Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Merkityksellistä työtä ja villasukkatanssia!

Lämpimät onnittelut virkanimityksestä aluehallintoylilääkäri Sinikka Salo Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta!

Olet tullut virastoon hyvin erikoisessa korona-viruksen riivaamassa tilanteessa. Onko kriisissä toimiminen sinulle entuudestaan tuttua?

Kyllä. Kriiseihin liittyvä työ on tuttua useasta näkökulmasta. Onnettomuustutkijana ja oikeushammaslääkärinä olen ollut tunnistamassa sodissa, laivaonnettomuuksissa, hyökyaaltojen mukanaan viemiä kadonneita henkilöitä. Henkilökohtaiset menetykset ja yksilön tai yhteiskunnan talouden romahtaminen vaikuttavat niin yksilön kuin yhteiskunnan kriisin kestävyyteen. Parhaillaan Covid-19 viruksen aiheuttama pandemia koettelee meidän kaikkien kriisinsietokykyä.

 

Mitä muuta haluat kertoa aikaisemmasta työkokemuksestasi?

Olen koulutukseltani hammaslääkäri. Useita vuosia työskentelin Oulun hammaslääketieteen laitoksella opettajana ja tutkijana. Olin myös telelääketieteen ja e-health erikoistutkija. Ylihammaslääkärivuodet Kemin kaupungissa olivat antoisat ja opettavaiset. Kansainvälinen työ on aina kiinnostanut minua ja olen saanut tilaisuuden olla Suomen valtion erityistehtävissä Japanissa ja Kosovossa. Nykyiseen työhöni sain pohjaa toimiessani Helsingin vankilan hammaslääkärinä.  Vuodet sosiaali- ja terveysministeriössä sote-muutosjohtajana avasivat näköalapaikan kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon tilaan. Verkostoni on laaja ja monialainen.

 

Onko toiminnastasi suuren kaupungin apulaiskaupunginjohtajana hyötyä nykyisessä tehtävässäsi?

Apulaiskaupunginjohtajan työ oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Tuona aikana karttui hyvä ymmärrys mm. kuntien menestystekijöistä ja haasteista. Alueellinen yhteistyö ja edunvalvonta on tärkeää. Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla on merkittävä rooli mahdollistaa alueen toimijoiden vuoropuhelua. Näin on toimittu nyt koronakriisinkin aikana.

 

Toimit vastuualueesi aluehallintoylilääkärinä ja kaksi kollegaasi ovat lisäksi tartuntatautilääkäreitä. Mikä on työnjakonne?

Kollegat Pasi Hirvikoski ja Pasi Eskola ovat lääkäreinä ensisijaiset vastuuhenkilöt tartuntatautiasioissa ja allekirjoittanut lisäksi varahenkilönä tiimissä. Koronapandemian aikana vastuullani on ollut osallistua erityisesti suun terveydenhuollon kansalliseen ja alueelliseen taudin rajoittamiseen ja ehkäisemiseen.

 

Et siis voi välttyä koronaviruksen torjuntatehtävistä?

Koronaviruksen aiheuttaman tartuntataudin torjunta ja siihen liittyvät tehtävät ovat ensisijaisen tärkeitä juuri nyt. Tautia ei nitistetä hetkessä, vaan se vaatii meiltä kaikilta oikeaa asennetta ja sitkoa. Kriisiviestinnällä on tärkeä rooli oikean tiedon jakamisesta asukkaille.

 

Mikä on Pohjois-Suomessa tärkeintä muistaa, kun puhutaan kansalaisten terveydestä?

Kaikkein tärkeintä ovat hyvät elämäntavat, hyvä mieliala, perhe, ystävät, terveellinen ravinto sekä riittävä ulkoilu ja liikunta. Meillä Pohjois-Suomessa on siihen erinomaiset mahdollisuudet.

 

Valvojan rooli varmasti kasvaa työssäsi nyt kun virka on vakinainen. Mitä kansalaisen tulisi tietää Aluehallintovirastojen valvonnasta?

Saan usein puheluita kansalaisilta. He kertovat huolistaan, kokemistaan epäkohdista ja haluavat tietää miten asian voisi ratkaista. Nämä soittajat ovat olleet hyvin tietoisia aluehallinnon roolista koskien terveyspalveluitten ohjausta ja valvontaa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa. Minulle on tullut mielikuva, että kansalaiset luottavat aluehallintoviranomaisten työhön ja tekemiin päätöksiin.

 

Mitä tarkoittaa linjaus, että ennakollista valvontaa lisätään?

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Avin on mahdollista ohjata ja valvoa myös ennakollisesti esimerkiksi kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sote-palveluissa. Kannatan lämpimästi ongelmien aikaista havaitsemista ja niihin etupainotteisesti puuttumista.

 

Harrastat ulkoilua ja luonnossa liikkumista. Mitä monikaan ei Sinusta tiedä?

Harrastan liikuntaa monipuolisesti. Parasta on villasukkatanssit puolisoni kanssa kotiparketillamme.

 

Tervetuloa virastoon vielä kerran! Mitä haluaisit kertoa naapurillesi uudesta työstäsi?

Olen iloinen, kun saan tehdä merkityksellistä työtä hyvän johdon ja osaavien työkavereitten kanssa. Saan oppia uutta ja hyödyntää aiempaa kokemustani. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virastomme tekee työtä alueemme ihmisten peruspalvelujen ja oikeusturvan puolesta.

 

Kysymykset laati Alpo Merilä, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston viestintäpäällikkö
 


Päivitetty