Uutiset ja uutiskirjeet 2015

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2015 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2015

Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat uuden isyyslain perustana

Isyyslain uudistuksen myötä uudet tehtävät edellyttävät äitiysneuvolan henkilöstön ja lastenvalvojien yhteistyön lisäksi sitä, että molempien tahojen osaamista vahvistetaan. Hallitus on linjannut, että kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut sovitetaan yhteen palvelujen kokonaisuudeksi. Muutoksella vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin ja varhaisen tuen ja hoidon palveluihin.

Suurin muutos uudessa laissa koskee isyyden tunnustamismenettelyä esimerkiksi tilanteissa, joissa tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Jatkossa isyys voidaan tunnustaa äitiysneuvolakäynnillä jo ennen lapsen syntymää. Tällöin lapsen syntymän jälkeen ei enää tarvitse käydä lastenvalvojan luona.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote
 

Aluehallintovirastojen koulutustilaisuudet:

Lappi, 27.10.2015, Rovaniemi

Etelä-Suomi, 30.10.2015, Helsinki

Itä-Suomi, 9.11.2015, Kuopio

Länsi- ja Sisä-Suomi, 16.11.2015, Tampere

Koulutusten sisällöt näet avi.fi Koulutukset ja tapahtumat sivulta


 


Päivitetty