Uutiset ja uutiskirjeet 2014

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2014 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2014

Suomalaisesta työsuojeluosaamisesta vientituote

Suomi osallistuu perustajajäsenenä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n uuteen ohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa kehittyviä maita parantamaan työoloja sekä pienentämään tapaturmariskejä ja ammattitauteja. 

"Suomalaisella työsuojeluosaamisella haluamme parantaa kohdemaiden työoloja edistämällä ihmisarvoista työtä.  Tasa-arvoinen ja turvallinen työ myös parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä", sanoo sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty.

Uusi lippulaivaohjelma on G20-maiden tukema, ja kyseessä on merkittävä maailmanlaajuinen kumppanuus sektorilla, jolla Suomessa on arvostettua osaamista ja ammattitaitoa. Suomen vankka kokemus perustuu työmarkkinaosapuolten ja valtion kolmikantayhteistyöhön. Suomen lisäksi myös Yhdysvallat on ilmoittanut osallistuvansa ohjelmaan perustajajäsenenä.

Työturvallisuus ja työterveys ovat perustavia ihmisoikeuksia, jotka on turvattava jokaiselle. Tästä huolimatta maailman työpaikoilla kuolee vuosittain 2,3 miljoonaa ihmistä. Toisin sanoen joka 15 sekunti työntekijä kuolee työpaikalla jossain päin maailmaa.

Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön lähtökohtana on vihreä, osallistava talous, joka perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön unohtamatta inhimillistä hyvinvointia ja sosiaalista tasa-arvoa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on luoda ihmisarvoista työtä ja hyvinvointia mahdollisimman monelle ihmiselle. Turvallisia ja terveitä työympäristöjä tukemalla voidaan vähentää köyhyyttä, syrjäytymistä ja inhimillistä kärsimystä kehitysmaissa.

"Kehitysyhteistyön päämääränä on, että yhteiskunnat vahvistuvat ja ihmiset pääsevät jaloilleen ja voivat itse auttaa kehitystä eteenpäin. Myös yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä on ehdottoman tärkeää, että ihmisoikeudet huomioidaan kaikissa tapauksissa ja että yhteistyö tuottaa hyvää osapuolille. Kestävä muutos tapahtuu ainoastaan siten, että joka puolella maailmaa omalla työllä ja ammattitaidolla voi tulla toimeen. On myös suomalaisen työntekijän etu, että työhyvinvointi, ammatillinen arvostus ja kunnollinen palkka toteutuvat joka puolella maailmaa. Suomi osallistuu ILO:n hankkeeseen merkittävällä panoksella, sekä rahallisesti että asiantuntemusta tarjoamalla", kehitysministeri Sirpa Paatero.


Päivitetty