Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Alueellinen viestintäpäällikkö

ID 28-340-2017

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen viestintäyksikköön Ouluun on haettavana alueellisen viestintäpäällikön virka, joka täytetään määräajaksi ajalle 1.8.2017–31.12.2018.

Tehtävän kesto: Määräaikainen 1.8.2017 - 31.12.2018
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 8.5.2017 klo 16.15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Linnankatu 3
90100 Oulu

Viran/tehtävän kuvaus: Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen viestintäyksikköön Ouluun on haettavana alueellisen viestintäpäällikön virka, joka täytetään määräajaksi ajalle 1.8.2017–31.12.2018.

Alueellinen viestintäpäällikkö vastaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja erikseen sovittavin osin Lapin aluehallintoviraston alueellisesta viestinnästä. Tehtäviin kuuluvat virastojen viestinnän suunnittelu, toteutus ja seuranta yhteistyössä virastojen johdon ja vastuualueiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi alueellinen viestintäpäällikkö osallistuu viestinnän valtakunnalliseen kehittämiseen yhdessä muun yksikön kanssa. Alueellisella viestintäpäälliköllä on vastuu alueensa tiedotteisiin, uutiskirjeisiin ja päivittäisviestintään sekä verkkoviestintään kuuluvista tehtävistä. Alueellinen viestintäpäällikkö osallistuu viraston johtoryhmän työskentelyyn. Lisäksi tehtävään kuuluu sidosryhmä- ja mediasuhteiden hoitaminen sekä alueen häiriötilanteiden viestintään ja varautumiseen liittyvät tehtävät.

Pääasiallinen työskentelypaikkakunta on Oulu, Rovaniemellä käydään määräajoin.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme: Odotamme tehtävään valittavalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, monipuolista ja pitkää kokemusta haastavista viestinnän tehtävistä sekä kykyä hallita isoja asiakokonaisuuksia. Työssä on osattava käyttää luontevasti sähköisiä viestintävälineitä ja -kanavia, valokuvaus ja graafinen osaaminen ovat myös eduksi. Lisäksi valtionhallinnon tunteminen auttaa tehtävässä suoriutumista.
Erinomaisten vuorovaikutustaitojen lisäksi arvostamme yhteistyökykyä, palveluhenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä joustaa.

Työssä tarvittava kielitaito: Työssä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on kuusi kuukautta.
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Palkkauksen peruste:Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 11B. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3738,96 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä:

Viestintäyksikön päällikkö
Jaana Lehtovirta
p. 0295 016 404


Itä-Suomi

Projektipäällikkö

ID  28-301-2017

Itä-Suomen aluehallintovirastossa maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikössä on haettavana projektipäällikön virka.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, 1.6.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 26.4.2017 klo 16:15

Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, Puistokatu 29, 70100 Kuopio

Viran/tehtävän kuvaus

Projektipäällikkö toimii yksikössämme digitalisaation, sähköisten palvelujen, toimintaprosessien sekä maistraattien ja valtionhallinnon yhteisten palvelujen kehittäjänä. Lisäksi hän huolehtii maistraattien kokonaisarkkitehtuurin ylläpidosta. Maistraateilla on meneillään sähköisen asioinnin, asianhallinnan ja arkistoinnin MERP –hanke, joka projektipäällikkönä hän toimii. Hankkeeseen liittyviä käyttöönottoja toteutetaan vuosina 2017 ja 2018. Vuodesta 2018 alkaen maistraateissa suunnitellaan ja toteutetaan useita digitalisaatiokehitykseen liittyviä hankkeita. Projektipäällikkö on avainasemassa näiden hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Viran sijoituspaikka on Kuopio.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto, sähköisten palvelujen ja - toimintaprosessien liittyvien teemojen hyvä tuntemus sekä käytännössä osoitettu kyky tietojärjestelmien kehittämiseen.

Kokemus asianhallinnan, toiminnanohjaus ja sähköisen arkistoinnin kehittämisestä luetaan hakijalle eduksi. Virkaan valittavalta odotetaan oma-aloitteista, aikaansaavaa, kehittymishalukasta ja vuorovaikutteista työotetta.

Työssä tarvittava kielitaito

Kielitaitovaatimuksesta on säädetty laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Palkkauksen peruste

Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 11A. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3476,70 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5 - 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti. Palkka on palvelussuhteen alussa n. 3600 - 4100 euroa/kk.

Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli

Lisätietoja tehtävästä

Merja Koponen
Johtaja
Puhelin: 029 501 6877

Pekka Kortelainen
Ylitarkastaja
Puhelin: 029 501 6549


Länsi-ja-Sisä-Suomi

Ylitarkastaja (sosiaalihuolto)

ID  28-332-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 5.5.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa

Viran/tehtävän kuvaus: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastuualueella on haettavana ylitarkastaja virka.

Ylitarkastaja toimii sosiaalihuollon ohjaus-, valvonta- ja lupahallintotehtävissä pääasiallisena toimialueenaan Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnat. Viran sijoituspaikka on Vaasa.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet ylitarkastajan viran hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys sekä kokemus hallinnollisista ohjaus- ja valvontatehtävistä.

Lue lisää ja hae paikkaa >

Lisätietoja:
Aija Ström
Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö
Puhelin: 0295 018 593

 


 

Ympäristöylitarkastaja (sijaisuus)

ID  28-290-2017

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella on haettavana ympäristöylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.5.2017, Tehtävä alkaa 1.5.2017 tai sopimuksen mukaan. Päättyy 14.8.2019.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: 19.4.2017  16:15
Sijoituspaikkana on Vaasa.

Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa

Viran/tehtävän kuvaus:
Ympäristöylitarkastajan tehtävänä on valmistella ja esitellä aluehallintovirastolle kuuluvia ympäristönsuojelulain mukaisia lupa-asioita.

Hakijalta odotamme:
Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. tekniikan, luonnontieteen tai oikeuieteen alalta) ja kokemus ympäristöasioista.

Erityisesti arvostamme asiantuntemusta energiantuotannosta, teollisuudesta ja jätehuollosta. Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista. .

Muut tehtävään liittyvät tiedot:  Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä:
johtaja Tarja Savea-Nukala, p: 0295 018 777
yksikön päällikkö Christel Engman-Andtbacka, p: 0295 018 746


Lappi

Lapin aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä tehtäviä haettavana.


Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehalllintovirastossa ei ole tällä hetkellä haettavana tehtäviä.


Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä avoimia virkoja haettavana.


Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa