Työryhmä

Aluehallintovirasto (AVI) on nimittänyt sisäisen turvallisuuden työryhmän, jonka tehtävänä on:

  • valmistella sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellinen toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen
  • kehittää ja koordinoida AVIn sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteistyötä sisäiseen turvallisuuteen ja turvallisuussuunnitteluun liittyvissä asioissa 
  • tukea ja edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä
  • edistää yhteistyötä eri alueiden AVIen kesken mm. sisäiseen turvallisuuteen liittyvien hyvien käytäntöjen kehittämiseksi ja soveltamiseksi
  • osallistua sisäistä turvallisuutta koskevaan arviointiin ja raportointiin sekä seurata turvallisuussuunnittelun ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen tilannetta.

Tietoa alueelta

Sisäisen turvallisuuden työryhmä - Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen on asettanut  Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden työryhmän ajalle 1.6.2016 - 31.12.2017.

Työryhmän tehtävänä on:

  • Sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellinen suunnittelu ja täytäntöönpano Itä-Suomessa. Toiminnassa huomioidaan poikkihallinnollinen yhteistyö ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen saatavuus. 
  • Itä-Suomen alueen turvallisuuden tilannekuvan ylläpitäminen ja ennakoiva viranomaisyhteistyö.

Työryhmä järjestää kokouksia, koulutuksia ja tilaisuuksia. Työryhmä tekee selvityksiä, kuulee asiantuntijoita ja tekee esityksiä alueellisen turvallisuuden kannalta tarvittavista toimenpiteistä.

Työryhmän kokoonpano:

Sidosryhmäjäsenet

-       Häkkinen Sakari, hiippakuntadekaani, Kuopion hiippakunta; varajäsen palvelukeskuksen johtaja
        Sirpa Koriala, Suomen ortodoksisen kirkon Karjalan hiippakunta
-       Karnaattu Tarmo, toiminnanjohtaja, Pohjois-Savon pelastusalan Liitto ry
-       Pajula Elina, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
-       Pitkänen Eine, terveydenhuollon suunnittelija, Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiri
-       Rossinen Jaana, aluepäällikkö, Rikosuhripäivystys, Itä-Suomi
-       Turunen Marko, apulaiskomentaja, everstiluutnantti, Pohjois-Karjalan rajavartiosto
-       Markkula Kai, apulaispoliisipäällikkö, Itä-Suomen poliisilaitos

Asiantuntijajäsenet

-      Leinonen Teppo, yhteyspäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto
-       Mattson Lisbeth, maahanmuuttopäällikkö, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
-      Tiainen Timo, ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
-       Lehtola Kari, sivistystoimen ylitarkastaja

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
-       Kejonen Anne, ylitarkastaja
-       Sorsa Pia, sosiaalihuollon ylitarkastaja 
-       Karppinen Minna, ylitarkastaja

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue
-      Lehikoinen Kullervo, pelastusylitarkastaja 
 

Työryhmän puheenjohtajana toimii aluehallintoviraston ylijohtaja ja varapuheenjohtajana pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja. Työryhmän sihteerinä toimii suunnittelijai Pia Hakkarainen.  

Työryhmään voidaan kutsua asiantuntijoita myös muista virastoista.

Lisätietoja:
pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, p. 029 501 6884
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty