Tilapäinen anniskelulupa

Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää tilaisuuksiin ja tapahtumiin korkeintaan yhden kuukauden ajaksi. Vaatimukset luvanhakijan ammattitaidosta, henkilökunnasta sekä anniskelupaikan sijainnista ovat samat kuin toistaiseksi myönnettävässä luvassa.

Lupaa myönnettäessä arvioidaan tilaisuuden luonne, paikan sopivuus sekä anniskelujärjestelyt. Lupa voidaan jättää myöntämättä, mikäli lupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria. Hakemukseen tulee liittää tilapäisen tilaisuuden tai tapahtuman ohjelma ja pohjapiirrustus anniskelualueesta. Tapahtuman tilojen tai ulkoalueen tulee olla todisteellisesti anniskeluluvan hakijan hallinnassa tapahtuman ajan. Järjestäjien tulee osoittaa, että tapahtumaa varten on riittävät saniteettitilat.

Mikäli tilapäinen anniskelulupa myönnetään, tulee tapahtuman ostot tehdä tilapäisen luvan numerolla. Tilaisuuden anniskelutoiminnasta on raportoitava neljännesvuosi-ilmoituslomakkeella aluehallintovirastolle kahden viikon kuluessa. Tilaisuudesta varastoon jääneet juomat voidaan joko myydä toiseen anniskelupaikkaan tai mahdollisuuksien mukaan palauttaa tukkumyyjälle.

Päivitetty