Uutiset ja uutiskirjeet 2013

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2013 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2013

Ministeri Risikko tapasi Mikkelissä uskonnollisten yhteisöjen edustajia (Itä-Suomi)

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko haluaa lisätä viranomaisten yhteistyötä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa vanhemmuuden tukemiseksi ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Aiheesta järjestettiin keskustelutilaisuus kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa perjantaina 4. lokakuuta Mikkelissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pidän hyvin tärkeänä vuoropuhelua kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Perheiden tukemisessa meillä on paljon yhteisiä tavoitteita ja teemme samaa työtä. Seurakunnille ja uskonnollisille yhteisöille kertyy paljon hiljaista tietoa ongelmista ja kriiseistä. Viranomaiset eivät pääse perheiden avuntarpeeseen kiinni yhtä varhaisessa vaiheessa", ministeri Risikko sanoi.

Mikkelissä pidetyn keskustelutilaisuuden tavoitteena oli ennen kaikkea vuorovaikutuksen lisääminen eri toimijoiden välillä. Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt voivat olla tukena lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisessä ja miksi kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen näkökulmaa tässä työssä tarvitaan. Syventävänä teemana tässä Itä-Suomessa järjestetyssä tilaisuudessa oli, miten ottaa romanikulttuuri ja venäläisyys huomioon lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Tervehdyspuheenvuorot tilaisuuteen toivat johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta ja piispa Seppo Häkkinen Mikkelin hiippakunnasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aluehallintoviraston ydintehtävänä on alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen toteuttamalla lainsäädännön toimeenpano, ohjaus ja valvontatehtäviä. Vahvuutena Itä-Suomessa on monialainen yhteistyö. Viraston resursseja tulisi jatkossa suunnata nykyistä vahvemmin ennakolliseen valvontaan ja vuoropuheluun kentän toimijoiden kanssa. Tärkeää on huomioida alueelliset erityispiirteet, kansalaisten tarpeet ja alueen tahtotila alueen kehittämisessä", totesi johtaja Sirkka Jakonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piispa Seppo Häkkinen painotti, että "luterilaisen kirkon 4 000 lapsi- ja nuorisotyöntekijää sekä 1 400 diakoniatyöntekijää ovat merkittävä ammattitaitoinen voimavara ja yhteistyökumppani perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi".

Apulaisjohtaja Pekka Asikainen Kirkkohallituksesta kertoi miten kirkot ja uskonnolliset yhteisöt voivat olla tukena lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisessä ja lehtori Raili Keränen-Pantsu toi samaan aiheeseen terveiset Seurakuntaopistolta.

Apulaisjohtaja Pekka Asikainen kuvassa vasemmalla seurassaan erityisasiantuntija Marjatta Kekkonen (takana), lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula (vieressä) sekä ministeri Paula Risikko (edessä).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehtori Raili Keränen-Pantsu, Seurakuntaopisto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov, Suomen Ortodoksisesta kirkosta (kuvassa alla) piti kommenttipuheenvuoron Pekka Asikaisen ja Raili Keränen-Pantsun alustusten pohjalta.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaisuus päättyi vilkkaaseen paneelikeskusteluun: Miksi kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen näkökulmaa tarvitaan? Onko uskontotietoisuudesta hyötyä palvelujen suunnittelussa? Paneelikeskustelua vetivät lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä (kuvassa alla vasemmalla) ja erityisasiantuntija Marjatta Kekkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (kuvassa alla oikealla).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneelikeskusteluun osallistuivat opetusneuvos Pekka Iivonen (oik.), järjestösihteeri Jaso Pössi, nuorisopastori Eero Haarala, suunnittelija Helena Valentin, tutkija Inna Kopoteva ja työryhmän koordinoija Jaana Kinnunen.

Päivän yhteenvetona ministeri Risikko totesi, että on tärkeää tulla löydetyksi, nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi - ja tämä kaikille osallistujille toimeksi.

Keskustelutilaisuus oli jatkoa ministeri Risikon tammikuussa 2011 aloittamalle vuoropuhelulle kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Kolmen valtakunnallisen keskustelutilaisuuden jälkeen viime keväänä aloitettiin alueelliset tilaisuudet, joista Mikkelin tilaisuus on toinen.

Tilaisuuden materiaalit

Lisätietoja
johtaja Sirkka Jakonen, p. 029 501 6900, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto
piispa Seppo Häkkinen, p. (015) 321 6011, etunimi.sukunimi@evl.fi, Mikkelin hiippakunta
ministeri Risikon erityisavustaja Juuso Rönnholm, p. 050 574 1504, etunimi.sukunimi@stm.fi, sosiaali- ja terveysministeriö


Päivitetty