Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2017 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Maanpuolustuskurssit kokonaisturvallisuutta rakentamassa (Etelä-Suomi)

Mitä on kertynyt maanpuolustuskurssilaisen reppuun, kun hän palaa viiden päivän mittaiselta kurssilta kotiin? Hänelle on mitä todennäköisemmin syntynyt kokonaiskuva yhteiskuntamme varautumisesta ja hän tietää, mitkä tekijät voivat uhata kokonaisturvallisuutta. Todennäköisesti hän on verkostoitunut muiden osallistujien kanssa sekä ymmärtää viranomaisten ja muiden yhteiskunnan toimijoiden yhteistyön merkityksen. Hänelle on näytetty noin 700 näyttöesityksen sivua, hän on kuunnellut luentoja – mutta hän on myös osallistunut keskusteluun ja pohtinut toimialansa valmiuksia sekä valmiuden noston vaatimuksia. Ja kurssin jälkeen motivaatio on huipussaan. Nyt hän tietää ja parhaassa tapauksessa soveltaa oppeja omaan työhönsä.


Tutustuminen pelastustoimintaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella.

Varautumisen ytimessä

Kurssipäivien aikana käsitellään turvallisuusympäristön muutoksia, ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä eri toimialojen varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Varautumisen osa-alueina käsitellään erityisesti sisäistä turvallisuutta, väestön toimeentuloturvaa ja toimintakykyä, henkistä kriisinkestävyyttä, puolustuskykyä sekä talouden ja infrastruktuurin toimivuutta. Luentojen ja ryhmätöiden ohella kurssilaisten ohjelmaan kuuluvat käytännönläheiset tutustumiskäynnit pelastuslaitoksen sekä puolustusvoimien kohteissa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella pidetään viiden päivän mittaisia kursseja vuosittain kuusi, joista neljä Kaartin jääkärirykmenttiin kuuluvan Uudenmaan aluetoimiston vastuualueella Uudellamaalla. Yksi yhteinen kurssi järjestetään Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä yksi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Puolustusvoimat on keskeinen yhteistyökumppani kursseja toteutettaessa. Vastaavia alueellisia maanpuolustuskursseja järjestetään kaikkien aluehallintovirastojen toimialueilla Suomessa.

Ensimmäisen alueellisen maanpuolustuskurssin järjesti Hämeen lääninhallitus vuonna 1964. Siitä asti kursseja on ollut Etelä-Suomen alueella noin 250 ja niihin on osallistunut lähes 15 000 kurssilaista yhteiskunnan eri osa-alueilta. Nykyisin kurssien järjestelyvastuussa on Etelä-Suomen aluehallintovirasto (aiemmin Etelä-Suomen lääni sekä sitä ennen Hämeen, Kymen ja Uudenmaan läänit).

Vankkaa sitoutumista

Suurin osa eli vajaa puolet kurssilaisista on kuntien viranhaltijoita, mutta mukana on myös muun muassa valtion, elinkeinoelämän, turvallisuusviranomaisten, kirkon, median ja järjestöjen edustajia. Alueellisen maanpuolustuskurssin osallistuja on hankkinut varautumisen perusvalmiudet ennen kurssille osallistumista monipuolisissa työtehtävissään ja hän toimii työyhteisössään johtavassa asemassa tai varautumisen asiantuntijatehtävässä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lähettää oppilasesityspyynnöt syksyisin keskeisille tahoille ja tekee näiden esitysten perusteella kurssilaisten valinnat seuraavan vuoden kursseille. Työnantajilla on halu panostaa kurssiin, sillä viikko pois työpaikalta on iso asia tänä päivänä kenelle tahansa. Kurssilaiset sitoutuvat erinomaisesti opiskeluun sekä tiiviisiin ja pitkiin kurssipäiviin. Tauoilla voi yrittää hoitaa vähän välttämättömiä työasioitakin. Opiskelupaikka on haluttu ja arvostettu.

Alustajia viikon mittaisella kurssilla on kolmisenkymmentä ja he ovat usein henkilöitä, jotka vastaavat varautumistoiminnasta. Luentovastuutahot ovat myös erittäin sitoutuneita opetukseen ja osallistuvat mielellään kursseille. Yhden luennon pituus vaihtelee 20–30 minuutin välillä ja keskusteluun varataan esityksen jälkeen aikaa 15–20 minuuttia. Keskusteluvaiheessa nousee esiin monipuolisia ja syventäviä kysymyksiä, noin 150 jokaisella kurssilla. Myös luennoitsijan on mahdollisuus oppia uutta vuorovaikutustilanteessa asiantuntevien kurssilaisten kanssa.


Tutustuminen vartiolaiva Uiskon suorituskykyyn Upinniemessä.

Kiitettävää palautetta

Palautetta kysyttäessä kaksi kolmasosaa kurssilaisista vastasi, että kurssi ylitti odotukset ja yhdelle kolmasosasta kurssi vastasi odotuksia. Kurssilaiset arvostavat valmiuden kokonaisnäkemyksen saamista, hyvää yhteishenkeä sekä tilanteiden ratkaisemista ryhmissä. Asteikolla 1–5 Etelä-Suomen alueelliset maanpuolustuskurssit saivat viime vuonna yleisarvosanan 4,1.

Maanpuolustuskurssijärjestelmä, johon sisältyvät lisäksi jatko-, täydennys- ja erikoiskurssit sekä Puolustusvoimien johtamat valtakunnalliset maanpuolustuskurssit, on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen, ja se on yksi merkityksellinen osoitus yhteiskunnan kyvystä ja tahdosta valmistautua vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin yhdessä.

Tämä kertomus on osa Suomi100 -juhlavuoden juttusarjaa. Löydät 100 tarinaa turvaajista osoitteesta intermin.fi/100-tarinaa ja somesta tunnisteella #100tarinaa.

Lisätietoja:
pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen apulaisjohtaja
Tommi Laurinen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 016 144
etunimi.sukunimi@avi.fi  


Kurssilaisten jakauma työnantajan tai toimielimen mukaan.


Päivitetty