Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Ylitarkastaja (määräaikainen tehtävä)

ID 28-535-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.8.2017, 1.8.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Määräaikaisuuden peruste on työn luonne, valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke 2017 - 2018 (valmisteluun sitoutuvan työpanoksen korvaaminen).
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 27.6.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.
Työpaikan tiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola

Viran/tehtävän kuvaus:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Ylitarkastajan pääasiallisena tehtävänä on asiantuntijoiden auttaminen oikeudellisissa ja hallintomenettelyihin liittyvissä asioissa sekä hallintomenettelyiden kehittäminen ympäristöterveydenhuollon, erityisesti eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä. Tehtävinä on myös kanteluiden esittelytehtävät, lausuntojen valmistelu hallinto-oikeuksille ja vastaaville, uhkasakkoasiat sekä eräiden maksuasioiden hoito.

Sijoituspaikka on Hämeenlinnan päätoimipaikka tai Kouvolan tai Helsingin toimipaikka. Hakija voi esittää toivomuksensa sijoituspaikasta.

Hakijalta odotamme:
Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa oikeustieteen maisterin tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Ylitarkastajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä julkishallinnon menettelyihin ja näiden taustalla olevaan sääntelyyn. Tehtävässä on toimittava sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä.

Eduksi katsomme hyvän vuorovaikutusosaamisen, muutosvalmiudet ja uudistumiskyvyn.

Työssä tarvittava kielitaito:
Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Palkkauksen peruste:
Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 10. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3188,28 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen
työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava
kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna
 

Lisätietoja tehtävästä:
Eila Kaliste
Ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Puhelin: 0295 016 133

 

Ylitarkastaja (sijaisuus)

ID 28-570-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.9.2017. Päättyy 31.5.2019.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 12.7.2017  16:15

Työpaikan tiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola

Viran/tehtävän kuvaus:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde. Ylitarkastajan tehtävä sisältää pääasiassa terveydenhuollon kanteluasioiden esittely- ja kirjaamistehtäviä sekä terveydenhuollon valvontatehtäviä. Lisäksi tehtävä sisältää ohjausta ja neuvontaa sekä muita esimiehen määräämiä tehtäviä. Työskentelypaikka on joko Hämeenlinnan päätoimipaikka tai Helsingin tai Kouvolan toimipaikka. Hakija voi esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet ylitarkastajan tehtävän hoitamiseen antaa oikeustieteen maisterin tutkinto, sitä vastaava alempi tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Arvostamme terveydenhuollon lainsäädännön tuntemusta ja kokemusta esittelytehtävistä. Tehtävässä tarvitaan erinomaista kirjallista ilmaisukykyä, tehokasta työskentelytapaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä priorisointikykyä.

Työssä tarvittava kielitaito:
Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on enintään 6 kuukautta. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Hae paikkaa >
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna


Lisätietoja tehtävästä:
Jaana Mäkelä
Aluehallintoylilääkäri
Puhelin: 0295 016 172 (26.-30.6.2017)

Hiiri Anne
Terveydenhuoltoyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri
Puhelin: 0295 016 067 (3.-12.7.2017)

 Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä virkoja haettavana.

Länsi-ja-Sisä-Suomi

Ympäristöylitarkastaja

ID 28-766-2017

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella on haettavana ympäristöylitarkastajan virka.

Ympäristöylitarkastajan tehtävänä on valmistella ja esitellä sekä ratkaista aluehallintovirastolle kuuluvia ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita.

Viran sijoituspaikka on Vaasa.

Hakijalta odotamme
Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. tekniikan, luonnontieteen tai oikeustieteen alalta) ja kokemus ympäristö- ja vesitalousasioista.

Erityisesti arvostamme asiantuntemusta turvetuotannosta ja/tai vesitalousasioista.

Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   1.9.2017 1.9.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   14.8.2017 16:15
ID:   28-766-2017
Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo
Wolffintie 35, PL 200
65101 Vaasa

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän tehtävän vaativuustasolle 11A. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3476,70 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti. Viran kokonaispalkka sijoittuu arviolta välille 3800 – 4200 euroa/kk.

Lisätietoja tehtävästä

johtaja Tarja Savea-Nukala, p. 0295 018 777
yksikön päällikkö Jari Tolppanen, p. 0295 018 779

Toimipiste

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Wolffintie 35
65100 Vaasa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.


Lappi

Lapin aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä haettavana vapaita virkoja.


Lounais-Suomi

Ylitarkastaja (määräaikainen tehtävä)


ID 28-549-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.9.2017, 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä päättyy 30.6.2019.
Määräaikaisuuden syy: työn luonne.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 7.7.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

Viran/tehtävän kuvaus:
Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde. Tehtävä sijoitetaan peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueelle Turun toimipaikkaan. Tehtävä on valtakunnallinen, joten toimialueena on koko maa.

Ylitarkastajan tehtävänkuvaan kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) kärkihanketta toteuttaville kokeilu- ja kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointiin liittyvät valtakunnalliset tehtävät. Ylitarkastaja avustaa ministeriötä valtionavustusten käytön valvonnassa sekä huolehtii valtionavustuksen maksatukseen liittyvistä tehtävistä.

Lisätietoja kärkihankkeesta www.stm.fi/hankkeet/lapsi- ja perhepalvelut.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat soveltuva yliopistotasoinen ylempi korkeakoulututkinto sekä monipuolinen työkokemus taloushallinnon tehtävissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän sekä valtionhallinnon käytössä olevien asianhallinta- ja hankejärjestelmien tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Arvostamme itsenäistä työotetta sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Työssä tarvittava kielitaito:
Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Tehtävä edellyttää matkustamista. Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta:
Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Itsenäisyydenaukio 2, PL 22, 20801 Turku
 

Lisätietoja tehtävästä:
Pirkko Pakkala
Johtaja
Puhelin: 0295 018 099


Pohjois-Suomi

Sosiaalihuollon ylitarkastaja (määräaikainen tehtävä)

- hakuaikaa jatkettu

ID  28-475-2017

 

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa1.8.2017 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Työn luonne
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: Hakuaikaa jatkettu, päättyy 26.7.2017 klo 16:15, aikaisemmat hakemukset huomioidaan
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:
Sosiaalihuollon ylitarkastajan tehtävään kuuluu laaja-alaisesti sosiaalihuollon asiantuntijatehtäviä sekä kunnallisen ja yksityisen sosiaalihuollon valvonta- ja ohjaustehtäviä sisältäen kantelujen käsittelyn. Ylitarkastaja toimii esittelijänä ja vastaa itsenäisesti valvonta- ja ohjausprosessin etenemisestä ja toteutumisesta tehtäväalueensa, erityisesti vammaispalvelujen osalta. Tehtävään kuuluvat lisäksi muut esimiehen määräämät tehtävät.

Työskentelypaikkakunta on Oulu.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet sosiaalihuollon ylitarkastajan tehtävän hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto ja laaja-alainen sosiaalihuollon tehtäväalueen tuntemus.

Tehtävässä tarvitaan hyvää perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön ja kokemusta julkisesta hallinnosta. Hakijoilta toivotaan perehtyneisyyttä erityisesti vammaispalvelujen tehtäväalueeseen.

Tehtävässä tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä tietoteknistä osaamista. Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kyky toimia sekä yksin että ryhmässä, kehittämismyönteisyys sekä oma-aloitteisuus edesauttavat tehtävän menestyksellistä hoitamista.

Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta

Työssä tarvitaan erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Koeaika on enintään kolme kuukautta.

Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 3, PL 293, 90100 Oulu

 

Lisätietoja tehtävästä:

yksikön päällikkö Pirjo Mäkeläinen
p. 0295 017 581 (tavoitettavissa 17.7. lukien)

johtaja Margit Päätalo
p. 0295 017 680 (tavoitettavissa 25.-26.7.)


Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa