Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Suunnittelija (määräaikainen)

ID  28-107-2017

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana asiakkuuksien ja palvelujen suunnittelijan määräaikainen virkasuhde aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueella, tietoyksikössä.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.4.2017, Palvelussuhde alkaa 1.4.2017 tai sopimuksen mukaan.. Päättyy 31.12.2017.
Määräaikaisuuden syy: työn luonne
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: 27.2.2017 16:15

Viran/tehtävän kuvaus: Suunnittelijan tehtävänä on osallistua aluehallintovirastojen asiakaslähtöisen toiminnan kehittämishankkeessa (ATOMI) asiakkuuksien ja palvelujen suunnittelutehtäviin, joita ovat mm. asiakaspalvelun suunnittelu, palvelumuotoilu ja palvelujen kehittäminen sekä asiakastiedon analysointi ja raportointi. Lisäksi tehtävänä on osallistua viraston KaPAn- ja Suomi.fi -palvelujen käyttöönottoon aluehallintovirastoissa sekä tehtävään liittyvään sidosryhmäyhteistyöhön.

Voit työskennellä missä tahansa aluehallintoviraston toimipaikassa ja hyödyntää joustavia etätyömahdollisuuksiamme. Toimiminen laajassa yhteistyöverkostossa edellyttää myös matkustamista Suomessa. Voit esittää toivomuksen työskentelypaikkakunnasta hakemuksesi yhteydessä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme: Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseksi antaa soveltuva korkeakoulututkinto ja aiempi kokemus hanke- ja projektityöstä. Tulet työskentelemään jäsenenä valtakunnallisessa asiantuntijaverkostossa, jossa toiminen edellyttää rohkeaa ja innovatiivista kehittämisotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Hallitset erinomaisesti tiedonhankinnan ja -käsittelyn menetelmät sekä käytät sujuvasti erilaisia verkkotyövälineitä.

Luemme eduksi: Luemme eduksi kokemuksen asiakkuuksien ja palvelujen kehittämisestä. Lisäksi sinulla on kokemusta asiakkuuksien hallinnasta, asiakaslähtöisestä toiminnan kehittämisestä, palvelumuotoilusta ja verkkopalveluiden kehittämisestä.

Työssä tarvittava kielitaito: Työssä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Koeaika on enintään kolme kuukautta.
 

Lisätietoja tehtävästä:
Tietoyksikön päällikkö Maria Siurua, p.0295 017 546
Hankekoordinaattori Virva Hakamäki, p. 0295 016 033


Tarkastaja

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun -vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on työolojen valvonta.

 ID: 28-27-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:  Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 2.5.2017
Hae viimeistään: 22.2.2017 16:15
Viran sijoituspaikka: Helsinki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:  Tarkastajan tehtävään kuuluu valvoa, että työnantajat noudattavat työturvallisuus- ja työlainsäädäntöä, tukea työpaikkojen omaa työsuojelutyötä sekä vastata asiakaskysyntään työsuojelun vastuualueen suunnitelmien mukaisesti.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiselle antaa vähintään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto, opisto- tai ammattikorkeakoulutason tutkinto. Hakijalta odotamme laaja-alaista kokemusta työturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä.

Lisäksi viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää tiimityötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Muita tehtävässä vaadittuja taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä toiminta muutostilanteissa sekä vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi edellytämme vastuunkantokykyä omasta työstä ja ratkaisuista ja päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa. Hakijalle luetaan eduksi monialainen työkokemus.

Työssä tarvittava kielitaito: Tehtävässä tarvitaan hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa. Hyvä ruotsin kielen ja tyydyttävä englannin kielen taito luetaan hakijalle eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Viranhoito edellyttää matkustamista Etelä-Suomessa ja voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa ennen nimittämistä asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä:
Ylitarkastaja, Ville Lappalainen, p. 02950 16288 , 8.2.2017 klo 11.00 - 16.00,
Ylitarkastaja, Harri Patrikainen, p. 02950 16330, 13. - 15.2.2017 ja 20. - 22.2.2017 klo 13.00 - 15.00


Tarkastaja

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun -vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on sosiaali- ja terveysalan valvonta.

ID:  28-28-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   2.5.2017
Hae viimeistään:   22.2.2017 16:15
Viran sijoituspaikka: Helsinki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus: Tarkastajan tehtävään kuuluu valvoa työturvallisuus- ja työlainsäädännön noudattamista työpaikoilla, tukea työpaikkojen omaa työsuojelutyötä sekä vastata asiakaskysyntään erityisesti työympäristöön liittyviä säädöksiä koskevissa kysymyksissä.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiselle antaa vähintään soveltuva ammattikorkeakoulu- tai ylempi korkeakoulu-/yliopistotutkinto. Hakijalta odotamme kokemusta sosiaali- ja terveysalalta ja/tai julkishallinnosta sekä laaja-alaista kokemusta työturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä.

Viran hoito edellyttää hyviä it-taitoja.

Lisäksi viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää tiimityötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Muita tehtävässä vaadittuja taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä toiminta muutostilanteissa sekä vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi edellytämme vastuunkantokykyä omasta työstä ja ratkaisuista sekä päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa.

Hakijalle luetaan eduksi sisäilma-asioiden ja/tai ammattitautiasioiden tunteminen.

Työssä tarvittava kielitaito: Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Hyvä ruotsin kielen taito luetaan hakijalle eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Viranhoito edellyttää matkustamista Etelä-Suomessa ja voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa ennen nimittämistä asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika

Lisätietoja tehtävästä:

Ylitarkastaja Tuula Uurala, p. 02950 16379, 13.2. ja 15.2. klo 12.00 - 16.00


Tarkastaja (2 virkaa)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun -vastuualueella on 2 tarkastajan virkaa, joiden erikoistumisalueena on työnantajan valvonta ulkomaalaislain ja työntekijöiden lähettämisestä annetun lain osalta.

ID:   28-36-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   2.5.2017
Hae viimeistään:   22.2.2017 16:15
Virkojen sijoituspaikka: Helsinki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus: Tarkastajan tehtävään kuuluu ulkomaisen työvoiman työnteko-oikeuden ja työlainsäädännön valvonta sekä vastata asiakaskysyntään työsuojelun vastuualueen suunnitelmien mukaisesti.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiselle antaa soveltuva opisto-, ammattikorkea- tai korkeakoulutason tutkinto, työsuhdeasioita koskevan työlainsäädännön ja ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvien säädösten tunteminen.

Lisäksi viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää tiimityötaitoja sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Muita tehtävässä vaadittuja taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä toiminta vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi edellytämme vastuunkantokykyä omasta työstä ja ratkaisuista ja päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa.

Hakijalle luetaan eduksi kokemus ulkomaalaisen työvoiman valvonnasta ja/tai työntekijöiden lähettämiseen liittyvästä lainsäädännöstä samoin kuin kulttuurien välisen vuorovaikutuksen tuntemus.

Työssä tarvittava kielitaito: Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi muu laaja kielitaito esimerkiksi viro, venäjä, arabia, kiina luetaan hakijalle eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Viranhoito edellyttää matkustamista Etelä-Suomessa ja voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa ennen nimittämistä asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika

Lisätietoja tehtävästä:

Ylitarkastaja Riku Rajamäki, p. 02950 16339, 13.2.2017, 17.2.2017 ja 20.2.2017 klo 09.00 - 15.00


Tarkastaja

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun -vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on työsuhdeasioiden valvonta.

ID:   28-39-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   2.5.2017
Hae viimeistään:   22.2.2017 16:15
Viran sijoituspaikka: Helsinki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus: Tarkastajan tehtävään kuuluu valvoa työlainsäädännön noudattamista työpaikoilla, tukea työpaikkojen omaa työsuojelutyötä sekä vastata asiakaskysyntään – erityisesti työ- ja työehtosopimuksiin, työaika- ja vuosilomasäädöksiin sekä muihin työnteon ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiseen antaa soveltuva opisto-, ammattikorkea- tai korkeakoulutason tutkinto, sekä työlainsäädännön, sen soveltamisen ja työehtosopimusten ja työehtosopimusjärjestelmän tunteminen.

Lisäksi viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää tiimityötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Muita tehtävässä vaadittuja taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä toiminta muutostilanteissa ja vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi edellytämme vastuunkantokykyä omasta työstä ja ratkaisuista ja päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa.

Monialainen työkokemus luetaan hakijalle eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito: Viran hoito edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen osaaminen luetaan hakijalle eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Viranhoito edellyttää matkustamista Etelä-Suomessa ja voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa ennen nimittämistä asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä:

Ylitarkastaja Sari Ahokanto, p. 02950 16300, 13.2.2017, 20. - 22.2.2017 klo 9.00 - 15.00

 

 

 


Itä-Suomi

Johtaja (määräaikainen virkasuhde)

Itä-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtajan määräaikainen virkasuhde 31.12.2018 saakka.

ID  26-65-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.5.2017. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Valtion alue- ja maakuntahallinnon uudelleen järjestäminen.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 22.2.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Itä-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VASTUUALUEEN JOHTAJAN virka, joka täytetään määräajaksi enintään vuoden 2018 loppuun. Virka tulee avoimeksi 1.5.2017 lukien. Tehtävän sijoituspaikkana voi olla sopimuksen mukaan joko Kuopio, Joensuu tai Mikkeli.

Aluehallintovirasto valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan. Aluehallintovirasto tukee lisäksi sisäministeriötä pelastustoimen tehtävissä sekä huolehtii muistakin pelastuslaissa (379/2011) aluehallintovirastolle säädetyistä tehtävistä. Aluehallintoviraston tehtävänä on myös aluehallintovirastoista annetussa laissa (896/2009) säädetyn mukaisesti varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen.

Pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen päällikkönä toimiva johtaja johtaa vastuualuetta ja vastaa vastuualueen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajan nimittää sisäministeriö. Vastuualueen johtaja on tehtävissään ylijohtajan alainen sekä viraston johtoryhmän jäsen ja työnantajavirkamies.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Aluehallintoviraston vastuualueen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi: suullinen - erinomainen, kirjallinen - erinomainen
Ruotsi: suullinen - tyydyttävä, kirjallinen - tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme: Arvostamme kokemusta kehittämishankkeista, yhteistyökykyä, neuvottelutaitoa ja kehittämisotetta sekä hyviä valmiuksia muutoksen johtamiseen. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkauksen peruste: Viran palkkauksesta sovitaan erikseen.

Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovittamisesta tehdään hallitusohjelman kirjauksen mukaan erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Edellä mainitusta voi aiheutua muutoksia myös vastuualueen johtajan tehtäviin.

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Sisäministeriön kirjaamo, PL 26 (Käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 B, Helsinki), 00023 Valtioneuvosto
 

Lisätietoja tehtävästä:

Esko Koskinen
Pelastusylijohtaja
Puhelin: 0295418840

Mika Kättö
Lainsäädäntöjohtaja
Puhelin: 0295 488 413

Sirkka Jakonen
Ylijohtaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Puhelin: 0295 016 900


Johtaja (määräaikainen virkasuhde)

Itä-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtajan määräaikainen virkasuhde 31.12.2018 saakka.

ID 28-96-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.5.2017, Tehtävä täytetään 1.5.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: 17.2.2017 klo 16:15
Työpaikan tiedot:
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36, PL 94, 80101 Joensuu
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Hallituskatu 12-14, PL 1741, 70101  Kuopio

Viran/tehtävän kuvaus: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue hoitaa sille erikseen säädettyjä tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympäristöterveydenhuollossa,
oikeusturvan edistämisessä ja toteuttamisessa, kuluttaja- ja kilpailuhallinnossa sekä
peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnissa.

Johtaja johtaa peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualuetta sekä vastaa vastuualueen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Johtaja on viraston ylijohtajan alainen sekä viraston johtoryhmän jäsen.

Viraston päätoimipaikka on Mikkeli. Johtajan tehtävän sijoituspaikka voi olla Mikkeli, Kuopio tai Joensuu.

Johtajan nimittää sosiaali- ja terveysministeriö.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena vastuualueen johtajalla on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus. Lisäksi edellytetään julkishallinnon virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.

Hakijalta odotamme: Tehtävät edellyttävät hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoa, kehittämisotetta ja kykyä muutosten johtamiseen.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta valtiolle.fi-palvelussa ID-28-96-2017

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Itä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Maaherrankatu 16, 50101 Mikkeli
 

Lisätietoja tehtävästä:

Sirkka Jakonen
Ylijohtaja
p. 0295 016 900

Raimo Ikonen
Osastopäällikkö STM
p. 0295 133 517 (1.-10.2.2017)
 


Länsi-ja-Sisä-Suomi

Johtaja (määräaikainen virkasuhde)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtajan määräaikainen virkasuhde 31.12.2018 saakka.

ID 28-93-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.5.2017, Tehtävä täytetään 1.5.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: 17.2.2017 klo 16:15
Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Uimalankatu 1, 33100 Tampere

Viran/tehtävän kuvaus: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue hoitaa sille erikseen säädettyjä tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympäristöterveydenhuollossa,
oikeusturvan edistämisessä ja toteuttamisessa, kuluttaja- ja kilpailuhallinnossa sekä
peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnissa.

Johtaja johtaa peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualuetta sekä vastaa vastuualueen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Johtaja on viraston ylijohtajan alainen sekä viraston johtoryhmän jäsen.

Viraston päätoimipaikka on Vaasa, joka on myös johtajan tehtävän ensisijainen sijoituspaikka. Tehtävä voidaan sijoittaa tarvittaessa myös Tampereelle tai Jyväskylään.

Johtajan nimittää sosiaali- ja terveysministeriö.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena vastuualueen johtajalla on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus. Lisäksi edellytetään julkishallinnon virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.

Hakijalta odotamme: Tehtävät edellyttävät hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoa, kehittämisotetta ja kykyä muutosten johtamiseen.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta valtiolle.fi-palvelussa ID-28-93-2017

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa

Lisätietoja tehtävästä:

Marko Pukkinen
Ylijohtaja
p. 0295 018 582

Raimo Ikonen
Osastopäällikkö STM
p. 0295 133 517 (1.-10.2.2017)

 Lappi

Lapin aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä tehtäviä haettavana.


Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehalllintovirastossa ei ole tällä hetkellä haettavana tehtäviä.


Pohjois-Suomi

Suunnittelija (määräaikainen virkasuhde)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella on haettavana määräaikainen suunnittelijan virkasuhde.

Suunnittelijan tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella, valmistella ja järjestää opetushenkilöstön täydennyskoulutustilaisuuksia yhteistyössä opetustoimen ylitarkastajan kanssa. Lisäksi suunnittelijan virkaan sisältyy vastuualueen tietotuotantoon, tiedon analysointiin ja raportointiin liittyviä tehtäviä.

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.3.2017 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy:  31.12.2017
Hae viimeistään:   23.2.2017 16:15
Viran sijoituspaikka on Oulu.

ID:   28-92-2017

Hakijalta odotamme: Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, opettajakelpoisuutta sekä kokemusta opetus/kouluttajatehtävistä. Arvostamme kykyä toimia itsenäisesti sekä joustavasti tiimin jäsenenä ja verkostoissa. Tehtävässä tarvitaan hyviä esiintymis-, ihmissuhde- ja organisointitaitoja.  Lisäksi viran hoitaminen vaatii hyviä tietoteknisiä taitoja, kykyä kerätä tietoa erilaisista lähteistä, arvioida ja analysoida sekä raportoida kerättyä tietoa sujuvalla suomen kielellä.

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Virassa on kolmen kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä: Johtaja Veijo Kosola, p. 0295 017 570

 

 

 

 

 

 

 


Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa