankohtaisesta tilanteesta.

Kirjastotoimi on ollut mukana myös alueemme sivistysjohdon viikkokokouksissa tiedottamassa kirjastoasioista tarpeen mukaan sivistysjohtajille. Kesän jälkeen OKM:n ja avien viikkokokoukseen ei olla palattu, vaan kokoonnutaan tarpeen mukaan.

Uutena on PSAVIssa aloitettu kirjastonjohtajien ja vastaavien kokoukset joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Kaikki koulutukset ja tapaamiset ovat siirtyneet verkkoon. Osanottajia koulutuksissa on ollut ihan mukavasti. Matkoihin ei mene aikaa, mutta hiljalleen alkaa olla jo ikävä kasvokkaisia tapaamisia.

Liikuntatoimi

Kevään koronatilanne sulki niin kunnalliset kuin yksityiset sisäliikuntatilat, myös ulkokenttiä suljettiin ja kuntoradoilla sekä retkeilyreiteillä ohjeistettiin pitämään turvavälejä. Ryhmäliikuntatuntien peruuttaminen ja sisäliikuntatilojen sulkeminen johti siihen, että väestön ulkona liikkuminen eri muodoissa lisääntyi merkittävästi. Ulkoilureiteillä ja etenkin niiden taukopaikoilla oli aika ajoin peräti ruuhkaa.

Niin kuntien liikuntatoimet kuin liikunta- ja urheiluseurat tekivät merkittävän digiloikan poikkeusoloissa kehittäessään etäohjauksen ja -valmennuksen keinoja. Aluehallintovirastot myönsivät seuroille valtionavustusta etä- ja digivalmennuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Uusia menetelmiä hyödynnetään edelleen, vaikka yhteisharjoitukset ovat jo mahdollisia.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimessa kevään koronatilanteen vuoksi siirryttiin toteuttamaan nuorisotyötä verkon kautta. Erityisesti Discord -alusta toimi mainiosti niin kohdennetun kuin muunkin nuorisotyön mahdollistajana. Nuorille Discord on tuttu pelimaailmasta.

Koska nuorisotyö ei ollut paikkasidonnainen, tuli nuorisotyön piiriin enemmän nuoria kuin muina aikoina. Myös sellaiset nuoret, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet esim. nuorisotilalle, tulivat mukaan nuorisotyöhön verkon kautta. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa toteuttavat keksivät nokkelasti uusia tapoja toteuttaa harrastustoimintaa etänä. Ohjaajat kävivät viemässä kerholaisten ulko-ovien eteen tarvikepaketin ja sitten kokoonnuttiin yhdessä askartelemaan, leipomaan jne.

Valtakunnallisen digitaalisen osaamiskeskuksen toteuttaja Verke listasi sivuilleen useita eri menetelmiä, joita toimijat saivat ottaa vapaasti käyttöön verkon kautta tapahtuvaan nuorisotyöhön. Kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä ja etäyhteyksien kautta toteutettavaa nuorisotyötä tullaan jatkamaan nuorisotyön eri toiminnoissa.

Varhaiskasvatus ja opetus

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen osalta koottiin AVIen yhteinen valtakunnallinen koronapäivystys. Tarkoituksena oli järjestää informaatiopalvelu, jonne voitiin ottaa yhteyttä sekä puhelimitse että sähköpostilla.  

Kysymyksiä tuli erittäin paljon liittyen OKT-vastuualueen tehtäväkenttään. Palvelu lähti käyntiin nopeasti, ja vastauksia mm. rajoituksiin ja määräysten tulkintoihin liittyviin kysymyksiin löydettiin tiiviillä yhteistyöllä AVIen, OPH:n ja OKM:n kanssa.  Palvelun järjestämisestä saatiin arvokasta kokemusta mahdollisia tulevaisuuden tarpeita varten.

Varhaiskasvatuksessa poikkeusolojen toiminta palautui alun rajoitusten jälkeen nopeasti lähes saman kaltaiseksi kuin se ennen koronaa oli. Toki erilaisia hygieniaan ja terveyteen liittyviä järjestelyjä sekä rajoituksia varhaiskasvatuksen järjestämisessä on edelleen käytössä.  Opetustoimen osalta etäopetus järjestyi varsin nopeasti ja kokemukset sen toimivuudesta kiperän alun jälkeen olivat rohkaisevia.

Rajoitusten jälkeen on palattu lähes normaaliin hygienia- ja terveyssuosituksia noudattaen. Lukioissa on tehty joitakin erikoisjärjestelyjä, mm. abiturienteille on järjestetty etäopetusjaksoja ennen syksyn yo-kirjoituksia.

Opetustoimi pyritään järjestämään kunnissa mahdollisimman normaalina huomioiden paikallinen ja alueellinen koronatilanne.

Olemme korona-aikanakin tarjonneet monimuotoisia koulutuksia opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle ajankohtaisista teemoista ja ihmisten tarpeisiin. 

Viestimme opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnatuista koulutuksista, tapahtumista ja uutisista aluehallintovirastojen yhteisellä Avi kouluttaa -Facebook sivulla.

Tutustu ja tykkää!

https://www.facebook.com/avikouluttaa/

Viserrämme myös Twitterissä: @avikouluttaa

#avikouluttaa #jatkuvanoppimisenasialla

 


Päivitetty