Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Tietopalvelusihteeri (määräaikainen)

ID  28-883-2017

Alueellisena työsuojeluviranomaisena valvomme, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ ja työolot ovat mahdollisimman terveellisiä ja turvallisia. Lisäksi tuemme työpaikkojen omaa työsuojelutyötä ja valvomme tilaajavastuulain noudattamista sekä maahantuotuja koneita ja laitteita.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.12.2017. Päättyy 31.5.2018.
Määräaikaisuuden syy: Sijaisuus
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: 2.10.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tietopalvelusihteerin määräaikainen virkasuhde.

Tietopalvelusihteerin pääasiallisena tehtäväalueena on työsuojelun vastuualueen asiakirjan hallinto sisältäen asiakirjojen kirjaamisen, postin käsittelyn, asiakaspalvelun sekä asiakirjojen arkistoinnin. Vastuualueella on käytössä työsuojeluhallinnon diaariohjelma ja USPA asiakirjahallinta.

Tehtävän sijoituspaikka on Helsinki.

Hakijalta odotamme: Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aikaisempaa työkokemusta asiakirjahallinnasta ja tietoteknisten ohjelmistojen hallintaa.

Tehtävään valittavalta odotetaan hyviä yhteistyö-ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta asiakaspalvelutehtävistä. Arvostamme kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä aktiivista työotetta. Joustavuus ja kyky sopeutua vaihteleviin työtilanteisiin sekä kyky organisoida ja priorisoida työtään kuvastavat tehtävässä vaadittuja taitoja.

Tehtävään sopivana koulutuksena pidetään tradenomin, merkonomin tai vastaavan tutkinnon suorittamista.

Luemme eduksi: Julkishallinnon kirjaamistoiminnan ja asiakirjahallinnon tuntemus luetaan hakijalle eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito: Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista
ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Koeaika on enintään kolme kuukautta.

Virkasuhteeseen nimittämisen edellytyksenä on, että tehtävää hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa ennen nimittämistä asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna

Lisätietoja tehtävästä: Ulla Arvo, ylitarkastaja, p. 0295 016 233Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä haettavana vapaita virkoja.


Länsi-ja-Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä haettavana vapaita virkoja.


Lappi

Lapin aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä haettavana vapaita virkoja.


Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä virkoja haettavana.


Pohjois-Suomi

Tarkastaja

ID 28-914-2017

Alueellisena työsuojeluviranomaisena valvomme, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ ja työolot ovat mahdollisimman terveellisiä ja turvallisia. Lisäksi tuemme työpaikkojen omaa työsuojelutyötä ja valvomme maahantuotuja koneita ja laitteita.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.12.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 5.10.2017  16:15
Virka on perustettu yksikköön.

Työpaikan tiedot: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualueen toimipiste, Viestikatu 1, rak. K8, 90130 Oulu

Viran/tehtävän kuvaus: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka.

Tarkastajan tehtävänä on työolojen valvonta työpaikkakäynnein rakennusalan ja teollisuuden yhteisillä työmailla. Tarkastajan tehtävään kuuluu lisäksi työtapaturmien tutkinta.

Viran sijoituspaikka on Oulu.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet viran menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva ammattikorkea- tai korkeakoulutason tutkinto tai vastaat tiedot.

Tehtävään katsotaan eduksi työkokemus rakennusalalta, teollisuuden investointiprojekteista, työlainsäädännön tuntemus, englannin kielen suullinen taito, hyvät yhteistyötaidot sekä tietotekninen osaaminen.

Työssä tarvittava kielitaito: Viran hoitamisessa tarvitaan suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa ennen nimittämistä asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae virkaa ID 28-914-2017

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
Linnankatu 3,
PL 293,
90100 Oulu

Lisätietoja tehtävästä:
Ylitarkastaja Lasse Ketola, puhelin: 0295 017 607
Johtaja Päivi Suorsa, puhelin: 0295 017 630


 

Läänineläinlääkärin määräaikainen virkasuhde

ID 28-915-2017

Hoidamme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkintä-, elintarvike-, kuluttaja- ja alkoholihallinnon alueellista elinkeinovalvontaa ja lupahallintoa. Edistämme julkisen ja yksityisen palvelu- ja elinkeinotoiminnan asianmukaisuutta sekä ohjaamme ja tuemme palveluntuottajien toiminta-edellytyksiä. Vaikutamme ihmisten perusoikeuksiin ja oikeusturvaan myös ratkaisemalla kanteluja.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 16.10.2017, tai sopimuksen mukaan.. Päättyy 30.4.2018.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 5.10.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 3, 90100 Oulu

Viran/tehtävän kuvaus: Tehtäviin kuuluvat eläinten hyvinvoinnin ja eläinten terveyden valvonta aluehallintoviraston työnjaon mukaisesti sekä muut aluehallintoviraston määräämät tehtävät.

Sijoituspaikka on Oulu.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään valittavan tulee olla Suomessa laillistettu eläinlääkäri.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomen kiele taito: erinomainen suullinen, erinomainen kirjallinen ja erinomainen ymmärtäminen
Ruotsin kielen taito: tyydyttävä suullinen, tyydyttävä kirjallinen ja tyydyttävä ymmärtäminen

Hakijalta odotamme: Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä hallintotehtäviin ja eläinsuojeluun. Eduksi luetaan perehtyneisyys eläintautien vastustamiseen ja muuhun ympäristöterveydenhuoltoon.

Tehtävän hoitaminen edellyttää sekä kykyä toimia itsenäisesti että tiimin jäsenenä.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Tehtävien hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta.

Koeaika on enintään kolme kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa ID 28-915-2017

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
Linnankatu 3,
PL 293,
90100 Oulu

Lisätietoja tehtävästä:
Läänineläinlääkäri Hanna Lounela, puhelin: 029 501 7579
Yksikön päällikkö, lakimies Sinikka Siniluoto-Heikkinen, puhelin: 029 501 7591


Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa