Uutiset ja uutiskirjeet 2013

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2013 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2013

OSAAVA-ohjelma tukee myös koulutusvientiä

Aluehallintovirasto (AVI) tukee ja rahoittaa valtakunnallista OSAAVA-ohjelmaa, jolla edistetään opetustehtävissä työskentelevien henkilöiden täydennyskoulutusmahdollisuuksia. OSAAVA-ohjelman tavoitteiksi on vuosille 2014–2016 asetettu mallintaminen, juurruttaminen ja tuotteistaminen, joita voidaan hyödyntää myös koulutusvientiä kehitettäessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2010 määräaikaisen opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän Osaava-ohjelman, joka kestää vuoden 2016 loppuun.

Kehittämistyöllä haetaan uusia osaamisen kehittämisen tapoja ja malleja vakiinnutettavaksi osaksi normaalia toimintaa. Osaava-ohjelman viimeisinä vuosina 2014–2016 korostuvat mallintamisen, juurruttamisen ja tuotteistamisen tavoitteet. Kehittämistyötä on tehty muutama vuosi, joten kehittämisverkostojen odotetaan jättävän koulutuskenttään jalanjälkensä. Jotkin toimintamallit ovat ehtineet jo tähänkin mennessä nousta Osaavan tiimoilta varsinaisiksi tuotteiksi, joita markkinoidaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Opetukseen ja kasvatukseen liittyvä tuotteistaminen on Suomessa vielä lastenkengissä, mutta kehittyy kovaa vauhtia. Esim. opetusministeri Krista Kiuru on asettanut Päivi Lipposen vetämän selvityshenkilöryhmän laatimaan toimenpideohjelman koulutusviennin edellytysten parantamiseksi. Näin pyritään edistämään koulutusviennin mahdollisuuksia kannattavana liiketoimintana. Tätä tavoitetta voidaan tukea välillisesti myös Osaava-ohjelmalla.

Vuosina 2012–2016 uudistetaan esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä paikalliset opetussuunnitelmat. Osaava-ohjelmalla voidaan tukea koulujen, kuntien ja oppilaitosten opetussuunnitelmatyötä. Sisällöllisestä ops- koulutuksesta vastaa valtakunnallisesti Opetushallituksen rahoittama OPStuki2016-kokonaisuus. Opetussuunnitelmatyöhön liittyvän täydennyskoulutuksen järjestäminen on ensisijaisesti opetuksen tai koulutuksen järjestäjän vastuulla, mutta Osaava-ohjelmalla voidaan tukea esim. opetussuunnitelmatyössä tarvittavia prosessitaitoja sekä yhteisöllisiä taitoja.

Valtionavustuksen myöntäminen ja käyttö

Valtionavustus myönnetään kehittämistyöstä ja sen vakiinnuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, hyväksytyn kustannusarvion mukaisesti ajalla 1.1.2014–31.12.2015. Vuonna 2014 myönnetty valtionavustus on käytettävissä vuoden 2015 loppuun asti.

 Sähköinen hakulomake löytyy täältä.


Päivitetty