Uutiset ja uutiskirjeet

Tälle sivulle on koottu aluehallintoviraston (AVI) uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet

Arvoisat uutiskirjeen lukijat, hyvät yhteistyökumppanit

Ylijohtaja Sirkka Jakonen joulukuusen edessä.Aluehallintovirasto täyttää vuoden vaihteessa kymmenen vuotta. Kymmenen vuotta sitten uudistettiin valtion aluehallintoa, jälleen. Kuusi aluehallintovirastoa ja 15 elinkeino, liikenne ja ympäristökeskusta aloittivat toimintansa. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueena jatkui entinen Itä-Suomen läänin kolme maakuntaa. Vuosi 2009 oli merkittävä, silloin lakkautettiin monisatavuotinen lääninhallitusinstituutio.

Itä-Suomen aluehallintovirasto muodostettiin Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin Etelä-Savon henkilöstöstä ja Itä-Suomen työsuojelupiirin henkilöstöstä sekä Itä-Suomen ympäristölupaviraston, kolmen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen lääninhallituksen henkilöstöstä. Uudistuksen yhteydessä perustettiin valtakunnallinen maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, joka sijoitettiin Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Iso muutos kaikille, tutustumista toisiimme ja erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittamista. Asiantuntijat sanovat, että kulttuurimuutos kestää 10 vuotta. Se pitänee hyvinkin paikkansa, kun katselemme avikentän kehityskaarta.

Vuosikymmenen aikana työn tekemisen tavat ovat monin tavoin muuttuneet ja osaamisvaatimukset kasvaneet. Valvontatyö on käynyt yhä haasteellisemmaksi. Yhteistyön ja yhdessä tekemisen tarve on kasvanut ja selvitäksemme yhteisistä haasteista sen merkitys edelleen kasvaa.  Työ on yhä enemmän paikkariippumatonta. Koppikonttoreista olemme siirtymässä monitiloihin ja monen toimijan virastoihin. Tavoitteena on entistä enemmän irtautua rakenteista, olla läsnä asiakkaille.

Olemme kymmenen vuoden aikana kasvaneet yhtenäiseksi AVIksi. Toimintatapamme ovat hioutuneet arjen aherruksessa, ohjaten, arvioiden, lupia myöntäen ja valvoen. Itä-Suomen avissa olemme halunneet pitää yllä avointa keskustelukulttuuria.

Yhteisenä punaisena lankana on sloganimme "Enemmän yhdessä, vähemmän yksin". Yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä on edistetty eri tavoin. Nykyisessä työkulttuurissa yhteisöllisyys kaipaa uudelleen määrittelyn, koska työntekemisen tapa, paikkariippumattomuus ja joustavat työajat sekä monipaikkainen työyhteisö aiheuttavat sen, että yhä harvemmin tavataan kasvotusten. Skype yhteydestä onkin tullut tärkeä yhteydenpitoväline. 

Maakunta- ja sote uudistuksen sekä Luova-viraston valmistelut olivat täydessä vauhdissa vielä alkuvuodesta 2019. Paljon resurssia oli sidottu valmisteluun ja tavoitteena oli uusi maakuntahallinto ja uusi valtakunnallinen Luova-virasto. Toisin kävi, hallitus kaatui ja sen mukana lainsäädännölliset edellytykset valmistelulle päättyivät. Jotain tällaista oli kyllä osattu ounastella, sen verran erimielistä sote valmistelu oli. Luovaan olisimme olleet valmiita.

Nyt STM:n johdolla valmistellaan tulevaisuuden sotekeskuksia ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Myöhemmin selvitetään, mitä muita toimintoja tuleviin maakuntiin mahdollisesti tulee. Tämän jälkeen on vuorossa aluehallinnon uudelleen tarkastelu. Jotain uutta luovaa varmasti luodaan. Aluehallinnon tuleva uudistaminen liittyy vahvasti valtion alueellistamispolitiikkaan ja linjaukseen, millaista valtion läsnäoloa alueille halutaan. Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön henkilöstö siirtyy ensi vuoden alussa Digi- ja väestötietovirastoon.

AVIen ja ELYjen uusi strategia vuosille 2020-2023 on otsikoitu "Kestävää tulevaisuutta tekemässä - ihmisten ja alueiden parhaaksi". Taustalla on toimintaympäristön muutokset, jotka on kirjattu hallitusohjelmassa. Toiminnan arvot ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja yhteistyö. Ensi vuosi AVIssa on viestinnän vuosi!

