Uutiset ja uutiskirjeet 2013

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2013 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2013

Lapissa kehitetty yhteistyömalli palkittiin Euroopan parhaana

Suomen pohjoisissa kunnissa luotu yhteistyömalli Arjen turvaa kunnissa valittiin parhaimmaksi Euroopan julkishallinnon instituutin EIPA:n suuressa hankekilpailussa. Kilpailussa haettiin luovia ratkaisuja Euroopan taloudellisen kriisin taltuttamiseksi. Palkinnon vastaanottivat 27.11. Maastrichtissa projektipäällikkö Marko Palmgren ja pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin aluehallintovirastosta.

Lapissa kehitetyssä toimintamallissa osoitetaan, miten julkisen sektorin, järjestöjen ja yrittäjien tiiviillä yhteistyöllä on mahdollista löytää kuntiin merkittävästi lisää resursseja ja varmistaa kuntalaisille tärkeät palvelut ilman lisärahoitusta. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa selkeytetään kuntajohtamista, tehostetaan olemassa olevien resurssien käyttöä sekä siirretään hyvinvointi- ja turvallisuustyön painopistettä korjaavasta ennaltaehkäisevään. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä järjestöjen ja yrittäjien kanssa. Tavoitteena on luoda kuntalaisen kannalta helpommin saatavilla ja saavutettavissa olevat palvelut. Arjen turvaa kunnissa -hanke on osa sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa paikallisesti.

Toimintamallia pilotoidaan viidessä kunnassa: Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Posiolla ja Torniossa sekä Koillismaalla Pudasjärvellä. Pilottikunnissa ollaan vakuuttuneita siitä, että painopisteen siirtämisellä korjaavasta ehkäisevään työhön ja olemassa olevien resurssien paremmalla suuntaamisella saadaan aikaan merkittäviä säästöjä, mutta samalla myös parempaa hyvinvointia kuntalaisille.

Hankkeen pilottikunnissa on käynnistetty määrätietoiset toimenpiteet kunnissa olevien yhteisten resurssien paremmin hyödyntämiseksi ja byrokraattisen toiminnan vähentämiseksi.  Esille on noussut muun muassa huomioita siitä, että kunnat, seurakunnat ja eri järjestöt tarjoavat lapsiperheille ja nuorille suunnattuja palveluita samoille alueille kunnassa – osan kunnasta ollessa täysin ilman näitä palveluita. Suunnittelemalla toimintaa yhdessä ja yhdistämällä resurssit saadaan parempaa palvelua suuremmalle joukolle. Kunta tukee mielellään yhteistyökumppaneita.

EIPA:n järjestämään kilpailuun osallistui 26 maata. Lapin aluehallintoviraston hallinnoima ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama Arjen turvaa kunnissa -hanke selvisi loppukilpailuun 230 hankkeen joukosta. Joka toinen vuosi järjestettävän kilpailun tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia toimintamalleja, joilla hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpidetään olemassa olevilla tai vähenevillä resursseilla.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, Pelkosenniemen kunta, p. 0400 984 674
maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto, p. 044 767 4200
projektipäällikkö Marko Palmgren, p. 0295 017 358
päällikkö Tarja Mankkinen, Sisäministeriö, p. 071 878 8370
erityisasiantuntija Christell Åström, Suoman Kuntaliitto, p. 040 766 9179
EPSA:n kotisivut (European Public Sector Award): http://www.epsa2013.eu/

 


Päivitetty