Avoimet työpaikat

Etelä-Suomi

Elinkeinovalvonnan ylitarkastaja (määräaikainen tehtävä)

ID-28-452-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 15.6.2017, 15.6.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: työn luonne.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 2.6.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola
 

Viran/tehtävän kuvaus:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen elinkeinovalvontayksikössä on haettavana elinkeinovalvonnan ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Elinkeinovalvontayksikön tehtäviin kuuluvat erilaiset rekisteröinti-, lupa- ja valvontatehtävät. Yksikön valvomiin toimialoihin kuuluvat kiinteistönvälitysliikkeet, perintätoimistot, panttilainauslaitokset ja pikaluottoyritykset. Yksikkö toimii useissa tehtävissä valtakunnallisena valvontaviranomaisena. Yksikkö valvoo valtakunnallisesti muun muassa rahanpesulainsäädännön noudattamista.

Elinkeinovalvontayksikön tehtäviin kuuluvat myös kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät. Aluehallintovirasto toimii yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa alueellisena kilpailuviranomaisena. Aluehallintovirasto on asiantuntija- ja valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on edistää tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua sekä kansalaisten taloudellisen turvallisuuden ja kuluttajansuojan toteutumista.

Elinkeinovalvonnan ylitarkastajan tehtävät sisältävät vaativia elinkeinovalvonnan tehtäviä. Pääasiallinen tehtävä on osallistua yksikön valvontatehtäviin ja esitellä valvontapäätöksiä.

Työskentelypaikkakunta on Hämeenlinna, Helsinki tai Kouvola. Hakija voi esittää toiveensa työskentelypaikasta.

Hakijalta odotamme:

Parhaimmat valmiudet tehtävien hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. oikeustieteen tai kauppatieteiden maisteri).

Tehtävässä tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Luemme eduksi:
Luemme eduksi kokemuksen esittelytehtävistä ja elinkeinovalvonnasta sekä yksikön toimialaan kuuluvan lainsäädännön tuntemuksen.

Oma-aloitteisuus, yhteistyökyky, muutosmyönteisyys, esiintymiskyky ja hyvät vuorovaikutustaidot edesauttavat tehtävän menestyksellistä hoitamista.

Työssä tarvittava kielitaito:
Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Englannin kielen taito luetaan eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on kolme kuukautta.
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna
 

Lisätietoja tehtävästä:
Marko Peltonen
elinkeinovalvontayksikön päällikkö
Puhelin: 0295 016 184

 

Tarkastajan virka

ID 28-423-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.8.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 30.5.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen elinkeinovalvontayksikössä on haettavana tarkastajan virka.

Elinkeinovalvontayksikön tehtäviin kuuluvat erilaiset rekisteröinti-, lupa- ja valvontatehtävät sekä kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät. Aluehallintovirasto toimii yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa alueellisena kilpailu- ja kuluttajaviranomaisena. Aluehallintovirasto on asiantuntija- ja valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on edistää tervettä ja toimivaa taloudellista kilpailua sekä kansalaisten taloudellisen turvallisuuden ja kuluttajansuojan toteutumista.

Virka sisältää kuluttajahallinnon tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat kuluttajaluottojen markkinoinnin ja hintailmoittelun valvonta, valmismatkaliikkeiden rekisteröitymisen valvonta, mittauslaitteiden varmentamisen lainmukaisuuden valvonta sekä osallistuminen kuluttajapoliittisten selvitysten tekemiseen.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet viran menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva alempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomi (AMK).

Tehtävässä tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Luemme eduksi:
Luemme eduksi kokemuksen valvontatehtävistä ja elinkeinovalvonnasta sekä kuluttajahallinnon toimialaan kuuluvan lainsäädännön tuntemuksen.

Oma-aloitteisuus, yhteistyökyky, muutosmyönteisyys, esiintymiskyky, hyvät vuorovaikutustaidot sekä tietotekniset ja digitaaliset taidot edesauttavat tehtävän menestyksellistä hoitamista.

Työssä tarvittava kielitaito:
Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Englannin kielen taito luetaan eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on kolme kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna
 

Lisätietoja tehtävästä:
Risto Pennanen
ylitarkastaja
Puhelin: 0295 016 185

 

Suunnittelija (määräaikainen)

ID 28-427-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 15.6.2017, 15.6.2017 lukien tai sopimuksen mukaan. Päättyy 31.12.2017.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 30.5.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.
Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna

Viran/tehtävän kuvaus:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueella, yleishallintoyksikössä, on haettavana suunnittelijan määräaikainen virkasuhde.

Suunnittelijan tehtävät koostuvat asiakirjahallinnan valtakunnallisista kehittämis- ja toimeenpanotehtävistä:
1. Arkistotoimen ohjeistuksen ja toimintatapojen suunnittelu ja toimeenpano
2. Henkilöstön ohjaaminen ja kouluttaminen arkistointiin liittyvissä asioissa
3. Tietopalvelun järjestäminen ja toteuttaminen
4. Arkistotilojen käyttöön liittyvä suunnittelu
5. Asiakirjojen järjestäminen, arkistointi, seulonta ja hävittäminen

Työskentelypaikkana on Hämeenlinna, Tampere, Turku, Oulu, Helsinki tai Mikkeli. Hakija voi esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:
Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja asiantuntijatason kokemus asianhallinnan, informaatioalan tai tietohallinnon tehtävistä.

Tehtävässä tarvitaan hyviä tiedonhankinnan ja käsittelyn taitoja. Tehtävä edellyttää myös hyvää hallintomenettelyn, arkistoinnin ja julkisen sektorin tietoturvaa koskevien säännösten tuntemusta ja soveltamiskokemusta, paineensietokykyä sekä kykyä toimia sähköisessä työympäristössä.

Lisäksi arvostamme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia asiantuntijaverkoston jäsenenä.

Työssä tarvittava kielitaito:
Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Tehtävä edellyttää matkustamista Suomessa.
Koeaika on enintään kolme kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna
 

Lisätietoja tehtävästä:
Teijo Mustonen
yleishallintoyksikön päällikkö
Puhelin: 0295 016 802

 

Hallinnon sihteeri (määräaikainen)

ID28-422-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.8.2017, 1.8.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Työn luonne, hallinnonalalla toteutettavat uudelleenjärjestelyt.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 30.5.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimipiste, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
 

Viran/tehtävän kuvaus:
Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualueella, yleishallintoyksikössä, on haettavana hallinnon sihteerin määräaikainen virkasuhde.

Hallinnon sihteerin tehtävät koostuvat tiedonhallintaan liittyvistä operatiivisista tehtävistä, kuten saapuvien asioiden kirjaamisesta ja tallentamisesta asianhallintajärjestelmään. Tehtävässä painottuu sähköisen työympäristön hallinta. Tehtävä sisältää myös tietopalvelua. Hallinnon sihteeri toimii yleishallintoyksikössä asianhallinnan tiimin jäsenenä.

Työskentelypaikkana on ensisijaisesti Turku. Hakija voi myös esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet tehtävään antaa alempi korkeakoulututkinto tai sitä vastaava tutkinto kaupalliselta, yhteiskuntatieteelliseltä, humanistiselta tai oikeustieteelliseltä alalta.

Tehtävässä tarvitaan hyviä ICT-taitoja, joustavuutta, paineensietokykyä ja kykyä sekä itsenäiseen että ryhmässä tehtävään järjestelmälliseen työhön. Lisäksi arvostamme asiakaspalvelutaitoa ja kykyä toimia sähköisin työvälinein verkostoituneessa työympäristössä. Tehtävä edellyttää myös arkistotoimen ja asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön tuntemusta ja soveltamistaitoa.

Työssä tarvittava kielitaito:
Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Tehtävä edellyttää ajoittain matkustamista Suomessa.
Koeaika on enintään neljä kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna

 

Lisätietoja tehtävästä:

Teijo Mustonen
yleishallintoyksikön päällikkö
Puhelin: 0295 016 802

Anne Jokinen
erikoissuunnittelija
Puhelin: 0295 016 547

Lue lisää ja hae paikkaa >

 

Hallinnon sihteeri (määräaikainen)

ID  28-360-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.6.2017 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Työn luonne, hallinnonalalla toteutettavat uudelleenjärjestelyt
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 16.5.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus: Hallinnon sihteerin tehtävät koostuvat tiedonhallintaan liittyvistä operatiivisista tehtävistä, kuten saapuvien asioiden kirjaamisesta ja tallentamisesta asianhallintajärjestelmään. Tehtävässä painottuu sähköisen työympäristön hallinta. Tehtävä sisältää myös tietopalvelua. Hallinnon sihteeri toimii yleishallintoyksikössä asianhallinnan tiimin jäsenenä.

Työskentelypaikkana on Hämeenlinna, Tampere, Turku tai Mikkeli. Hakija voi esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet tehtävään antaa alempi korkeakoulututkinto tai sitä vastaava tutkinto kaupalliselta, yhteiskuntatieteelliseltä, humanistiselta tai oikeustieteelliseltä alalta.

Tehtävässä tarvitaan hyviä ICT-taitoja, joustavuutta ja kykyä sekä itsenäiseen että ryhmässä tehtävään järjestelmälliseen työhön. Lisäksi arvostamme asiakaspalvelutaitoa ja kykyä toimia sähköisin työvälinein verkostoituneessa työympäristössä. Tehtävä edellyttää myös arkistotoimen ja asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön tuntemusta ja soveltamistaitoa.

Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Tehtävä edellyttää ajoittain matkustamista Suomessa.

Koeaika on neljä kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä:
yleishallintoyksikön päällikkö Teijo Mustonen
p. 0295 016 802
erikoissuunnittelija Anne Jokinen
p. 0295 016 547

Lue lisää ja hae paikkaa >


Alueellinen viestintäpäällikkö

ID 28-340-2017

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen viestintäyksikköön Ouluun on haettavana alueellisen viestintäpäällikön virka, joka täytetään määräajaksi ajalle 1.8.2017–31.12.2018.

Tehtävän kesto: Määräaikainen 1.8.2017 - 31.12.2018
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 8.5.2017 klo 16.15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Linnankatu 3
90100 Oulu

Viran/tehtävän kuvaus: Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen viestintäyksikköön Ouluun on haettavana alueellisen viestintäpäällikön virka, joka täytetään määräajaksi ajalle 1.8.2017–31.12.2018.

Alueellinen viestintäpäällikkö vastaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja erikseen sovittavin osin Lapin aluehallintoviraston alueellisesta viestinnästä. Tehtäviin kuuluvat virastojen viestinnän suunnittelu, toteutus ja seuranta yhteistyössä virastojen johdon ja vastuualueiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi alueellinen viestintäpäällikkö osallistuu viestinnän valtakunnalliseen kehittämiseen yhdessä muun yksikön kanssa. Alueellisella viestintäpäälliköllä on vastuu alueensa tiedotteisiin, uutiskirjeisiin ja päivittäisviestintään sekä verkkoviestintään kuuluvista tehtävistä. Alueellinen viestintäpäällikkö osallistuu viraston johtoryhmän työskentelyyn. Lisäksi tehtävään kuuluu sidosryhmä- ja mediasuhteiden hoitaminen sekä alueen häiriötilanteiden viestintään ja varautumiseen liittyvät tehtävät.

Pääasiallinen työskentelypaikkakunta on Oulu, Rovaniemellä käydään määräajoin.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme: Odotamme tehtävään valittavalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, monipuolista ja pitkää kokemusta haastavista viestinnän tehtävistä sekä kykyä hallita isoja asiakokonaisuuksia. Työssä on osattava käyttää luontevasti sähköisiä viestintävälineitä ja -kanavia, valokuvaus ja graafinen osaaminen ovat myös eduksi. Lisäksi valtionhallinnon tunteminen auttaa tehtävässä suoriutumista.
Erinomaisten vuorovaikutustaitojen lisäksi arvostamme yhteistyökykyä, palveluhenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä joustaa.

Työssä tarvittava kielitaito: Työssä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Koeaika on kuusi kuukautta.
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Palkkauksen peruste:Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 11B. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3738,96 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä:

Viestintäyksikön päällikkö
Jaana Lehtovirta
p. 0295 016 404


Itä-Suomi

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja (sijaisuus)

ID 28-446-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.7.2017, 1.7.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.. Päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 2.6.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36, PL 94, 80101 Joensuu
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Hallituskatu 12-14, PL 1741, 70101  Kuopio

Viran/tehtävän kuvaus:
Itä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Tehtäviin kuuluvat terveydensuojelulaissa (763/1994) ja tupakkalaissa (549/2016) aluehallintovirastolle kuuluvat ohjaus, valvonta ja arviointitehtävät. Tehtävät jaetaan tarkemmin aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajien kesken viranhaltijoiden osaamisen perusteella. Työnjakoa ja tehtävänkuvia tarkastellaan vähintään vuosittain ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia.

Työskentelypaikkana on Joensuu, Kuopio tai Mikkeli. Hakija voi esittää toivomuksensa työskentelypaikasta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet tehtävien hoitamiseen antaa ylempi soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön alaisen ympäristöterveydenhuollon laajaa ja syvällistä tuntemusta, hallintomenettelyn hyvää hallintaa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä, kykyä toimia sekä yksin että ryhmässä.

Odotamme päätöksentekokykyä, pitkäjänteisyyttä, selkeää kirjallista ja suullista ilmaisua, joustavuutta ja paineensietokykyä. Tehtävässä tarvitaan hyviä ICT-taitoja.

Luemme eduksi:
Luemme eduksi suuntautuneisuuden tehtävien hoidon kannalta keskeisille tehtäväaloille ja käytännössä osoitetun kyvyn tuloksekkaaseen tehtävien hoitoon sekä perehtyneisyyden asumisterveys- ja sisäilma-asioihin.

Työssä tarvittava kielitaito:
Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta.
Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli
 

Lisätietoja tehtävästä:
Ulla Ahonen
johtaja
Puhelin: 029 501 6888

Anne-Kaarina Lyytinen
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja
Puhelin: 029 501 6096

 

Projektipäällikkö

ID  28-301-2017

Itä-Suomen aluehallintovirastossa maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikössä on haettavana projektipäällikön virka.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, 1.6.2017 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 26.4.2017 klo 16:15

Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, Puistokatu 29, 70100 Kuopio

Viran/tehtävän kuvaus

Projektipäällikkö toimii yksikössämme digitalisaation, sähköisten palvelujen, toimintaprosessien sekä maistraattien ja valtionhallinnon yhteisten palvelujen kehittäjänä. Lisäksi hän huolehtii maistraattien kokonaisarkkitehtuurin ylläpidosta. Maistraateilla on meneillään sähköisen asioinnin, asianhallinnan ja arkistoinnin MERP –hanke, joka projektipäällikkönä hän toimii. Hankkeeseen liittyviä käyttöönottoja toteutetaan vuosina 2017 ja 2018. Vuodesta 2018 alkaen maistraateissa suunnitellaan ja toteutetaan useita digitalisaatiokehitykseen liittyviä hankkeita. Projektipäällikkö on avainasemassa näiden hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Viran sijoituspaikka on Kuopio.

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto, sähköisten palvelujen ja - toimintaprosessien liittyvien teemojen hyvä tuntemus sekä käytännössä osoitettu kyky tietojärjestelmien kehittämiseen.

Kokemus asianhallinnan, toiminnanohjaus ja sähköisen arkistoinnin kehittämisestä luetaan hakijalle eduksi. Virkaan valittavalta odotetaan oma-aloitteista, aikaansaavaa, kehittymishalukasta ja vuorovaikutteista työotetta.

Työssä tarvittava kielitaito

Kielitaitovaatimuksesta on säädetty laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Palkkauksen peruste

Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 11A. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3476,70 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5 - 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Maksettava kokonaispalkka määräytyy palkkausjärjestelmän siirtymävaiheen säännösten mukaisesti. Palkka on palvelussuhteen alussa n. 3600 - 4100 euroa/kk.

Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto, Maaherrankatu 16, PL 50, 50101 Mikkeli

Lisätietoja tehtävästä

Merja Koponen
Johtaja
Puhelin: 029 501 6877

Pekka Kortelainen
Ylitarkastaja
Puhelin: 029 501 6549


Länsi-ja-Sisä-Suomi

Ympäristöneuvos

ID  28-456-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.8.2017, Palvelussuhde alkaa 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 2.6.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa
 

Viran/tehtävän kuvaus:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella on haettavana ympäristöneuvoksen virka.

Ympäristöneuvoksen tehtävänä on valmistella, esitellä ja ratkaista aluehallintovirastolle kuuluvia vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupa-asioita.

Viran sijoituspaikka on Vaasa.

 

Hakijalta odotamme:
Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. tekniikan, luonnontieteen tai oikeustieteen alalta) ja pitkäaikainen kokemus vesi- ja/tai ympäristöasioista.

Erityisesti arvostamme vesitalouden asiantuntemusta. Lisäksi arvostamme teknistä asiantuntemusta. Turvetuotannon asiantuntemus katsotaan eduksi.

Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista.

Työssä tarvittava kielitaito:
Suomen ja ruotsin kielten kirjallinen ja suullinen taito.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa
 

Lisätietoja tehtävästä:

Tarja Savea-Nukala
johtaja
Puhelin: 0295 018 777

Jari Tolppanen
yksikön päällikkö
Puhelin: 0295 018 779

 

Ylitarkastaja (sosiaalihuolto)

ID  28-332-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.6.2017, tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 5.5.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa

Viran/tehtävän kuvaus: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastuualueella on haettavana ylitarkastaja virka.

Ylitarkastaja toimii sosiaalihuollon ohjaus-, valvonta- ja lupahallintotehtävissä pääasiallisena toimialueenaan Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnat. Viran sijoituspaikka on Vaasa.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet ylitarkastajan viran hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys sekä kokemus hallinnollisista ohjaus- ja valvontatehtävistä.

Lue lisää ja hae paikkaa >

Lisätietoja:
Aija Ström
Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö
Puhelin: 0295 018 593

 


 

Ympäristöylitarkastaja (sijaisuus)

ID  28-290-2017

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella on haettavana ympäristöylitarkastajan määräaikainen virkasuhde.

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.5.2017, Tehtävä alkaa 1.5.2017 tai sopimuksen mukaan. Päättyy 14.8.2019.
Määräaikaisuuden syy: sijaisuus.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: 19.4.2017  16:15
Sijoituspaikkana on Vaasa.

Työpaikan tiedot: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa

Viran/tehtävän kuvaus:
Ympäristöylitarkastajan tehtävänä on valmistella ja esitellä aluehallintovirastolle kuuluvia ympäristönsuojelulain mukaisia lupa-asioita.

Hakijalta odotamme:
Parhaat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. tekniikan, luonnontieteen tai oikeuieteen alalta) ja kokemus ympäristöasioista.

Erityisesti arvostamme asiantuntemusta energiantuotannosta, teollisuudesta ja jätehuollosta. Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista. .

Muut tehtävään liittyvät tiedot:  Koeaika on enintään kuusi kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä:
johtaja Tarja Savea-Nukala, p: 0295 018 777
yksikön päällikkö Christel Engman-Andtbacka, p: 0295 018 746


Lappi

Osastosihteeri

ID  28-367-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.7.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: 16.5.2017  16:15
Työpaikan tiedot: Lapin aluehallintovirasto, Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi

Viran/tehtävän kuvaus: Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana osastosihteerin virka. Tehtäviin kuuluvat vastuualueen asiantuntijoiden tukitehtävät, rekisterit sekä asiakirjahallinto. Tehtäväkuva muotoutuu tarkemmin vastuualueella vuoden 2017 aikana tapahtuvien virkajärjestelyjen yhteydessä.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa ammattikorkea- tai opistotasoinen koulutus sekä käytännön kokemus tehtäväkuvaan liittyvistä toimisto- ja sihteeritehtävistä sekä arkistoinnista.

Luemme eduksi: Eduksi katsomme valtionhallinnon tuntemuksen sekä monipuoliset tietotekniset valmiudet. Valittavalta toivomme hyviä yhteistyötaitoja, vuorovaikutus- ja organisointikykyä sekä oma-aloitteisuutta.

Virkaa täytettäessä voidaan noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä: Johtaja, Kristiina Poikajärvi,  p. 0295 017 375


Lounais-Suomi

Läänineläinlääkäri

ID  28-387-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.8.2017, tai sopimuksen mukaan.
Työaika: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: 31.5.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

Viran/tehtävän kuvaus: Lounais-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana läänineläinlääkärin virka.

Tehtäviin kuuluvat Euroopan Unionin yhteisen maatalouspolitiikan suorien tukien täydentävien ehtojen valvonta, eläinten hyvinvointiin, terveyteen ja lääkityksen valvontaan liittyvät tehtävät sekä muut viraston erikseen määräämät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:
Tehtävään valittavan tulee olla Suomessa laillistettu eläinlääkäri.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

  Suullinen Kirjallinen Ymmärtäminen
Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen
Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

 

Hakijalta odotamme: Läänineläinlääkärin tehtävän menestykselliseen hoitamiseen tarvitaan perehtyneisyyttä hallintotehtäviin, käytännön eläinsuojeluvalvontaan ja kykyä toimia sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä.

Eduksi luetaan perehtyneisyys muuhun ympäristöterveydenhuoltoon sekä käytännön ruotsin kielitaito.

Lue lisää ja hae virkaa: valtiolle.fi -palvelussa ID  28-387-2017

Lisätietoja tehtävästä:
Jani Soini, yksikön päällikkö, läänineläinlääkäri
puhelin: 0295 018 115


Koulutussuunnittelija

ID 28-404-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.6.2017 tai sopimuksen mukaan
Hakuaika päättyy: 23.5.2017 klo 16:15
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus: Lounais-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella Turussa on haettavana koulutussuunnittelijan virka.

Koulutussuunnittelijan tehtävänä on varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusprosessin valtakunnallinen ja alueellinen hoitaminen digitaalisten järjestelmien ja verkkokoulutuksen mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Lisäksi tehtäviin kuuluu vastuualueen tietotuotannon, asiakirjahallinnon ja tilastoinnin ajantasainen ja luotettava hoitaminen vastuualueen ja viraston toiminnan kehittämiseksi.

Hakijalta odotamme: Parhaimmat valmiudet tehtävään antaa soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.

Tehtävässä tarvitaan digitaalisten ratkaisujen ja verkkokoulutusprosessin erittäin hyvää tuntemusta, arkistoinnin ja tilastoinnin hyvää teknistä osaamista sekä kykyä ratkaista käytännössä eteen tulevia ongelmia joustavasti asiakkaita, sidosryhmiä ja viraston henkilöstöä palvellen ja tukien. Tehtävä edellyttää pedagogista taitoa ja kokemusta opastaa ja neuvoa asiakkaita, sidosryhmiä ja viraston henkilöstöä verkkokoulutukseen ja digitaalisiin ratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä. Koulutustilaisuuksien sisällöllinen ja tekninen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.

Lisätietoja tehtävästä:
Vastuualueen johtaja Esko Lukkarinen, p. 0295 018 089

Lue lisää ja hae paikkaa >


Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä avoimia virkoja haettavana.


Näytetään 6 tulosta.
Merkintöjä per sivu 10
of 1
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa