› Graafinen versio

Aluehallintoviraston (AVIn) tavoitteena on parantaa sinunkin asuin-, työ- ja elinympäristösi terveellisyyttä ja turvallisuutta. AVI toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä kansalaisten oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

AVI osallistuu turvallisen yhteiskunnan rakentamiseen monin eri tavoin:

  • Aluehallintovirastot koordinoivat toimialueellaan sisäisen turvallisuuden alueellista yhteistyötä ja normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumista laajassa yhteistyössä muiden alueviranomaisten, maakunnan liittojen, kuntien, alueen järjestöjen ja kylätoiminnan sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa.
  • AVIn eri toimialojen tehtäviä ovat esimerkiksi pelastustoimen valvonta ja eläintautitilanteiden johtaminen.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa