Uutiset ja uutiskirjeet 2015

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2015 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2015

Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia – aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia valmistunut

Aluehallintovirastoja (AVI) ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) ohjaavat ministerit allekirjoittivat virastojen yhteisen strategia-asiakirjan 12. marraskuuta. Hallitusohjelman tavoitteisiin pohjautuvaa strategiaa toteutetaan vuosina 2016–2019.

Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset toteuttavat hallitusohjelman strategisia tavoitteita toimintatapojaan uudistaen. Tavoitteita ovat työllisyys, kilpailukyky ja kasvu, koulutus ja osaaminen, terveys ja hyvinvointi sekä biotalous ja puhtaat teknologiat. Toimintatavoissa edistetään digitaalisuutta ja kokeiluja sekä puretaan turhaa sääntelyä ja byrokratiaa.

"Uusi yhteinen strategia korostaa valtion yhteistä aluehallinnon toimintaa alueiden vahvuudet huomioon ottaen. Strategiaa on yksinkertaistettu kahden eri viranomaisen ja 9 ministeriön tehtäviä alueilla tekevän valtion alueviranomaisen yhteiseksi tahtotilaksi.

Strategiassa korostuu alueiden näköinen strategia, jossa lähtökohtana on ollut hallituksen määrittämä visio Suomelle 2020 sekä hallituksen oma strategia, kärkihankkeet ja reformit.", kertoo aluehallintovirastojen edustajana strategian valmistelutyöryhmään kuulunut ylijohtaja Elli Aaltonen

Strategialla kolme painopistettä – Ihmiset ja yhteisöt, yritykset ja elinkeinot sekä ympäristö ja luonnonvarat

"Strategia on kolmen sisällöllisen painopisteen osalta poikkihallinnollinen. Valtion aluehallinto toteuttaa virastojensa sisällä ja kesken optimoitua yhteistyötä ja työnjakoa. Ihmiset ja yhteisöt ovat työn keskiössä. Kaksi muuta strategista painopistettä koskettaa elinkeinoelämän ja ympäristön tavoitteita.", jatkaa Aaltonen.

Sujuvasti palvellen – alueiden vahvuuksia hyödyntäen – vuorovaikutteisesti kehittäen

"Sisällöllisten painopisteiden ohella strategia korostaa vuorovaikutuksen lisäämistä asiakkaiden suuntaan, alueellisen tarpeiston korostamista ja vahvaa sähköistämistä laajempaakin digitalisointia sekä aluehallintovirastoissa että ELY-keskuksissa.", korostaa Elli Aaltonen

Asiakkaille tarjotaan riittävät ja laadukkaat palvelut vaivattomasti, luotettavasti ja ensisijaisesti digitaalisesti. Aluehallinto kehittää lupa- ja valitusprosesseja, osallistuu säädösten sujuvoittamiseen ja hyödyntää olemassa olevaa viranomaistietoa. Alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon sekä ennakoivaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta kumppaneiden kanssa vahvistetaan niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Yhteisillä toimintatavoilla aluehallinto vahvistaa hallinnonalojen rajat ylittävää, tietoon perustuvaa johtamista ja toimeenpanoa.

Aluehallintovirasto- ja ELY-keskuskohtaiset tavoitteet määritellään strategiaan perustuvissa tulossopimuksissa.

"Yhteistä strategiaa arvioidaan sisällöllisten ja toiminnallisten painopisteiden osalta. Strategiaa muokataan jatkossa tarvittaessa, mikäli valtion aluehallintouudistus näin vaatii. Valtion aluehallinnon yhteisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden vahvuuksiin perustuvalle kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille.", kiteyttää Elli Aaltonen.

Tutustu uuteen aluehallintovirastojen ja ELY-keskuksen yhteiseen strategiaan:

Lisätietoja

  • teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö
    puh. 0295 049208, marja-riitta.pihlman@tem.fi
  • hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö
    puh. 0295 530147, tarja.hyvonen@vm.fi,
  • hallintojohtaja Anu Nousiainen, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
    puh. 0295 016209, anu.nousiainen@avi.fi,

Päivitetty