Toimiluvan myöntämisen edellytykset

Perintätoimen toimiluvan myöntämisen edellytykset ovat seuraavat:

  • Hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.
  • Hakija on luotettava.
  • Hakija on vakavarainen.
  • Hakija ilmoittaa perintätoiminnasta vastaavan henkilön.
  • Hakija kykenee huolehtimaan toimeksiantajan lukuun perittävistä varoista.
  • Hakija kykenee huolehtimaan toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

Toimiluvan tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Jos toimiluvan haltija hakee uutta toimilupaa viimeistään kaksi kuukautta ennen aikaisemmin myönnetyn toimiluvan voimassaoloajan päättymistä, hakija saa jatkaa perintätoimintaa, kunnes uutta toimilupaa koskeva asia on ratkaistu.

Mikäli uutta lupaa ei ole haettu vähintään kahta kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä, ei perintätoimintaa voi harjoittaa luvan käsittelyn aikana, mikäli lupa on umpeutunut. Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyvästä perintälupaluettelosta voi tarkistaa perintäluvan voimassaoloajan.  

Toimiluvan käsittely on maksullinen (ks. maksutaulukko).

Perintätoimen toimiluvan saamiseksi tehtävässä hakemuksessa on oltava riittävät tiedot toimiluvan hakijasta ja hakemuksessa tarkoitetusta toiminnasta.

Päivitetty