Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet

Hyvä lukija,ylijohtaja Soile Lahti

Edessäsi on Itä-Suomen aluehallintoviraston (avi) vuoden 2020 ja oman virkakauteni ensimmäinen uutiskirje, joka poikkeuksellisesti tulee vasta näin vapun aikaan. Koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyvät toimet ovat pitäneet meidät aluehallintovirastoissa kiireisinä.

Moni asia on tällä hetkellä toisin kuin vielä vuodenvaihteessa kukaan osasi ajatella. Vaikka avissakin teemme työtämme pääosin etänä, poikkeusolot eivät ole muuttaneet työn tekemisemme perustaa. Päinvastoin. Näinä aikoina perustehtävillemme, kuten perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen, peruspalvelujen saatavuus, sisäinen turvallisuus sekä turvallinen elin- ja työympäristö, on aivan erityinen tilaus. Lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtävät ovat myös vahvasti esillä, kun olosuhteet haastavat toimijakenttää.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa valvontamme funktio on taata asiakas- ja potilasturvallisuus. On tärkeää tiedostaa, että vastuu ei ole vain aluehallintovirastolla, vaan siitä tulee huolehtia koko toimijaketjussa. Yksityisen palveluntuottajan on tehtävä omavalvontaa ja kunnan velvollisuus on valvoa yksityisiltä ostamansa palvelun laatua. Kuten olemme nähneet, tartuntatautitilanne voi moninkertaistaa pientenkin laatupoikkeamien seuraamukset, joten asiaa ei voi ylikorostaa. Toivon myös, että koronakriisin jälkeisessä ajassa sote-ostopalvelusopimuksissa on otettu laadun ohella huomioon myös varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin.

Vaikka COVID-19 ei leviä keskuudessamme epidemiana niin tiedämme, että tilanne on muuten vaikea täällä Itä-Suomessa. Pandemiatyön ja varautumisen ohella kuntien on huolehdittava perustehtävistä. Esimerkiksi lakisääteisten palveluiden taso ei voi poiketa normaalista muissa kuin niissä yksittäisissä asioissa, joista on nimenomaisesti säädetty. Kriisin pitkittyessä on nähtävissä, että esimerkiksi sosiaalihuollon palveluille on kysyntää ja huoli lasten, nuorten ja perheiden henkisestä kriisinsietokyvystä kasvaa, mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttäjistä puhumattakaan. Perustehtävät ovat tärkeitä, sillä toimivilla palveluilla edesautetaan koronakriisistä selviämistä ja luodaan perustaa toimivaan arkeen kriisin jälkeisessä ajassa.

Positiivista on, että toistaiseksi on pärjätty melko hyvin. Kantelujen määrä ei poikkea normaaliajoista ja esimerkiksi opetustoimessa meillä on vain yksi opetuksen järjestämiseen etäopetuksena liittyvä kantelu. Tämä kertoo siitä, että kunnissa ja kouluissa on tehty erinomaista työtä etäopetuksen järjestämisessä! On osattu olla nopeita, ihmislähtöisiä ja osaavia, ja myös perheissä on ymmärretty nopeasti muuttunut tilanne. Positiivista on myös alueemme tiivis ja toimiva viranomaisyhteistyö, sillä se on onnistumisen perusta samalla tavalla kuin yhteistyö yksityisten kumppaneidemme kanssa. Tätä yhteistyötä ja luottamusta toivon meidän voivan edelleen jatkaa ja kehittää. Itä-Suomen avissa haluamme olla lähellä asiakkaita ja kumppaneitamme ja toimia mieluummin ennakkoon kuin jälkikäteen.  

Arvomme asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja yhteistyö ovat voimassa poikkeusoloissakin ja oikeastaan erityisesti juuri silloin. Haluamme palvella ennakoivasti, oikeudenmukaisesti, ripeästi sekä yhteensovittaa eri intressejä. Meille on tärkeää, että voimme tarjota asiakkaillemme parhaan asiantuntemuksen ja uudistamme mielellään myös omaa osaamistamme. Tahdomme työskennellä yhdessä vaikuttavasti ja tuloksellisesti hallinnon rajat ylittäen sekä lupaamme, että kehitämme toimintaa avoimesti ja vuorovaikutuksessa teidän kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Meitä kannattaa käyttää hyödyksi! 

Vaikka koronaviruksen leviäminen on merkittävästi hidastunut ja on syytä olla iloinen rajoitustoimenpiteiden vaikuttavuudesta, sinnikkyyttä rajoitusten ja suositusten noudattamiseen tarvitaan edelleen. Moni asia on vielä pitkään epävakaalla alustalla, ja on tärkeää keskittyä niihin asioihin, jotka ovat omassa vaikutuspiirissä. Vuodenkulkuun liittyvät juhlatkin ovat toisenlaisia, mutta vappu on vappu kotonakin tai virtuaalivappuna. Suojelethan itseäsi ja muita tartunnan leviämiseltä siman, munkkien ja serpentiinin ja juhlan keskelläkin!

Hyvää kevättä ja iloista vappua!
Soile Lahti

ylijohtaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty