Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Ylitarkastaja (määräaikainen tehtävä)

ID 28-535-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.8.2017, 1.8.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Määräaikaisuuden peruste on työn luonne, valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke 2017 - 2018 (valmisteluun sitoutuvan työpanoksen korvaaminen).
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 27.6.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.
Työpaikan tiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola

Viran/tehtävän kuvaus:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Ylitarkastajan pääasiallisena tehtävänä on asiantuntijoiden auttaminen oikeudellisissa ja hallintomenettelyihin liittyvissä asioissa sekä hallintomenettelyiden kehittäminen ympäristöterveydenhuollon, erityisesti eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä. Tehtävinä on myös kanteluiden esittelytehtävät, lausuntojen valmistelu hallinto-oikeuksille ja vastaaville, uhkasakkoasiat sekä eräiden maksuasioiden hoito.

Sijoituspaikka on Hämeenlinnan päätoimipaikka tai Kouvolan tai Helsingin toimipaikka. Hakija voi esittää toivomuksensa sijoituspaikasta.

Hakijalta odotamme:
Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa oikeustieteen maisterin tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Ylitarkastajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä julkishallinnon menettelyihin ja näiden taustalla olevaan sääntelyyn. Tehtävässä on toimittava sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä.

Eduksi katsomme hyvän vuorovaikutusosaamisen, muutosvalmiudet ja uudistumiskyvyn.

Työssä tarvittava kielitaito:
Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Palkkauksen peruste:
Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 10. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3188,28 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen
työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava
kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna
 

Lisätietoja tehtävästä:
Eila Kaliste
Ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Puhelin: 0295 016 133

 

Ylitarkastaja (sijaisuus)

ID 28-570-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.9.2017. Päättyy 31.5.2019.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 12.7.2017  16:15

Työpaikan tiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola

Viran/tehtävän kuvaus:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde. Ylitarkastajan tehtävä sisältää pääasiassa terveydenhuollon kanteluasioiden esittely- ja kirjaamistehtäviä sekä terveydenhuollon valvontatehtäviä. Lisäksi tehtävä sisältää ohjausta ja neuvontaa sekä muita esimiehen määräämiä tehtäviä. Työskentelypaikka on joko Hämeenlinnan päätoimipaikka tai Helsingin tai Kouvolan toimipaikka. Hakija voi esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet ylitarkastajan tehtävän hoitamiseen antaa oikeustieteen maisterin tutkinto, sitä vastaava alempi tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Arvostamme terveydenhuollon lainsäädännön tuntemusta ja kokemusta esittelytehtävistä. Tehtävässä tarvitaan erinomaista kirjallista ilmaisukykyä, tehokasta työskentelytapaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä priorisointikykyä.

Työssä tarvittava kielitaito:
Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on enintään 6 kuukautta. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Hae paikkaa >
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna


Lisätietoja tehtävästä:
Jaana Mäkelä
Aluehallintoylilääkäri
Puhelin: 0295 016 172 (26.-30.6.2017)

Hiiri Anne
Terveydenhuoltoyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri
Puhelin: 0295 016 067 (3.-12.7.2017)

 Itä-Suomi

Tarkastaja (määräaikainen)

ID 28-548-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.8.2017, 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: työn luonne.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 30.6.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36, 80100 Joensuu
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Hallituskatu 12-14, 70100 Kuopio

Viran/tehtävän kuvaus:
Itä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana tarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Tehtäviin kuuluvat määrätyt yksityisen sosiaalihuollon lupahallintoon ja siihen liittyvään palvelutuottajien rekisteröintiin sisältyvät tehtävät sekä niihin liittyvä asiakasneuvonta. Lisäksi tehtäviin kuuluu erilaisia yksityisen ja julkisen sosiaalihuollon valmistelu- ja tukitehtäviä. Tehtäväkuvaan saattaa tulla muutoksia virkasuhteen hoidon aikana.

Työskentelypaikkana on ensisijaisesti Mikkeli. Tehtävä voidaan sijoittaa myös Joensuuhun tai Kuopioon. Hakija voi esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet tehtävien hoitamiseen antaa sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää huolellisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä, kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä sekä hallintomenettelyn hyvää hallintaa.

Odotamme sosiaalihuollon palvelujärjestelmän tuntemista, selkeää kirjallista ja suullista ilmaisua, joustavuutta ja paineensietokykyä sekä valmiutta tehdä asiakaspalvelutyötä. Tehtävässä tarvitaan hyviä ICT-taitoja.

Työssä tarvittava kielitaito:
Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta ja voimassa olevaa henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia. Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli


Lisätietoja tehtävästä:
Satu Syrjälä
Sosiaalihuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava
Puhelin: 0295 016 944

Ulla Ahonen
Johtaja
Puhelin: 0295 016 888

 

Aluehallintoylilääkäri

ID 28-547-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.8.2017, 1.8.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 21.7.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot:
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36, 80100 Joensuu
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Hallituskatu 12-14, 70100 Kuopio
 

Viran/tehtävän kuvaus:
Itä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana aluehallintoylilääkärin virka.

Aluehallintoylilääkärin tehtäviin kuuluvat Itä-Suomen alueen mielenterveyslain mukaiset terveydenhuollon ohjaus- ja valvontatehtävät sekä muut aluehallintoviraston määräämät tehtävät.

Viran sijoituspaikka on Joensuu, Kuopio tai Mikkeli. Hakija voi esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:
Virkaan nimettävän tulee olla Suomessa laillistettu lääkäri.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

  Suullinen Kirjallinen Ymmärtäminen
Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen
Ruotsi   Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä
 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa psykiatrian erikoislääkärin tutkinto.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista terveydenhuollon toimialan ja hallinnon tuntemusta sekä perehtyneisyyttä terveydenhuollon ohjaukseen ja valvontaan.

Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kyky toimia sekä yksin että ryhmässä, kehittämismyönteisyys, oma-aloitteisuus, joustavuus ja paineensietokyky edesauttavat tehtävän menestyksellistä hoitamista.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Viran hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta.
Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Palkkauksen peruste:
Palkkauksesta laaditaan erillinen sopimus.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli

 

Lisätietoja tehtävästä:
Marja Hyvärinen
Terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava
Puhelin: 0295 016 897 (6.-21.7.2017)

Ulla Ahonen
Johtaja
Puhelin: 029 501 6888 (16.-30.6.2017)

Satu Syrjälä
Sosiaalihuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava
Puhelin: 0295 016 944 (16.6.-14.7.2017)

 

 

Osastosihteeri (määräaikainen)

ID 28-564-2017

Tehtävän kesto:  Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.8.2017 lukien tai sopimuksen mukaan. Päättyy 31.12.2017.
Määräaikaisuuden syy: työn luonne.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 5.7.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli

Viran/tehtävän kuvaus:
Itä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana osastosihteerin määräaikainen virkasuhde. Tehtäviin kuuluvat vastuualueen asiantuntijoiden tukitehtävät mm. rekisterien ylläpidossa, asiakirjahallinnossa, laskutuksessa ja muissa toimistotehtävissä. Työskentelypaikkana on Mikkeli. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto sekä käytännön kokemus tehtävänkuvaan liittyvistä toimisto- ja sihteeritehtävistä sekä arkistoinnista. Odotamme toiminnassa huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä, joustavuutta, paineensieto- ja organisointikykyä sekä oma-aloitteisuutta. Tehtävässä tarvitaan hyviä ICT-taitoja. Eduksi katsomme valtionhallinnon tuntemuksen. Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on kaksi kuukautta

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Hae paikkaa >
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli


Lisätietoja tehtävästä:
Satu Syrjälä
Sosiaalihuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava
Puhelin: 0295 016 944 (21.6.-5.7.2017)

Ulla Ahonen
Johtaja
Puhelin: 0295 016 888 (21.6.-30.6.2017)

 

 

 

Suunnittelija (määräaikainen)

ID  28-534-2017

 

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.8.2017, tai sopimuksen mukaan. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Työn luonne
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: 26.6.2017  16:15
Virka on perustettu yksikköön.

Työpaikan tiedot: Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, Puistokatu 29, 70100 Kuopio
 

Viran/tehtävän kuvaus:

Itä-Suomen aluehallintovirastossa maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikössä on haettavana suunnittelijan määräaikainen virkasuhde.

Suunnittelija avustaa yksikössämme digitalisaation, sähköisten palvelujen, toimintaprosessien sekä maistraattien ja valtionhallinnon yhteisten palvelujen kehittämisessä. Lisäksi hän huolehtii maistraateilla meneillään olevan sähköisen asioinnin, asianhallinnan ja arkistoinnin MERP –hankeen dokumentoinnista. Vuodesta 2018 alkaen maistraateissa suunnitellaan ja toteutetaan useita digitalisaatiokehitykseen liittyviä hankkeita. Suunnittelijan tehtävänä on avustaa näiden hankkeiden suunnittelussa.

Tehtävän sijoituspaikka on Kuopio.

Hakijalta odotamme:
Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa korkeakoulututkinto, sähköisten palvelujen ja - toimintaprosessien liittyvien teemojen hyvä tuntemus sekä käytännössä osoitettu kyky tietojärjestelmien kehittämiseen.

Kokemus asianhallintajärjestelmistä luetaan hakijalle eduksi. Tehtävään valittavalta odotetaan oma-aloitteista, aikaansaavaa, kehittymishalukasta ja vuorovaikutteista työotetta.

Työssä tarvittava kielitaito:
Kielitaitovaatimuksesta on säädetty laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).
 

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Hae paikkaa

Palkkauksen peruste:
Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 9B. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2924,84 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5 - 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava kokonaispalkka määräytyy pakkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesta. Palkka on virkasuhteen alussa 3200- 3500 euroa kuukaudessa.

Lisätietoja tehtävästä:

Pia Nykvist-Lindström
Ylitarkastaja
Puhelin: 029 501 6879

Julia Kokora
Projektipäällikkö
Puhelin: 029 501 6873Länsi-ja-Sisä-Suomi

Ylitarkastaja (määräaikainen)

ID 28-561-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.8.2017, 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: työn luonne.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 3.7.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, 65100 Vaasa
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Uimalankatu 1, 33100 Tampere

Viran/tehtävän kuvaus:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Ylitarkastajan tehtävään kuuluu ensisijaisesti terveydenhuollon kantelujen käsittely sekä muut erikseen määrätyt tehtävät.

Työskentelypaikkakunta on Jyväskylä, Tampere tai Vaasa. Hakija voi esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet ylitarkastajan tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä tarvitaan hyvää perehtyneisyyttä terveydenhuollon lainsäädäntöön ja kokemusta julkisesta hallinnosta.

Työssä tarvittava kielitaito:
Tehtävässä tarvitaan säädetyllä tavalla osoitettua molempien kotimaisten kielten taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa
 

Lisätietoja tehtävästä:

Kalle Tervo
Yksikön päällikkö
Puhelin: 0295 018 598 (19.6.-27.6.)

Aija Ström
Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö
Puhelin: 0295 018 593

 

Johtaja

ID 28-517-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.11.2017. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Virkamieslain 9 §:n 2 momentin mukainen viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy määräaikaisuudelle on hallinnonuudistus.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 15.6.2017  16:15

Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Uimalankatu 1, 33100 Tampere

Viran/tehtävän kuvaus:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana OPETUS- JA KULTTUURITOIMI -VASTUUALUEEN JOHTAJAN määräaikainen virkasuhde 31.12.2018 saakka. Tehtävä täytetään 1.11.2017 alkaen.

Viraston päätoimipaikka on Vaasa, joka on myös johtajan tehtävän ensisijainen sijoituspaikka. Tehtävä voidaan sijoittaa tarvittaessa myös Tampereelle tai Jyväskylään.

Johtaja johtaa opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualuetta sekä vastaa vastuualueen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Johtaja on viraston ylijohtajan alainen sekä viraston johtoryhmän jäsen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa toimii sen vastuualueista erillisenä yksikkönä ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa.

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:
Kelpoisuusvaatimuksena vastuualueen johtajalla on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus toimialalta. Lisäksi edellytetään julkishallinnon virkamieheltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.

 

Hakijalta odotamme:
Tehtävä edellyttää hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoa, kehittämisotetta ja kykyä muutosten johtamiseen.

Palkkauksen peruste:
Tehtävän palkkauksesta sovitaan erikseen.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa
 

Lisätietoja tehtävästä:

Marko Pukkinen
Ylijohtaja
Puhelin: 0295 018 582

Eeva-Riitta Pirhonen
ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Puhelin: 0295 330 258

 


Lappi

Lapin aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä haettavana vapaita virkoja.


Lounais-Suomi

Ylitarkastaja (määräaikainen tehtävä)


ID 28-549-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.9.2017, 1.9.2017 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä päättyy 30.6.2019.
Määräaikaisuuden syy: työn luonne.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 7.7.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

Viran/tehtävän kuvaus:
Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde. Tehtävä sijoitetaan peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueelle Turun toimipaikkaan. Tehtävä on valtakunnallinen, joten toimialueena on koko maa.

Ylitarkastajan tehtävänkuvaan kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) kärkihanketta toteuttaville kokeilu- ja kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointiin liittyvät valtakunnalliset tehtävät. Ylitarkastaja avustaa ministeriötä valtionavustusten käytön valvonnassa sekä huolehtii valtionavustuksen maksatukseen liittyvistä tehtävistä.

Lisätietoja kärkihankkeesta www.stm.fi/hankkeet/lapsi- ja perhepalvelut.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat soveltuva yliopistotasoinen ylempi korkeakoulututkinto sekä monipuolinen työkokemus taloushallinnon tehtävissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän sekä valtionhallinnon käytössä olevien asianhallinta- ja hankejärjestelmien tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Arvostamme itsenäistä työotetta sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Työssä tarvittava kielitaito:
Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Tehtävä edellyttää matkustamista. Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta:
Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Itsenäisyydenaukio 2, PL 22, 20801 Turku
 

Lisätietoja tehtävästä:
Pirkko Pakkala
Johtaja
Puhelin: 0295 018 099


Pohjois-Suomi


Suunnittelijan virka

ID 28-565-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.9.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 3.7.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 3, 90100 Oulu

Viran/tehtävän kuvaus:
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana suunnittelijan virka. Suunnittelijan toimialueena on Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen alueet.

Suunnittelijan tehtävänä on hoitaa alueellisen Pohjois-Suomen romaniasiain neuvottelukunnan sihteerin tehtävät ja huolehtia osaltaan neuvottelukunnan kokousten valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.

Suunnittelija on Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen toimialueen romaniasiain asiantuntija. Tehtäviin kuuluu romaniasioiden tehtävien hoito kuten romaniväestön elinolojen kehityksen seuraaminen aluetasolla, romanikulttuuria koskeva ohjaus- ja neuvontatyö sekä sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä valtakunnalliseen romaniasiain neuvottelukuntaan.

Viran sijoituspaikka on Oulu.

Hakijalta odotamme:
Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa on eduksi taito ja kokemus romaniasioiden sidosryhmätyöstä, kyky itsenäiseen työskentelyyn, hyvät yhteistyö- ja verkostotaidot ja julkishallinnon tuntemus sekä tehtävään soveltuva koulutus.

Arvostamme hyvää yhteistyötaitoa, palveluhenkisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä toimia myös tiimin jäsenenä.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on neljä kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 3, PL 293, 90100 Oulu

 

Lisätietoja tehtävästä:
Jyri Ulvinen
Opetustoimen ylitarkastaja
Puhelin: 0295 017 525

 

 

 

 

 


Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa