Turvallisuussuunnittelu

Aluehallintovirasto (AVI) tukee paikallista turvallisuussuunnittelua.

Turvallisuussuunnitelma voidaan tehdä maakunnallisesti, usean kunnan yhteistyönä tai kuntakohtaisesti. Suunnitelman yhtenä tavoitteena on lisätä asukkaiden tietoa siitä, miten heidän turvallisuuttaan ja turvallisuuden tunnettaan parannetaan. Turvallisuussuunnitelma on samalla asukkaille väylä vaikuttaa turvallisuutta koskevaan päätöksentekoon.

Varsinkin pienten kuntien turvallisuusyhteistyöllä voidaan tehostaa resurssien käyttöä monin eri tavoin.

Tietoa alueelta

Turvallisuussuunnittelu - Itä-Suomi

Turvallisuussuunnitteluun liittyviä ohjeita ja oppaita löytyy mm.

Arjen turvaa ikäihmisille

Omaehtoiseen varautumiseen liittyvää tieto

Lisätietoa:
johtaja Taina Rautio, p. 029 501 7042
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty