Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2017 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Luvanvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on annettava vuoden 2016 toimintakertomukset helmikuun loppuun 2017 mennessä

Toimintakertomuksia voi antaa 2.1.2017 lukien ja ne on annettava 28.2.2017 mennessä.

Jokaisesta palvelujen tuottajan toimintayksiköstä annetaan erikseen oma toimintakertomuksensa. Toimintakertomus annetaan vain luvanvaraisten palvelujen osalta. Toimintakertomus on annettava, vaikkei toimintayksikössä olisikaan ollut toimintaa vuonna 2016. Tällöin toimintayksiköstä annetaan ainoastaan perustiedot (palvelujen tuottajan yhteystiedot sekä toimintayksikön osoite- ja muut yhteystiedot). Myös vuoden 2016 aikana lopettaneesta tai keskeyttäneestä toimintayksiköstä on annettava toimintakertomus.

Palvelujen tuottajan vuosittainen velvollisuus toimintakertomuksen antamiseen perustuu yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 16 §:ään. Mikäli palvelujen tuottaja laiminlyö velvollisuutensa antaa toimintakertomus, lupaviranomainen voi ryhtyä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 luvussa tarkoitettuihin valvontatoimenpiteisiin.

Toimintakertomus annetaan sähköisesti

Sähköisten toimintakertomusten antaminen edellyttää kirjautumista sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa www.valveri.fi, josta löytyvät myös toimintakertomuksen antamiseen liittyvät ohjeet. Sähköiseen toimintakertomuslomakkeeseen on esitäytetty palvelujen tuottajan ja toimintayksikön perustiedot.

Toimintakertomuksen antamista varten tarvitsette:

  • Katso-tunnisteen, jolla kirjaudutte asiointipalveluun
  • Palvelujen tuottajan y-tunnuksen
  • Kunkin toimintayksikön asiakas- ja henkilökuntatiedot vuodelta 2016

Lisätietoa Katso-tunnisteesta ja sen hankkimisesta saatte Verohallinnon sivulta.

Paperiset toimintakertomukset vain erityistilanteissa

Mikäli palvelujen tuottajalla ei ole mahdollisuutta antaa sähköistä toimintakertomusta, voi toimintakertomuksen toimittaa paperisena luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle.

Toimintakertomuslomakkeen ja sen täyttöohjeen voi tulostaa Yritys-Suomen verkkosivulta.

Katso-tunnisteen hakemista ja käyttöä koskevat kysymykset:
puhelin 029 497 040 tai katso@vero.fi


Päivitetty