Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Johtaja

ID: 28-1096-2017

Tehtävän kesto: 1.1.2018–31.12.2019. Määräaikaisuuden perusteena on aluehallintouudistus 1.1.2020 lukien.
Työaikamuoto Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä 1
Hakuaika päättyy  3.11.2017 klo 16.15

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen JOHTAJAN virka, joka täytetään ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019.

Viran sijoituspaikka on joko Hämeenlinnan päätoimipaikka tai Helsingin tai Kouvolan toimipaikka. Hakija voi esittää toivomuksensa viran sijoituspaikasta.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue hoitaa sille erikseen säädettyjä tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympäristöterveydenhuollossa, oikeusturvan edistämisessä ja toteuttamisessa, kuluttaja- ja kilpailuhallinnossa sekä peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnissa.

Johtaja johtaa peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualuetta sekä vastaa vastuualueen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Johtaja on viraston ylijohtajan alainen sekä viraston johtoryhmän jäsen.

Johtajan nimittää sosiaali- ja terveysministeriö.

Hakijalta odotamme

Tehtävät edellyttävät hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoa, kehittämisotetta ja kykyä muutosten johtamiseen.

Johtajan työssä korostuu yhteistyö viraston sisäisessä toiminnassa ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
 

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Lue lisää valtiolle.fi ID: 28-1096-2017

Lisätietoja tehtävästä

Minna Karhunen
ylijohtaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 016 525

Liisa Perttula
hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
p. 0295 163 521

Ylitarkastaja

ID: 28-1022-2017

Alkamisaika 1.12.2017 tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä 1
Viran sijoittaminen Virka on viraston yhteinen.
Hakuaika päättyy  30.10.2017 klo 16.15
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan virka.

Ylitarkastajan tehtävä sisältää pääasiassa terveydenhuollon kanteluasioiden esittely- ja kirjaamistehtäviä sekä terveydenhuollon valvontatehtäviä. Lisäksi tehtävä sisältää ohjausta ja neuvontaa sekä muita esimiehen määräämiä tehtäviä.

Viran sijoituspaikka on joko Hämeenlinnan päätoimipaikka tai Helsingin tai Kouvolan toimipaikka. Hakija voi esittää toivomuksensa viran sijoituspaikasta.

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet ylitarkastajan tehtävän hoitamiseen antaa oikeustieteen maisterin tutkinto. Arvostamme terveydenhuollon lainsäädännön tuntemusta ja kokemusta esittelytehtävistä.

Tehtävässä tarvitaan erinomaista kirjallista ilmaisukykyä, tehokasta työskentelytapaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä priorisointikykyä.

Työssä tarvittava kielitaito

Työtehtävien hoitamisessa tarvitaan erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Lue lisää valtiolle.fi ID: 28-1022-2017

Lisätietoja tehtävästä
Anne Hiiri
terveydenhuoltoyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri
p. 0295 016 067
 


Itä-Suomi

Suunnittelija

ID: 28-1042-2017

Alkamisaika 1.12.2017 tai sopimuksen mukaan.

Työaikamuoto Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä 1

Viran sijoittaminen Virka on viraston yhteinen.
Hakuaika päättyy  1.11.2017 klo 16.15
 

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella on haettavana suunnittelijan virka.

Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen valtionavustustehtävät, tiedon tuotanto- ja arviointitehtävät, koulutustehtävät, vastuualueen yhteisiä toimintoja sekä muut aluehallintoviraston määräämät tehtävät.

Viran sijoituspaikkakunta on Joensuu, Kuopio tai Mikkeli. Hakija voi esittää toivomuksen sijoituspaikkakunnasta.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävien hoitamiseen antaa soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä tarvitaan laaja-alaista perehtyneisyyttä edellä mainittuihin tehtäväalueisiin ja julkisen hallinnon toimintaan sekä käytännön kokemusta julkishallinnon
tehtävistä.

Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä tietoteknistä osaamista.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista esitystaitoa.

Lue lisää valtiolle.fi ID: 28-1042-2017

Lisätietoja tehtävästä

Matti Ruuska
johtaja
p. 029 501 6521

Eeva Hiltunen
kirjastotoimen ylitarkastaja
p. 029 501 6513


Länsi-ja-Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä haettavana vapaita virkoja.


Lappi

Ylitarkastaja

ID: 28-1051-2017

Tehtävän kesto: 1.1.2018–30.11.2018
Työaikamuoto Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä 1
Viran sijoittaminen Virka on viraston yhteinen.
Hakuaika päättyy  2.11.2017 klo 16.15

Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Ylitarkastajan tehtäviin kuuluu alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn koordinointi-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviä sekä alkoholilaissa säädettyjä lupa- ja valvontatehtäviä.

Työskentelypaikkakunta on Rovaniemi.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävien menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Odotamme hyvää ja monipuolista käytännön työkokemusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja hyvää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tuntemusta.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Lue lisää valtiolle.fi ID: 28-1051-2017

Lisätietoja tehtävästä
Kristiina Poikajärvi
johtaja
p. 0295 017 375 

Lounais-Suomi

Nuorisotoimen ylitarkastaja

ID: 28-1021-2017

Tehtävän kesto: vakinainen 1.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen Virka on viraston yhteinen.
Hakuaika päättyy: 30.10.2017 klo 16.15

Lounais-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella on haettavana nuorisotoimen ylitarkastajan virka.

Nuorisotoimen ylitarkastaja vastaa valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan kehittämiseen liittyvien Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan nuorisotoimen tehtävien hoitamisesta aluehallintoviraston toimialueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Tehtävissä painottuu nuorten kasvu- ja elinoloihin liittyvän kansallisen ja kansainvälisen tutkimustiedon seuranta, keruu, arviointi sekä tiedon jakaminen.

Nuorisotoimen ylitarkastajan tehtävänä on valmistella ja esitellä aluehallintovirastolle kuuluvia nuorisolain mukaisia valtionavustuspäätöksiä sekä vastata nuorisotoimen tiedonhankinnan ja -hallinnan sähköisestä käsittelystä ja arviointitehtävien koordinoinnista.

Tehtävään kuuluu ylläpitää kuntien, työpajojen ja etsivän työn ja järjestöjen nuorisotyöntekijöistä muodostuvia Varsinais-Suomen ja Satakunnan verkostoja, joiden tarkoituksena on yhteistyössä kehittää alueen lapsi- ja nuorisopolitiikkaa, nuorisotyötä ja –toimintaa mm. järjestämällä työkokouksia ja ajankohtaiskoulutuksia.

Viran sijoituspaikka on Turku.

Lue lisää ja hae virkaa valtiolle.fi -palvelussa ID 28-1021-2017

Lisätietoja tehtävästä:

Lukkarinen Esko
Vastuualueen johtaja
p. 0295 018 089


Pohjois-Suomi

Johtaja

ID: 28-1098-2017

Tehtävän kesto: 1.1.2018–31.12.2019. Määräaikaisuuden perusteena on aluehallintouudistus 1.1.2020 lukien.
Työaikamuoto Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä 1
Hakuaika päättyy  3.11.2017 klo 16.15

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen JOHTAJAN virka, joka täytetään ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019.

Viraston päätoimipaikka on Oulu.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue hoitaa sille erikseen säädettyjä tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympäristöterveydenhuollossa, oikeusturvan edistämisessä ja toteuttamisessa, kuluttaja- ja kilpailuhallinnossa sekä peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnissa.

Johtaja johtaa peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualuetta sekä vastaa vastuualueen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Johtaja on viraston ylijohtajan alainen sekä viraston johtoryhmän jäsen.

Johtajan nimittää sosiaali- ja terveysministeriö.

Hakijalta odotamme

Tehtävät edellyttävät hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoa, kehittämisotetta ja kykyä muutosten johtamiseen.

Johtajan työssä korostuu yhteistyö viraston sisäisessä toiminnassa ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen ymmärtämisen tyydyttävää taitoa.

Lue lisää valtiolle.fi ID: 28-1096-2017

Lisätietoja tehtävästä

Terttu Savolainen
ylijohtaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 017 551

Liisa Perttula
hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
p. 0295 163 521

Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa