Uutiset ja uutiskirjeet 2016

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2016 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2016

Lasten ja nuorten peruspalveluiden saatavuudessa kuntakohtaisia ja alueellisia eroja

Aluehallintovirastot ovat arvioineet kuntien vuonna 2015 lapsille ja nuorille tarjoamien peruspalveluiden saatavuutta. Tarjottavia palveluja olivat mm. esi- ja perusopetus, mielenterveyspalvelut, liikuntamahdollisuudet sekä kulttuuri- ja kirjastotarjonta. Yhteenvetona peruspalvelujen arvioinnista voidaan todeta, että lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisen lähtökohdissa on alueellisia ja kuntakohtaisia eroja.

Linkit vuoden 2015 peruspalveluiden arvioinnin aluekohtaisiin tuloksiin:

Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Lappi

Lounais-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjois-Suomi

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen alueellisesta tilasta vuonna 2015 löytyvät verkko-osoitteesta patio.fi.

 


Päivitetty