Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2017 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2017

Hangon maakuntatilaisuudessa haettiin uusia tapoja ennakolliseen ja vuorovaikutteiseen ohjaukseen ja valvontaan

Etelä-Suomi

Päihdehaitat kuormittavat hyvinvointia ja kansantaloutta. Alkoholin riskikäyttö yhdessä tupakoinnin kanssa selittää lähes kaksi kolmasosaa eri väestöryhmien välisistä terveyseroista. Alkoholista, tupakasta, huumausaineista ja rahapelaamisesta aiheutuu terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja, jotka kohdistuvat käyttäjien itsensä lisäksi heidän läheisiinsä, muihin ihmisiin ja koko yhteiskuntaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston poikkihallinnollinen Ehkäisevän päihdetyön ryhmä järjesti 6.10.2016 Hangon kaupungintalolla tilaisuuden, jossa haettiin uusia tapoja ohjaukseen ja valvontaan. Hangon, Raaseporin ja Inkoon alueen toimijoille suunnatun tilaisuuden tavoitteena oli edistää viranomaisten ja elinkeinonharjoittajien yhteistyötä varhaisen puuttumisen ja puheeksi ottamisen kulttuurin puolesta. Tarkoituksena oli lisätä vuorovaikutusta valvovan viranomaisen, kunnan edustajien ja muiden toimijoiden välillä. Tilaisuudesta muodostuikin avoin keskustelufoorumi sekä informaation ja hyvien käytäntöjen jakamispaikka kaikille osallistujille.

Lue lisää Uutiskirjeestä!

 


Päivitetty