Vuositilastot ja raportit

 

Eläinten käyttömäärät Suomessa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kerää vuosittain tiedot eläinten käytöstä tieteellisiin tarkoituksiin EU:n laatimien sääntöjen mukaan. Tiedot kerätään myös muusta kuin toimenpiteisiin liittyvästä käytöstä. Tilastointimenetelmä muuttui direktiivin 2010/63/EU voimaan tulon seurauksena. Uudella tavalla tilastointi tehtiin ensimmäisen kerran 2014.

EU komissio julkaisee tilastotietoja vuoden 2019 aikana. Aikaisemmat EU-raportit vuoteen 2011 saakka sekä jäsenvaltioiden tilastotietoja löydät oikean laidan linkistä (->).

 

Vuositilastointia (aiempien vuosien tietoja voi pyytää ESAVIsta):

2014 (PDF)   2015 (PDF)   2016 (PDF)   2017 (PDF)  2018 (PDF)  2019 (PDF)

ja

kommentointia

2014 (PDF)   2015 (PDF)   2016 (PDF)   2017 (PDF)  2018 (PDF)

(in English)

2014 (PDF)  2015 (PDF)  2016 (PDF)  2017 (PDF)  2018 (PDF)  2019 (PDF)

 

Muuta tietoa suomalaisesta eläinten käytöstä (Finland statistical data of all uses of animals)

2014 (PDF)    2015 (PDF)    2016 (PDF)    2017 (PDF)  2018 (PDF1)  (PDF2 Trends)

 

Lautakunnan toimintakertomukset (toiminta kyseisenä vuonna ja seuraavan vuoden suunnitelma):

2014 (PDF)    2015 (PDF)     2016 (PDF)    2017 (PDF)  2018 (PDF)  2019 (PDF)

 

Toiminnan valvonta ja ohjaus:

2013-2014  (PDF)    2015 (PDF)      2016 (PDF)   2017 (PDF)    2018 (PDF)    2019 (PDF)

Päivitetty

muualla verkossa