Työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta.

Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

AVIn työsuojelun vastuualueilla on neljä tehtävää:

 • vastaavat asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta
 • selvittävät vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimivat niiden ehkäisemiseksi
 • suorittavat tuotevalvontaa
 • osallistuvat työrikosten käsittelyyn.

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista. Valvonta suunnataan siten, että sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Valvontaa toteutetaan pääasiassa työpaikoilla tehtävin tarkastuksin, muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt ja lausuntojen antaminen viranomaisille.

Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinto antaa ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi se tekee työsuojeluasioissa tiivistä yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.

Lisää tietoa työsuojelusta työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa.

Tiedotteita

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tarkastavat kesän aikana yhteensä noin sata ravitsemisalan kesätyöpaikkaa, etupäässä kahviloita ja ravintoloita. Valvontaa tehdään myös kauppakeskuksissa ja saaristossa. Tarkastuksista ei sovita etukäteen työnantajan tai työpaikan kanssa.

Työnantajan tulee muistaa, että kesätyötekijöihin pätevät samat työehdot kuin muihinkin työntekijöihin. Työsuojelutarkastajat kokosivat kesätyöntekijöitä palkkaaville työnantajille alla olevan muistilistan. Sen avulla tarkastajat haluavat kiinnittää työnantajien huomion asioihin, joissa aikaisemmin tehtyjen tarkastushavaintojen perusteella kesätyöpaikoissa on ollut puutteita.

Kesätyöntekijän työnantaja, muista ainakin nämä:

 1. Työsuhteen ehdot
  • Anna työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista tai tee vaihtoehtoisesti kirjallinen työsopimus käyttäen alalle laadittua työsopimuspohjaa.
  • Varmista, että palkka on alan työehtosopimuksen mukainen. Alan yleissitovat työehtosopimukset määrittelevät muun muassa alan vähimmäispalkan.
  • Anna määräaikaiselle työntekijälle tieto työn päättymisajasta tai arvioidusta päättymisajasta ja määräaikaisuuden perusteesta.
  • Maksa lomakorvaukset myös määräaikaiselle työntekijälle. Lomakorvaukset on maksettava työsuhteen päättyessä.
  • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset löytyvät mm. verkko-osoitteessa - www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto - M kirjain -.
 2. Työvuoroluettelot
  • Laadi työvuorolista noudattaen alan yleissitovia työehtosopimuksia.
  • Muista, että työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman työntekijän ja työnantajan suostumusta.
 3. Tauotus
  • Järjestä työn lomaan mahdollisuus sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä. Taukojen määrä ja pituus määräytyvät työajan ja alan työehtosopimuksien määräyksien mukaan.
 4. Työterveyshuolto
  • Järjestä, pakollinen lakisääteinen työterveyshuolto vaikka palkkalistoillasi olisi vain yksi työntekijä tai vain määräaikaisia työntekijöitä.
 5. Väkivallan uhka
  • Selvitä ja arvioi työhön liittyvä asiakasväkivallan uhka. Käsittele asia työntekijöiden kanssa ja varmista, että he tietävät miten toimia, jos asiakas käyttäytyy uhkaavasti tai muuten epäilyttävästi.
  • Ohjeista myös ennakkoon millaiset toimintatavat työpaikalla on väkivallan uhkatilanteiden jälkihoitoa varten.

Kesätyöntekijä: "Muista pyytää työnantajalta työsuhteen päättymisesi jälkeen työtodistus itsellesi".

Tarkempia ohjeita sekä työnantajille että työntekijöille löytyy työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta www.tyosuojelu.fi. Tarvittaessa voi kysyä apua ongelmatilanteisiin myös työsuojeluviranomaisen valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta: p. 0295 016 620.

Lisätietoja työsuojeluviranomaisen työpaikkatiedotteessa: Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen, p. 029 501 6262 etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.
 


Päivitetty