Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2017 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuoden 2016 toimintakertomukset annettava viimeistään 28.2.2017

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 10 §:n mukaan palvelujen tuottajan on annettava vuosittain toimintakertomus lupaviranomaiselle.

Toimintakertomuksia voi antaa 2.1.2017 alkaen ja ne on annettava viimeistään 28.2.2017.

Toimintakertomus on annettava jokaisesta toimipaikasta/sairaankuljetuksen asemapaikasta erikseen. Toimintakertomukseen on merkittävä perus-, toimipaikka-, henkilökunta- ja toimintatiedot. Toimintakertomus on annettava, vaikka toimintaa ei olisi ollut tai toiminta olisi loppunut vuoden 2016 aikana. Toiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset edellyttävät aina yhteydenottoa toimivaltaiseen lupaviranomaiseen.

Velvollisuus toimintakertomuksen antamiseen perustuu yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin. Mikäli palvelujen tuottaja laiminlyö velvollisuutensa antaa toimintakertomus, lupaviranomainen voi ryhtyä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 5 luvussa tarkoitettuihin valvontatoimenpiteisiin.
 

Toimintakertomus annetaan sähköisesti

Sähköisten toimintakertomusten antaminen edellyttää kirjautumista sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa www.valveri.fi, josta löytyvät myös toimintakertomuksen antamiseen liittyvät ohjeet. Sähköinen toimintakertomuslomake on esitäytetty palvelujen tuottajan ja toimipaikan perustietojen osalta.

Toimintakertomuksen antamista varten tarvitsette:

  • (Verohallinnon) →Väestörekisterikeskuksen Katso-tunnisteen sähköiseen asiointipalveluun kirjautumiseksi
  • Y-tunnuksen
  • Asiakas- ja henkilökuntatiedot vuodelta 2016 toimipaikoittain

Lisätietoa Katso-tunnisteesta ja sen hankkimisesta saatte verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen sivuilta. Katso-tunnisteen käyttöä varten on ohjeita www.yritys.tunnistus.fi  
 

Paperiset toimintakertomukset vain erityistilanteissa

Mikäli palvelujen tuottajalla ei ole mahdollisuutta antaa sähköistä toimintakertomusta, voi toimintakertomuksen toimittaa paperisena luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle. Toimintakertomuslomakkeen ja sen täyttöohjeen voi tulostaa Yritys-Suomen verkkosivuilta.
 

Toimintakertomukseen liittyvät sisällölliset kysymykset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
yksityiset.th-yritykset.etela@avi.fi (yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse)
puhelinvaihde 029 501 6000

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
terveydenhuolto.vaasa@avi.fi (yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse)
puhelinvaihde 0295 018 450

Itä-Suomen aluehallintovirasto
terveys.ita(at)avi.fi
osastosihteeri Aune Mäkinen, puh. 0295 016 928
terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, puh. 0295 016 923

Katso-tunnisteen hakemista ja käyttöä koskevat kysymykset
(esim. Katso-tunniste ei toimi, tunnukset puuttuvat)
puhelin 029 497 040 tai katso@vero.fi

 

 

 


Päivitetty