Uutiset ja uutiskirjeet 2014

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2014 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2014

Liikkuva koulu –palkinto kuudelle koululle

Aluehallintovirastot valitsivat oman alueensa 2014 Liikkuva koulu -palkinnon saajaehdokkaat yhdessä alueellisten liikuntajärjestöjen kanssa.

Urheiluasioista vastaava ministeri Carl Haglund myönsi palkinnot Tampereen Pyynikin yläkoululle, Liedon Ilmaristen yhtenäiskoululle, Ivalon ala-asteelle, Savitaipaleen Europaeuksen koululle, Sotkamon Salmelan koululle ja Kuopion Pihkainmäen koululle.

Kukin koulu sai 2 000 euron rahapalkinnon, joka tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä. Palkinnot myönnetään veikkausvoittovaroista.

Hyvinvoivaa koulupäivää!

Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi.

Esimerkillisen koulun tunnusmerkkejä on muun muassa se, että koulussa on tehty muutoksia koulupäivän rakenteeseen, on verkostoiduttu eri tahojen kanssa, löydetty konkreettisia ja toimivia keinoja toiminnan vakiinnuttamiseen ja oppilaiden osallistamiseen sekä sovellettu tai kehitetty uudenlaisia oppimismotivaatiota parantavia opetusmenetelmiä.

Palkintojenjakotilaisuudet järjestetään aluehallintovirastoissa. AVIt tiedottavat oman alueensa palkintojenjakotilaisuudesta erikseen aikataulujen varmistuttua.
 

Palkintojenjakotilaisuudet:
 

  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, alueellinen Liikkuva koulu -seminaari 28.1.2015 Tampere
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, erillinen palkintojenjakotilaisuus 18.11.2014 Kouvola
  • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, erillinen palkintojenjakotilaisuus 2.12.2014 Sotkamo
  • Itä-Suomen aluehallintovirasto, erillinen palkintojenjakotilaisuus marraskuu 2014 Kuopio
  • Lounais-Suomen aluehallintovirasto, erillinen palkintojenjakotilaisuus, ajankohta tarkentuu myöhemmin
  • Lapin aluehallintovirasto, erillinen palkintojenjakotilaisuus, ajankohta tarkentuu myöhemmin

Päivitetty