Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Ympäristöylitarkastajan virka

ID  28-745-2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella on haettavana ympäristöylitarkastajan virka.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.10.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 25.8.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
 

Viran/tehtävän kuvaus
Ympäristöylitarkastajan tehtävänä on valmistella ja esitellä vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupa-asioita.

Viran ensisijainen sijoituspaikka on Hämeenlinnan päätoimipaikka. Sijoittuminen Helsingin toimipaikkaan katsotaan mahdolliseksi, jos virantäyttö ei muutoin ole mahdollista.

Hakijalta odotamme
Parhaat valmiudet viran menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta, vesi- ja ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemus sekä kokemus vesi- ja ympäristönsuojelulain alaan kuuluvissa lupa-, valvonta- tai suunnittelutehtävissä.

Odotamme valittavalta henkilöltä vesirakentamistekniikan asiantuntemusta. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa. Luemme eduksi tietoteknisen osaamisen.

Työssä tarvittava kielitaito
Työssä tarvitaan hyvää suomen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkauksen peruste
Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän tehtävän vaativuustasolle 10. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3188,28 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti. Palkka on palvelussuhteen alussa noin 3600–3800 euroa/kk.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna

 

Lisätietoja tehtävästä

Laitakari Sinikka
ympäristölakimies
puhelin: 0295 016 414

Jaara Päivi
ympäristöneuvos, 14.8.2017 alkaen
puhelin: 0295 016 406


Ylitarkastaja (2 virkaa)

ID  28-737-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.9.2017, lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 2
Hakuaika päättyy: 18.8.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola
 

Viran/tehtävän kuvaus
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana kaksi ylitarkastajan virkaa. Tarjoamme monipuolisen ja haastavan asiantuntijatyön aluehallinnon näköalapaikalta.

Sosiaalihuoltoyksikön ylitarkastajan tehtävät painottuvat ensisijaisesti sosiaalihuollon kanteluiden valmisteluun ja esittelyyn. Oikeusturvayksikön ylitarkastajan työn painopiste on terveydenhuollon kanteluiden valmistelussa ja esittelyssä.

Työskentelypaikka on Hämeenlinnan päätoimipaikka tai Helsingin tai Kouvolan toimipaikka. Hakija voi esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Hakijalta odotamme
Parhaimmat valmiudet tehtävien hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto.

Odotamme hakijoilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän sekä alan lainsäädännön hyvää tuntemusta. Kokemus esittelijän tehtävistä valtionhallinnossa on eduksi viran hoidossa.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työskentelyotetta, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, tehokasta työskentelytapaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista kirjallista ilmaisutaitoa.

Työssä tarvittava kielitaito
Työssä tarvitaan erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Palkkauksen peruste

Tehtävät sijoittuvat aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän tehtävän vaativuustasolle 11A. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3476,70 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti. Palkka on palvelussuhteen alussa noin 3600 - 3700 euroa/kk.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna

 

Lisätietoja tehtävästä

Päivi Kemppi
Ylitarkastaja, oikeusturvayksikön päällikkö, terveydenhuollon kantelut
Puhelin: 02950 16141

Eija Hynninen-Joensivu
Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, sosiaalihuoltoyksikön päällikkö, sosiaalihuollon kantelut
Puhelin: 0295 016 121


Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä virkoja haettavana.

Länsi-ja-Sisä-Suomi

Tarkastaja (teollisuusala)

ID  28-775-2017

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.10.2017, tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 25.8.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Uimalankatu 1, 33100 Tampere
 

Viran/tehtävän kuvaus
Tarkastajan tehtäviin kuuluu pääasiassa teollisuuden ja alkutuotannon työpaikkojen työolojen valvonta Pirkanmaan maakunnan alueella. Viran sijoituspaikka on Tampere.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme
Parhaimmat valmiudet viran hoitamiseen antavat soveltuva korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä työkokemus fysikaalisten, kemiallisten tai biologisten vaaratekijöiden ehkäisystä. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tietoteknistä osaamista sekä ajokorttia. Ansioiksi katsotaan kokemus työsuojelutehtävistä ja teollisuuden tai alkutuotannon työolojen tuntemus.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkauksen peruste
Viran palkkaus määräytyy aluehallintovirastojen tehtävän vaativuuteen sekä suoriutumiseen perustuvan palkkausjärjestelmän perusteella. Tehtävä on sijoitettu palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 9A. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti. Palkkaus tehtävän alussa on henkilökohtaisesta suoriutumisesta riippuen noin 2800 - 3200 euroa.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa
 

Lisätietoja tehtävästä:

Jarmo Osmo
ylitarkastaja
Puhelin: 0295 018 707

Arto Teronen
Johtaja, (lomalla 28.7.-20.8.2017)
Puhelin: 0295 018 732


Ympäristöylitarkastaja

ID 28-766-2017

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella on haettavana ympäristöylitarkastajan virka. Ympäristöylitarkastajan tehtävänä on valmistella ja esitellä sekä ratkaista aluehallintovirastolle kuuluvia ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita.

Viran sijoituspaikka on Vaasa.

Hakijalta odotamme
Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. tekniikan, luonnontieteen tai oikeustieteen alalta) ja kokemus ympäristö- ja vesitalousasioista. Erityisesti arvostamme asiantuntemusta turvetuotannosta ja/tai vesitalousasioista. Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   1.9.2017 1.9.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   14.8.2017 16:15
ID:   28-766-2017
Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo
Wolffintie 35, PL 200
65101 Vaasa

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän tehtävän vaativuustasolle 11A. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3476,70 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti. Viran kokonaispalkka sijoittuu arviolta välille 3800 – 4200 euroa/kk.

Lisätietoja tehtävästä

johtaja Tarja Savea-Nukala, p. 0295 018 777
yksikön päällikkö Jari Tolppanen, p. 0295 018 779

Toimipiste

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Wolffintie 35
65100 Vaasa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.


Lappi

Lapin aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä haettavana vapaita virkoja.


Lounais-Suomi

Ylitarkastaja (määräaikainen tehtävä)


ID 28-549-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.9.2017, 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä päättyy 30.6.2019.
Määräaikaisuuden syy: työn luonne.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 7.7.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

Viran/tehtävän kuvaus:
Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde. Tehtävä sijoitetaan peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueelle Turun toimipaikkaan. Tehtävä on valtakunnallinen, joten toimialueena on koko maa.

Ylitarkastajan tehtävänkuvaan kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) kärkihanketta toteuttaville kokeilu- ja kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointiin liittyvät valtakunnalliset tehtävät. Ylitarkastaja avustaa ministeriötä valtionavustusten käytön valvonnassa sekä huolehtii valtionavustuksen maksatukseen liittyvistä tehtävistä.

Lisätietoja kärkihankkeesta www.stm.fi/hankkeet/lapsi- ja perhepalvelut.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat soveltuva yliopistotasoinen ylempi korkeakoulututkinto sekä monipuolinen työkokemus taloushallinnon tehtävissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän sekä valtionhallinnon käytössä olevien asianhallinta- ja hankejärjestelmien tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Arvostamme itsenäistä työotetta sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Työssä tarvittava kielitaito:
Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Tehtävä edellyttää matkustamista. Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta:
Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Itsenäisyydenaukio 2, PL 22, 20801 Turku
 

Lisätietoja tehtävästä:
Pirkko Pakkala
Johtaja
Puhelin: 0295 018 099


Pohjois-Suomi

Sosiaalihuollon ylitarkastaja (määräaikainen tehtävä)

- hakuaikaa jatkettu

ID  28-475-2017

 

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa1.8.2017 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Työn luonne
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: Hakuaikaa jatkettu, päättyy 26.7.2017 klo 16:15, aikaisemmat hakemukset huomioidaan
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:
Sosiaalihuollon ylitarkastajan tehtävään kuuluu laaja-alaisesti sosiaalihuollon asiantuntijatehtäviä sekä kunnallisen ja yksityisen sosiaalihuollon valvonta- ja ohjaustehtäviä sisältäen kantelujen käsittelyn. Ylitarkastaja toimii esittelijänä ja vastaa itsenäisesti valvonta- ja ohjausprosessin etenemisestä ja toteutumisesta tehtäväalueensa, erityisesti vammaispalvelujen osalta. Tehtävään kuuluvat lisäksi muut esimiehen määräämät tehtävät.

Työskentelypaikkakunta on Oulu.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet sosiaalihuollon ylitarkastajan tehtävän hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto ja laaja-alainen sosiaalihuollon tehtäväalueen tuntemus.

Tehtävässä tarvitaan hyvää perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön ja kokemusta julkisesta hallinnosta. Hakijoilta toivotaan perehtyneisyyttä erityisesti vammaispalvelujen tehtäväalueeseen.

Tehtävässä tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä tietoteknistä osaamista. Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kyky toimia sekä yksin että ryhmässä, kehittämismyönteisyys sekä oma-aloitteisuus edesauttavat tehtävän menestyksellistä hoitamista.

Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta

Työssä tarvitaan erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Koeaika on enintään kolme kuukautta.

Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 3, PL 293, 90100 Oulu

 

Lisätietoja tehtävästä:

yksikön päällikkö Pirjo Mäkeläinen
p. 0295 017 581 (tavoitettavissa 17.7. lukien)

johtaja Margit Päätalo
p. 0295 017 680 (tavoitettavissa 25.-26.7.)


Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa