Uutiset ja uutiskirjeet 2013

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2013 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2013

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta huolehtivat hankelupalautakunta ja neuvottelukunta

Valtioneuvosto on asettanut koe-eläintoiminnan alalle kaksi toimielintä: hankelupalautakunnan ja neuvottelukunnan. Hankelupalautakunta korvaa entisen eläinkoelautakunnan. Neuvottelukunta on kokonaan uusi.

Uusitun EU-direktiivin myötä suomalainen lainsäädäntö uudistui 1.8.2013. Lain mukaan tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta huolehtivat hankelautakunta sekä Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastot.

Hankelupalautakunta käsittelee kaikki suomalaiset hankelupahakemukset eli entiset eläinkoehakemukset. Jokainen hanke, jossa eläimiä käytetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin, tehdään vain hankelupalautakunnan myöntämällä luvalla.

Valtioneuvosto on asettanut uuden hankelupalautakunnan seuraavaksi viideksi vuodeksi, ja sen toimikausi kestää lokakuuhun 2018 saakka. Lautakunnan esittelytehtävät on sijoitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, joten virasto huolehtii lupahakemusasioiden valmistelemisesta, lautakunnalle esittelemisestä sekä lupapäätösten hallinnoinnista.

Uusi laki määrittelee myös sen, että eläinkoetoimintaa valvotaan keskitetysti Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastoissa. Valtaosa toimijoista sijaitsee eteläisessä Suomessa.

Neuvottelukunta on mukana eläinten hyvinvoinnin edistämisessä

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelutoiminnassa on mukana myös uusi neuvottelukunta. Se tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi toiminnassa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvointikysymyksissä. Sen tehtävänä on myös tehdä ehdotuksia, joiden avulla koulutusta ja tiedottamista voidaan kehittää. Se osallistuu myös yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Neuvottelukunnan toimikausi on sama kuin hankelautakunnalla. Sen toimintaa hallinnoi Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Eila Kaliste, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 133, etunimi.sukunimi@avi.fi

Maa- ja metsätalousministeriö


Päivitetty