Uutiset ja uutiskirjeet 2015

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2015 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2015

Potilasasiakirjamerkinnät tulee laatia myös psykoterapiassa

Psykoterapeuttien potilasasiakirjamerkintöjen laadinnassa on ilmennyt puutteita. Aluehallintovirasto on valvonta-asioita käsitellessään huomannut, että potilasasiakirjamerkinnät ovat olleet osin riittämättömiä. Niiden laadinnan tarpeellisuudesta on myös ollut epäselvyyttä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on julkaissut Potilasasiakirjamerkinnät psykoterapiassa -ohjeen, joka on päivitetty kuluvan vuoden toukokuussa. Ohjeessa viitataan myös potilasasiakirjamerkintöjä koskeviin lakeihin ja asetukseen.
 

Aluehallintovirasto kehottaa psykoterapeutteja kiinnittämään huomiota asianmukaisten potilasasiakirjamerkintöjen laatimiseen. Oikein tehdyt merkinnät ovat tärkeitä niin potilaan hoidon kuin terveydenhuollon ammattihenkilöstön oikeusturvankin vuoksi.


Lisätietoja:
Henna Pajunen, puh. 029 501 6477
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty