Uutiset ja uutiskirjeet 2016

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2016 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2016

Aluehallintovirasto ohjeistaa terrorismin rahoittamisen estämisessä

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on julkaissut toimintaohjeen terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Ohje on suunnattu toimijoille, joita aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla. Tavoitteena on auttaa ESAVIn valvomia tahoja arvioimaan, millaisia terrorismin rahoittamisen riskejä niiden omaan toimintaan mahdollisesti liittyy, ja miten riskien toteutumista voidaan ehkäistä. Ohjeessa käydään läpi muun muassa varojen jäädyttämistä koskevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiin pakotteisiin liittyviä velvoitteita. Siihen on myös kerätty esimerkkejä siitä, millaiset seikat voivat herättää epäilyksen terrorismin rahoittamisesta eri toimialoilla.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi vuosille 2014 - 2017 on linjattu, että terroristista toimintaa estetään toiminnasta epäiltyjen valvonta- ja tutkintatoimilla sekä torjumalla terrorismin rahoitusta. Toimista terrorismin rahoittamisen estämiseksi on säädetty erityisesti laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, eli ns. rahanpesulaissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista seuraavien ilmoitusvelvollisten osalta:
- valuutanvaihtoliikkeet,
- omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita tarjoavat liikkeet
- kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet,
- veroneuvontapalveluja tarjoavat liikkeet,
- kirjanpitotehtäviä tarjoavat liikkeet,
- laissa erikseen määriteltyjä oikeudellisia palveluita tarjoavat liikkeet (poislukien asianajajat),
- Finanssivalvonnan suorittaman valvonnan ulkopuolelle jäävät rahoituslaitokset sekä
- liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyvät tai välittävät liikkeet, siltä osin kuin ne ottavat vastaan maksusuorituksena käteistä rahaa yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 15 000 euroa.

ESAVI julkaisi syksyllä 2015 ohjeet ilmoitusvelvollisille rahanpesulainsäädännön noudattamiseksi ja nyt julkaistu ohje täydentää aikaisempia ohjeita.

Aluehallintoviraston toimintaohje terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön noudattamiseksi (pdf, 49 kt)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Viivi Jantunen, puh. 0295 016 309
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Tietoa terrorismin ja sen rahoittamisen torjunnasta:
Sisäministeriö
Keskusrikospoliisi
Ulkoasiainministeriö


Lainsäädäntöä:
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008)
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi (325/2013)

 

 


Päivitetty