Staattisuuden ja yhtenäiskulttuurin ajat ovat ohi. Suomi kansainvälistyy ja moniarvoistuu. Kliseisesti voitaneen todeta, että vain muutos on pysyvää. Ilman muutosta ei myöskään ole jatkuvuutta. Elämään on sisään kirjoitettu muutos. Kaikki muutos ei kuitenkaan ole muutos parempaan. Muutosvauhti yhteiskunnassamme on vuosi vuodelta kiihtynyt.

Monien kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomi on monella tapaa hyvä ja turvallinen maa asua ja elää. Olemme monissa asioissa maailman kärkeä. Tunnen suurta kiitollisuutta siitä, että meillä on itsenäinen maa. Veteraanityössä mukana olleena arvostukseni koti, uskonto ja isänmaa kolmikantaa kohtaan on entisestään syventynyt. Meillä on paljon hyvää, mitä puolustaa. On myös asioita, joita tulee parantaa.

Peräänkuulutan vahvaa arvokeskustelua. Vaikka maamme on maailman turvallisin maa, kansalaisten turvallisuuden tunne on selvitysten mukaan heikentynyt. Turvallisuustunteeseen vaikuttavat erilaiset yhteiskunnalliset epävakaustekijät. Monien   muutosten ja epävarmuuksien lisäksi kansallisilla ja kansainvälisillä kriiseillä, onnettomuuksilla ja väkivallanteoilla on nykyisessä verkottuneessa maailmassa entistä suurempi vaikutus kansalaisten turvallisuuden tunteeseen. Myös palvelujen karkaaminen reuna-alueilta luo turvattomuutta.

Eriarvoistuminen ja väestöryhmien väliset hyvinvointierot ovat pitkään jatkunut kehityssuunta Suomessa.  Syrjäytyminen erilaisine seurannaisilmiöineen vaikuttaa vahvasti yhteiskunnan turvallisuuteen ja vakauteen. Eriytymisen taustalla olevien juurisyiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää etsittäessä ennaltaehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen keinoja. Julkisia sote palveluja kuormittaa kasvava palveluntarve ja henkilöstön saatavuus. Kilpailutuksessa raha painaa laatua enemmän. Kuntien talous on koetuksella. Miten ratkaistaan dilemma palvelujen saatavuuden ja laadun sekä käytettävissä olevien eurojen välillä. Mikä on hyvän hinta? Miten priorisoidaan? Tämä on koko yhteiskuntaa ja sen kaikkia tasoja koskettava kysymys. Ratkaisuja on etsittävä yhdessä.

Työtä riittää yhdenvertaisuuden edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisemisessä ja väestöryhmien välisten hyvinvointierojen kaventamisessa. Niin lasten kuin vanhustenkin palveluja tulee kehittää ja yksinäisyyttä torjua. Tarvitaan lähimmäisenrakkautta ja toisen ihmisen asemaan asettumista.

Aloitin aluehallinnon työurani terveydenhuollon tarkastajana tammikuussa 2002 Joensuun toimipaikassa. Tehtävät sekä työ- että toimintaympäristö ovat paljon muuttuneet näinä 18 vuotena. Työkaveritkin ovat vaihtuneet moneen kertaan. Tärkeä voimavara työssä on asiantuntevat työhönsä sitoutuneet työtoverit, jotka mahdollistavat sen, että itsekin voin onnistua työssäni. Toinen tärkeä tekijä olette te hyvät yhteistyökumppanit. Olen aina ollut yhteistyön kannattaja. Viimeiset vuodet ovat entisestään vahvistaneet, että yhteistyössä on voimaa.

Näin työurani loppumetreillä on ilo todeta, että olen aina saanut työskennellä osaavien ja mukavien ihmisten kanssa ja tehdä mielenkiintoista työtä. Päällimmäinen tunne on syvä kiitollisuus. Olen saanut olla näköalapaikalla mukana muutoksessa. Tunnelmissa on myös haikeutta hyvästellä läheiseksi tullut työyhteisö.

Kiitän Teitä arvoisat yhteistyökumppanit erinomaisesta yhteistyöstä. Teidän kanssa on ollut helppoa ja luontevaa hoitaa yhteisiä asioita kukin omassa roolissaan.

Toivotan Teille jokaiselle hyvää ja rauhaisaa joulua sekä onnellista uutta vuotta ja vuosikymmentä.

Sirkka Jakonen
ylijohtaja

 

 


Päivitetty