Uutiset ja uutiskirjeet 2013

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2013 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2013

Vuodenvaihteen muutoksia aluehallintovirastoissa

Aluehallintovirastojen tehtävissä ja organisaatiossa tapahtuu vuodenvaihteessa muutoksia.

Aiemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa hoidetut kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät ja oppilaitosrakentamistehtävät sekä niitä hoitanut henkilöstö siirtyvät 1.1.2014 lukien aluehallintovirastoihin. Jokaiseen aluehallintovirastoon perustetaan uusi opetus- ja kulttuuritoimi –vastuualue, jolla hoidetaan ELY-keskuksista siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tehtävät sekä aluehallintovirastoissa jo nykyisin hoidettavat opetus- ja muun sivistystoimen sekä lasten päivähoitotoimen tehtävät.

Samanaikaisesti aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueet lakkaavat. Poliisin tehtävien uudelleenjärjestely on osa poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmannen vaiheen toteutusta. Aluehallintovirastoille kuuluvat alueellisen varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamistehtävät sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistämistehtävät aluehallintovirasto hoitaa vastaisuudessa yhteistyössä paikallisten poliisilaitosten kanssa.

Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista annetun lain mukaisten aukioloaikojen poikkeuslupien käsittely keskitetään valtakunnallisesti Lapin aluehallintovirastoon.

Lisätietoja:


Päivitetty