Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Hallinnon sihteeri (määräaikainen)

ID: 28-1118-2017

Tehtävän kesto: määräaikainen 1.2.2018-31.12.2019. Määräaikaisuuden syynä ovat hallinnonalalla toteutettavat uudelleenjärjestelyt.
Työaikamuoto: virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Hakuaika päättyy: 20.11.2017 klo 16.15

Etelä-Suomen aluehallintoviraston hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualueella on haettavana hallinnon sihteerin määräaikainen virkasuhde.

Hallinnon sihteerin tehtävät koostuvat tiedonhallintaan liittyvistä operatiivisista tehtävistä, kuten saapuvien asioiden kirjaamisesta ja tallentamisesta asianhallintajärjestelmään. Lisäksi tehtävään kuuluvat arkistovastuuhenkilön tehtävät ja tietopalveluun liittyviä tehtäviä. Hallinnon sihteeri toimii yleishallintoyksikössä asianhallinnan tiimin jäsenenä ja arkistotiimin jäsenenä.

Viran sijoituspaikkana on Mikkeli tai toissijaisesti Kuopio. Hakija voi esittää toivomuksen myös muusta sijoituspaikasta.

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet tehtävään antaa soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava tutkinto kaupalliselta, yhteiskuntatieteelliseltä, humanistiselta tai oikeustieteelliseltä alalta. Edellytämme hyviä ICT-taitoja, joustavuutta ja kykyä sekä itsenäiseen että ryhmässä tehtävään järjestelmälliseen työhön. Lisäksi arvostamme asiakaspalvelutaitoa ja kykyä toimia sähköisin työvälinein verkostoituneessa työympäristössä. Tehtävä edellyttää myös arkistotoimen ja asiakirjahallinnon tuntemusta sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön tuntemusta ja soveltamistaitoa.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Lue lisää valtiolle.fi ID: 28-1118-2017

Lisätietoja tehtävästä

Teijo Mustonen
yleishallintoyksikön päällikkö
0295 016 802

Osastosihteeri (määräaikainen)

ID: 28-1126-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Tehtävä alkaa: 1.1.2018
Hae viimeistään: 20.11.2017 16:15
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2019 Viraston toimintaan liittyvä syy; aluehallintouudistus.
Työaika: Virastotyöaika

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana osastosihteerin määräaikainen virkasuhde.

Tehtävänä on terveydenhuolto-, ympäristöterveydenhuolto- ja alkoholiyksikön toimistotehtävät, pääasiallisina itsenäisten ammatinharjoittajien ilmoitusten käsittely, eläinlääkintähuoltoasioiden tallennukset Elite-rekisteriin ja alkoholihallinnon toimistotehtävissä avustaminen.

Sijoituspaikka on Hämeenlinnan päätoimipaikka, Helsingin toimipaikka tai Kouvolan toimipaikka.

Hakijalta odotamme:
Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa aiempi kokemus vastaavan kaltaisissa tehtävissä.
Eduksi katsomme kyvyn itsenäiseen toimintaan sekä hyvän vuorovaikutusosaamisen.

Lisätietoja tehtävästä:
Anne Hiiri, terveydenhuoltoyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri, p. 0295 016 067
Eila Kaliste, ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö, p. 0295 016 133


Osastosihteeri (määräaikainen)

ID: 28-1125-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Tehtävä alkaa: 1.1.2018
Hae viimeistään: 20.11.2017 16:15
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2019 Viraston toimintaan liittyvä syy; aluehallintouudistus
Työaika: Virastotyöaika

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana osastosihteerin määräaikainen virkasuhde. Tehtävänä on terveydenhuoltoyksikössä itsenäisten ammatinharjoittajien ilmoitusten käsittely ja muut esimiehen määräämät tehtävät. Sijoituspaikka on Kouvolan toimipaikka.

Hakijalta odotamme:
Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa aiempi kokemus vastaavan kaltaisissa tehtävissä. Eduksi katsomme kyvyn itsenäiseen toimintaan sekä hyvän vuorovaikutusosaamisen.

Lisätietoja tehtävästä:
Anne Hiiri, terveydenhuoltoyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri, p. 0295 016 067


Ylitarkastajan määräaikainen virka

ID:  28-1113-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Hae viimeistään: 17.11.2017 16:15
Tehtävä alkaa:1.1.2018
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2018 Määräaikaisuuden perusteena on työn luonne, valtion lupa- ja valvontaviraston
toimeenpanohanke 2017-2018 (valmisteluun sitoutuvan työpanoksen korvaaminen).
Työaika: Virastotyöaika

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Ylitarkastajan tehtävä sisältää pääasiassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston (80 %) ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston (20 %) terveydenhuollon kanteluasioiden esittelytehtäviä. Lisäksi tehtävä sisältää ohjausta ja neuvontaa sekä muita esimiehen määräämiä tehtäviä.

Työskentelypaikka on joko Hämeenlinnan päätoimipaikka tai Helsingin tai Kouvolan toimipaikka. Hakija voi esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet ylitarkastajan tehtävän hoitamiseen antaa oikeustieteen maisterin tutkinto, sitä vastaava alempi tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Arvostamme terveydenhuollon lainsäädännön tuntemusta ja kokemusta esittelytehtävistä.

Tehtävässä tarvitaan erinomaista kirjallista ilmaisukykyä, tehokasta työskentelytapaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä priorisointikykyä.

Lisätietoja tehtävästä:
Anne Hiiri
Terveydenhuoltoyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri
p. 0295 016 067


Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä avoimia virkoja haettavana.


Länsi-ja-Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä avoimia virkoja haettavana.


Lappi

Lapin aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä avoimia virkoja haettavana.


Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä avoimia virkoja haettavana.


Pohjois-Suomi

Opetustoimen ylitarkastaja

ID: 28-1166-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen
Tehtävä alkaa: 1.1.2018
Hae viimeistään: 30.11.2017 klo 16:15
Työaika: Virastotyöaika

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella on haettavana opetustoimen ylitarkastajan virka.

Opetustoimen ylitarkastajan tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella, valmistella ja järjestää varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta. Lisäksi virkaan sisältyy opetustoimen oikeusturvaan ja kansainvälisiin asioihin sekä koulutuksen ohjaukseen ja arviointiin liittyviä tehtäviä.

Viran sijoituspaikka on Oulu.

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet viran menestykselliseen hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto, opettajakelpoisuus sekä kokemus opetus/kouluttajatehtävistä.

Täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvä aiempi työkokemus sekä johtamiskoulutus katsotaan eduksi.

Arvostamme kykyä toimia itsenäisesti sekä joustavasti tiimin jäsenenä ja verkostoissa. Tehtävässä tarvitaan hyviä esiintymis-, ihmissuhde- ja organisointitaitoja.

Lisäksi viran hoitaminen vaatii hyviä tietoteknisiä taitoja, kykyä kerätä tietoa erilaisista lähteistä, arvioida ja analysoida sekä raportoida kerättyä tietoa sujuvalla suomen kielellä. Vieraiden kielten ja kulttuurien tuntemus edesauttavat tehtävään liittyvien kv-asioiden hoitamista.

Työssä tarvittava kielitaito:

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Lisätietoja:
Veijo Kosola
johtaja
p.0295 017 570.


Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa